1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
08.07.2009 12:50:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXI/176/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy.
08.07.2009 12:42:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/188/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kadzidło do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn: 1)"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz na Mazowszu", 2)"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".
08.07.2009 12:34:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/187/09 z dnia 16.06.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/03 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu.
08.07.2009 12:31:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/186/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
08.07.2009 12:30:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/185/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
08.07.2009 12:24:42 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXXIII/183/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle za rok 2008.
08.07.2009 12:24:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/184/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zmiany i nabycia działek gruntów.
08.07.2009 12:23:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/183/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle za rok 2008.
08.07.2009 12:22:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/182/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle za rok 2008.
08.07.2009 12:21:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/181/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
08.07.2009 12:20:21 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała nr XXXII/181/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok. z kategorii XXXII Sesja RG - 28.05.2009 r.
08.07.2009 12:20:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.07.2009 12:18:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXII/180/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 770/1 położonej w Kadzidle.
08.07.2009 12:16:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXII/179/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
08.07.2009 12:14:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXXII/178/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Wachu imienia Ks. Jerzego Popiełuszki.
08.07.2009 12:13:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXXII/178/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Wachu imienia Ks. Jerzego Popiełuszki.
08.07.2009 12:13:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXII/178/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Wachu imienia Ks. Jerzego Popiełuszki.
08.07.2009 12:12:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/177/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
08.07.2009 12:10:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXI/175/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
08.07.2009 12:09:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXI/174/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
08.07.2009 12:03:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXXI/175/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
08.07.2009 12:03:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/176/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy.
08.07.2009 12:01:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/175/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
08.07.2009 12:00:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/174/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
08.07.2009 11:58:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXI/173/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
08.07.2009 11:58:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/173/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
08.07.2009 11:55:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXI/172/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło.
08.07.2009 11:55:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/172/09 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło.
08.07.2009 07:51:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Kadzidło - 07.06.2009 r
08.07.2009 07:50:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Kadzidło - 07.06.2009 r
08.07.2009 07:49:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Kadzidło - 07.06.2009 r
08.07.2009 07:34:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/49/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło
08.07.2009 07:13:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVII/81/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2008
08.07.2009 07:07:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVIII/148/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok
07.07.2009 08:26:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/10/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.
07.07.2009 08:21:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/44/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
07.07.2009 08:14:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr III/12/06 z dnia 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/315/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
06.07.2009 14:04:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr II/5/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.
06.07.2009 13:54:43 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr II/5/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.
06.07.2009 13:54:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr II/5/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.
02.07.2009 13:47:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 175/08 z dnia 12.11.2008 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Radzie Gminy w Kadzidle.
02.07.2009 13:17:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 83/07 z dnia 14.11.2007 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Radzie Gminy w Kadzidle.
02.07.2009 12:43:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 212/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
02.07.2009 12:40:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 211/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
02.07.2009 12:38:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 209/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
02.07.2009 12:32:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 206/09 z dnia 11.03.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
02.07.2009 12:30:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 205/09 z dnia 11.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
02.07.2009 12:27:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 204/09 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kadzidło na 2009 rok.
02.07.2009 12:24:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 203/09 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
02.07.2009 12:22:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 199/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.