1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
01.07.2009 09:14:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 52/07 z dnia 21.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2006 rok.
01.07.2009 09:12:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 51/07 z dnia 21.06.2007 r. w sprawie skonsolidowanego bilansu Gminy Kadzidło.
01.07.2009 09:11:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 50/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.
01.07.2009 09:09:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 50/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.
01.07.2009 09:04:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 49/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
01.07.2009 09:00:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 48/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
01.07.2009 08:53:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 47/07 z dnia 01.06.2007 r. w sprawie upoważnienia Pani Teresy Deptuły - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w sprawach zaliczek.
01.07.2009 08:51:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 46/07 z dnia 01.06.2007 r. w sprawie upoważnienia Pani Teresy Deptuły - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych.
01.07.2009 08:50:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 45/07 z dnia 23.05.2007 r. w sprawie informacji za 2006 rok.
01.07.2009 08:48:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 44/07 z dnia 16.05.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
01.07.2009 08:45:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 43/07 z dnia 16.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
01.07.2009 08:41:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 42/07 z dnia 16.05.2007 r. uchylające uchwałę Nr 3/95 Zarządu Gminy Kadzidło z dnia 29 maja 1995 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
01.07.2009 08:41:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 41/07 z dnia 02.05.2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
01.07.2009 08:39:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 40/07 z dnia 02.05.2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
01.07.2009 08:38:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 39/07 z dnia 02.05.2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do przeprowadzania postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w sprawach zaliczek.
01.07.2009 08:38:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 38/07 z dnia 02.05.2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.
01.07.2009 08:37:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 37/07 z dnia 30.04.2007 r. w sprawie oddania w użyczenie działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
01.07.2009 08:35:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 36/07 z dnia 30.04.2007 r. w sprawie oddania w użyczenie działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
01.07.2009 08:35:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 35/07 z dnia 30.04.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok.
01.07.2009 08:31:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 34/07 z dnia 30.04.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
01.07.2009 08:28:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 33/07 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2007 roku.
01.07.2009 07:27:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 32/07 z dnia 05.04.2007 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
01.07.2009 07:25:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 31/07 z dnia 30.03.2007 r. w sprawie trybu postępowania ze skargami i wnioskami w Urzędzie Gminy Kadzidło.
01.07.2009 07:23:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 30/07 z dnia 30.03.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok.
30.06.2009 14:49:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 29/07 z dnia 30.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
30.06.2009 14:47:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 28/07 z dnia 16.03.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.
30.06.2009 14:42:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 27/07 z dnia 16.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze i wolne stanowiska kierownicze urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle i stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
30.06.2009 14:35:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 25/07 z dnia 16.03.2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok.
30.06.2009 14:31:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 24/07 z dnia 06.03.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
30.06.2009 14:27:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 23/07 z dnia 06.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
30.06.2009 14:24:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 22/07 z dnia 06.03.2007 r. w sprawie powołania zespołów do korekty kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło.
30.06.2009 14:21:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 21/07 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie opracowania na 2007 rok układu wykonawczego budżetu Gminy Kadzidło i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
30.06.2009 14:02:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 20/07 z dnia 20.02.2007 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na sprzedaż części wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
30.06.2009 14:01:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 19/07 z dnia 19.02.2007 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki.
30.06.2009 13:59:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 18/07 z dnia 19.02.2007 r. w sprawie oddania w użyczenie sprzętu stanowiącego mienie komunalne Gminy Kadzidło.
30.06.2009 13:58:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 17/07 z dnia 14.02.2007 r. w sprawie upoważnienia Pani Marioli Bednarczyk - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w sprawach zaliczek.
30.06.2009 13:56:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 16/07 z dnia 19.01.2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
30.06.2009 13:53:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 15/07 z dnia 19.01.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
30.06.2009 13:50:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 14/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
30.06.2009 13:49:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 13/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. W. Woźniaka.
30.06.2009 13:44:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 11/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2006 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
30.06.2009 13:38:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 10/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
30.06.2009 13:37:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 8/06 z dnia 27.12.2006 r. w sprawie zmian w ukłądzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2006 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
30.06.2009 13:36:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 7/06 z dnia 27.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.
30.06.2009 13:33:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 6/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2006 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
30.06.2009 13:27:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 5/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
30.06.2009 13:23:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 4/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle
30.06.2009 13:17:05 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 13/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. W. Woźniaka.
30.06.2009 13:16:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 2/06 z dnia 08.12.2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta.
30.06.2009 13:13:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 13/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. W. Woźniaka.