1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
08.07.2009 14:09:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXIII/187/09 z dnia 16.06.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/03 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu.
08.07.2009 14:08:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXIII/188/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kadzidło do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn: 1)"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz na Mazowszu", 2)"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".
08.07.2009 13:23:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 239/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
08.07.2009 13:23:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 238/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
08.07.2009 13:22:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 237/09 z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok
08.07.2009 13:22:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 236/09 z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
08.07.2009 13:20:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 235/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
08.07.2009 13:20:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 234/09 z dnia 10.06.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
08.07.2009 13:19:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 233/09 z dnia 10.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
08.07.2009 13:17:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 232/09 z dnia 08.06.2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
08.07.2009 13:17:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 231/09 z dnia 08.06.2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.
08.07.2009 13:15:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 230/09 z dnia 08.06.2009 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2009 r.
08.07.2009 13:15:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2009 r.
08.07.2009 13:13:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2009 r.
08.07.2009 13:13:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 229/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
08.07.2009 13:12:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 228/09 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
08.07.2009 13:11:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 227/09 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
08.07.2009 13:11:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 226/09 z dnia 25.05.2009 r. w sprawie informacji za 2008 rok.
08.07.2009 13:10:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 225/09 z dnia 14.05.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.
08.07.2009 13:09:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 224/09 z dnia 14.05.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
08.07.2009 13:08:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 223/09 z dnia 14.05.2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2009 rok.
08.07.2009 13:06:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 222/09 z dnia 14.05.2009 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
08.07.2009 13:04:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 221/09 z dnia 12.05.2009 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu dla wszystkich w 2009 roku i udzielania dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
08.07.2009 13:03:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 220/09 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle.
08.07.2009 13:01:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 220/09 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle.
08.07.2009 12:59:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 219/09 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
08.07.2009 12:58:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 218/09 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
08.07.2009 12:57:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 217/09 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2009 rok.
08.07.2009 12:56:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 216/09 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2009 roku.
08.07.2009 12:54:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 215/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
08.07.2009 12:52:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXII/178/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Wachu imienia Ks. Jerzego Popiełuszki.
08.07.2009 12:51:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXI/177/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
08.07.2009 12:50:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXI/176/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy.
08.07.2009 12:42:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/188/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kadzidło do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn: 1)"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz na Mazowszu", 2)"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".
08.07.2009 12:34:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/187/09 z dnia 16.06.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/03 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu.
08.07.2009 12:31:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/186/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
08.07.2009 12:30:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/185/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
08.07.2009 12:24:42 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXXIII/183/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle za rok 2008.
08.07.2009 12:24:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/184/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zmiany i nabycia działek gruntów.
08.07.2009 12:23:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/183/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle za rok 2008.
08.07.2009 12:22:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/182/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle za rok 2008.
08.07.2009 12:21:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/181/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
08.07.2009 12:20:21 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała nr XXXII/181/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok. z kategorii XXXII Sesja RG - 28.05.2009 r.
08.07.2009 12:20:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.07.2009 12:18:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXII/180/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 770/1 położonej w Kadzidle.
08.07.2009 12:16:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXII/179/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
08.07.2009 12:14:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXXII/178/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Wachu imienia Ks. Jerzego Popiełuszki.
08.07.2009 12:13:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXXII/178/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Wachu imienia Ks. Jerzego Popiełuszki.
08.07.2009 12:13:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXII/178/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Wachu imienia Ks. Jerzego Popiełuszki.
08.07.2009 12:12:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/177/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.