1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
11.05.2009 19:43:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6.1. Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garaży OSP z zapleczem".
11.05.2009 19:38:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6.1. Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garaży OSP z zapleczem".
11.05.2009 19:36:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6.1. Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garaży OSP z zapleczem".
11.05.2009 19:35:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6.1. Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garaży OSP z zapleczem".
11.05.2009 18:52:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6.1. Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garaży OSP z zapleczem".
08.05.2009 11:44:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18.05.2009 r.
08.05.2009 11:44:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18.05.2009 r.
08.05.2009 11:41:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 20.05.2009 r.
08.05.2009 11:39:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 20.05.2009 r.
08.05.2009 11:36:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 20.05.2009 r.
08.05.2009 11:34:26 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18.05.2009 r.
08.05.2009 11:33:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 19.05.2009 r.
08.05.2009 11:31:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18.05.2009 r.
08.05.2009 11:28:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18.05.2009 r.
08.05.2009 11:23:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 15.05.2009 r.
06.05.2009 14:36:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garaży OSP z zapleczem".
06.05.2009 14:21:16 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 6. Przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garaży OSP z zapleczem".
06.05.2009 08:04:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garaży OSP z zapleczem".
06.05.2009 07:50:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garaży OSP z zapleczem".
06.05.2009 07:49:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 6. Przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garaży OSP z zapleczem".
06.05.2009 07:48:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184, 00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garaży OSP z zapleczem".
05.05.2009 09:59:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2009
05.05.2009 09:58:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2009
05.05.2009 09:57:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
05.05.2009 09:41:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2009
05.05.2009 09:41:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
04.05.2009 08:12:06 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
04.05.2009 08:11:30 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
04.05.2009 08:11:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
04.05.2009 08:10:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
04.05.2009 08:10:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
04.05.2009 08:08:44 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
29.04.2009 10:07:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/45/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/31/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zadań i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kadzidło oraz jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
29.04.2009 10:05:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IV/21/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie wydania czasopisma "Nowiny Kadzidlańskie"
29.04.2009 09:59:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/14/06 z dnia 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/262/05 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie
29.04.2009 09:58:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/13/06 z dnia 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/316/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu zmieniającego uchwałę nr XLVIII/322/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 października 2006 r.
29.04.2009 09:52:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/12/06 z dnia 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/315/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
29.04.2009 09:50:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/11/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Kadzidło, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków
29.04.2009 09:47:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr II/7/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie
29.04.2009 09:46:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr II/6/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie
29.04.2009 09:45:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IV/20/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
29.04.2009 09:43:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/48/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
29.04.2009 09:41:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/47/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
29.04.2009 09:40:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/46/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
29.04.2009 09:37:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/36/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku
29.04.2009 09:34:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/35/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
29.04.2009 09:34:02 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr VI/35/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
29.04.2009 09:33:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/35/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
29.04.2009 09:32:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/32/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło
28.04.2009 13:28:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu 15-osobowego Volkswagen LT 35.