1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
08.01.2020 09:35:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 81/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
08.01.2020 09:14:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 81/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
08.01.2020 09:11:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 81/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
08.01.2020 09:08:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 81/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
08.01.2020 09:03:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 202-2030.
08.01.2020 09:00:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 202-2030.
08.01.2020 08:48:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 202-2030.
07.01.2020 15:06:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło.
07.01.2020 15:06:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło.
07.01.2020 15:01:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 78/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej Gminy Kadzidło na rok 2019 r.
07.01.2020 15:00:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 78/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej Gminy Kadzidło na rok 2019 r.
07.01.2020 14:58:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 77/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.10.2019 r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Kadzidło za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).
07.01.2020 14:58:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 77/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.10.2019 r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Kadzidło za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).
07.01.2020 14:47:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 76/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
07.01.2020 14:46:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 76/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
07.01.2020 14:44:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia tymczasowego.
07.01.2020 14:44:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia tymczasowego.
07.01.2020 14:42:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
07.01.2020 14:41:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
07.01.2020 14:38:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 73/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
07.01.2020 14:37:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 73/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
07.01.2020 14:36:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.09.2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
07.01.2020 14:32:32 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.09.2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
07.01.2020 14:27:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Kadzidło.
07.01.2020 14:26:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Kadzidło.
07.01.2020 14:23:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Kadzidło.
07.01.2020 14:22:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Kadzidło.
07.01.2020 14:19:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
07.01.2020 14:17:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
07.01.2020 14:16:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.09.2019 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kadzidło na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
07.01.2020 14:15:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.09.2019 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kadzidło na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
07.01.2020 14:13:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
07.01.2020 14:12:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
07.01.2020 14:10:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 67/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
07.01.2020 14:09:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 67/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
07.01.2020 14:07:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.08.2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie. 
07.01.2020 14:06:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.08.2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie. 
07.01.2020 14:04:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 65/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.
07.01.2020 14:03:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 65/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.
07.01.2020 14:01:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla zadania współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019".
07.01.2020 14:00:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla zadania współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019".
07.01.2020 13:57:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 63/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
07.01.2020 13:57:05 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 63/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
07.01.2020 13:43:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 62/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.08.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kadzidło.
07.01.2020 13:43:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 62/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.08.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kadzidło.
07.01.2020 13:41:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
07.01.2020 13:39:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
07.01.2020 13:31:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
07.01.2020 13:28:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
07.01.2020 13:23:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.