1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
20.01.2020 13:43:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/135/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kadzidło na 2020 rok.
20.01.2020 13:41:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/135/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kadzidło na 2020 rok.
20.01.2020 13:40:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/134/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kadzidło na 2020 rok.
20.01.2020 13:39:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/134/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kadzidło na 2020 rok.
20.01.2020 13:36:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
20.01.2020 13:30:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
20.01.2020 13:24:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
20.01.2020 13:23:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
20.01.2020 13:20:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. z w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030.
20.01.2020 13:16:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. z w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030.
20.01.2020 13:13:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/131/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
20.01.2020 13:11:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/131/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
20.01.2020 13:09:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/130/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
20.01.2020 13:07:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/130/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
20.01.2020 11:21:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat.
20.01.2020 11:20:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat.
20.01.2020 11:14:08 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
17.01.2020 08:39:33 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
14.01.2020 09:22:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.01.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.17.2019), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chudek II o mocy do 1 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 186 i 189, obręb Chudek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z przyłączem".
14.01.2020 09:21:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.01.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.17.2019), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chudek II o mocy do 1 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 186 i 189, obręb Chudek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z przyłączem".
14.01.2020 09:18:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.01.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.16.2019), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chudek I o mocy do 1 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 185,186 i 187, obręb Chudek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z przyłączem".
14.01.2020 09:18:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.01.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.16.2019), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chudek I o mocy do 1 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 185,186 i 187, obręb Chudek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z przyłączem".
14.01.2020 09:06:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji Nr 1/2020 znak BI.ZPU.5.451.13.2019.BT z dnia 02.01.2020 r.
14.01.2020 09:06:25 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji Nr 1/2020 znak BI.ZPU.5.451.13.2019.BT z dnia 02.01.2020 r.
14.01.2020 08:26:22 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr Os.4.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie  wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2020 rok.
14.01.2020 08:23:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.4.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie  wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2020 rok.
14.01.2020 08:22:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.4.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie  wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2020 rok.
14.01.2020 08:22:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.4.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie  wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2020 rok.
14.01.2020 08:18:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.3.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie  wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XVII/132/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030.
14.01.2020 08:16:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.3.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie  wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XVII/132/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030.
09.01.2020 14:57:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020.
09.01.2020 14:57:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020.
08.01.2020 09:57:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XVII/2019 z XVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 10 grudnia 2019 roku.
08.01.2020 09:55:38 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr XVII/2019 z XVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 10 grudnia 2019 roku.
08.01.2020 09:53:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 88/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
08.01.2020 09:51:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 88/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
08.01.2020 09:50:37 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.12.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
08.01.2020 09:50:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.12.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
08.01.2020 09:49:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.12.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
08.01.2020 09:47:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
08.01.2020 09:46:44 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
08.01.2020 09:45:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 85/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.11.2019 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
08.01.2020 09:44:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 85/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.11.2019 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
08.01.2020 09:42:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 84/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
08.01.2020 09:41:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 84/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
08.01.2020 09:40:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 83/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.11.2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia 24 i 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle.
08.01.2020 09:40:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 83/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.11.2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia 24 i 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle.
08.01.2020 09:39:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
08.01.2020 09:38:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
08.01.2020 09:37:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 81/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.