1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
01.07.2009 11:33:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 84/07 z dnia 14.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
01.07.2009 11:25:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 82/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
01.07.2009 11:20:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 81/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
01.07.2009 11:17:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 80/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2007 roku.
01.07.2009 11:14:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 79/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok.
01.07.2009 11:08:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie - 29.06.2009 r.
01.07.2009 11:08:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie - 29.06.2009 r.
01.07.2009 11:05:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 78/07 z dnia 10.10.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
01.07.2009 11:02:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 77/07 z dnia 10.10.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
01.07.2009 10:59:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 76/07 z dnia 26.09.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
01.07.2009 10:53:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 75/07 z dnia 24.09.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
01.07.2009 10:50:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 74/07 z dnia 24.09.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wypożyczania i korzystania z akt znajdujących się w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
01.07.2009 10:45:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 73/07 z dnia 24.09.2007 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.
01.07.2009 10:38:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 72/07 z dnia 24.09.2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle.
01.07.2009 10:34:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 71/07 z dnia 12.09.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kadzidło”.
01.07.2009 10:33:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 70/07 z dnia 31.08.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 r.
01.07.2009 10:28:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 69/07 z dnia 31.08.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
01.07.2009 10:25:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 68/07 z dnia 29.08.2007 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Strzałkach”.
01.07.2009 10:24:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 66/07 z dnia 17.08.2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2007 rok.
01.07.2009 10:23:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 65/07 z dnia 17.08.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
01.07.2009 10:02:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 64/07 z dnia 10.08.2007 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego realizacji inwestycji pn. „Przebudowa stacji wodociągowej w Dylewie”.
01.07.2009 10:01:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 63/07 z dnia 07.08.2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle.
01.07.2009 09:57:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 62/07 z dnia 25.07.2007 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
01.07.2009 09:56:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 61/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok.
01.07.2009 09:55:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 60/07 z dnia 23.07.2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
01.07.2009 09:52:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 59/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok.
01.07.2009 09:42:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 58/07 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie określenia organizacji, trybu pracy oraz obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro.
01.07.2009 09:34:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 57/07 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
01.07.2009 09:25:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 56/07 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
01.07.2009 09:21:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 55/07 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
01.07.2009 09:19:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 54/07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie wniosków i środków profilaktycznych w związku z zakończonym postępowaniem powypadkowym.
01.07.2009 09:17:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 53/07 z dnia 26.06.2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny zagrody oraz przyznania nagród w konkursie „Najpiękniejsza zagroda w gminie Kadzidło w roku 2007”.
01.07.2009 09:14:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 52/07 z dnia 21.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2006 rok.
01.07.2009 09:12:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 51/07 z dnia 21.06.2007 r. w sprawie skonsolidowanego bilansu Gminy Kadzidło.
01.07.2009 09:11:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 50/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.
01.07.2009 09:09:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 50/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.
01.07.2009 09:04:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 49/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
01.07.2009 09:00:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 48/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
01.07.2009 08:53:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 47/07 z dnia 01.06.2007 r. w sprawie upoważnienia Pani Teresy Deptuły - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w sprawach zaliczek.
01.07.2009 08:51:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 46/07 z dnia 01.06.2007 r. w sprawie upoważnienia Pani Teresy Deptuły - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych.
01.07.2009 08:50:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 45/07 z dnia 23.05.2007 r. w sprawie informacji za 2006 rok.
01.07.2009 08:48:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 44/07 z dnia 16.05.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
01.07.2009 08:45:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 43/07 z dnia 16.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
01.07.2009 08:41:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 42/07 z dnia 16.05.2007 r. uchylające uchwałę Nr 3/95 Zarządu Gminy Kadzidło z dnia 29 maja 1995 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
01.07.2009 08:41:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 41/07 z dnia 02.05.2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
01.07.2009 08:39:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 40/07 z dnia 02.05.2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
01.07.2009 08:38:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 39/07 z dnia 02.05.2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do przeprowadzania postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w sprawach zaliczek.
01.07.2009 08:38:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 38/07 z dnia 02.05.2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.
01.07.2009 08:37:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 37/07 z dnia 30.04.2007 r. w sprawie oddania w użyczenie działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
01.07.2009 08:35:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 36/07 z dnia 30.04.2007 r. w sprawie oddania w użyczenie działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.