1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
27.04.2009 13:24:17 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr X/55/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/271/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych
27.04.2009 13:22:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/53/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez gminę Kadzidło odcinków dróg powiatowych celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
27.04.2009 13:22:21 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr IX/53/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez gminę Kadzidło odcinków dróg powiatowych celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
27.04.2009 13:21:54 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr IX/52/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło
27.04.2009 13:21:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/52/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło
27.04.2009 13:19:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/63/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
27.04.2009 13:17:45 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XII/63/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
27.04.2009 13:17:32 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XII/63/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
27.04.2009 13:15:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/63/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
27.04.2009 13:14:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/61/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Ostrołęce
27.04.2009 13:12:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XI/59/07 z dnia 17.08.2007 r. zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Kadzidło
27.04.2009 13:05:46 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr X/57/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia regionalnego o nazwie Kurpiowska Organizacja Turystyczna
27.04.2009 13:05:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/57/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia regionalnego o nazwie Kurpiowska Organizacja Turystyczna
27.04.2009 13:04:41 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr X/56/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
27.04.2009 13:03:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/56/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
27.04.2009 13:03:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/55/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/271/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych
27.04.2009 12:59:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/53/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez gminę Kadzidło odcinków dróg powiatowych celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
27.04.2009 12:57:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/52/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło
27.04.2009 11:53:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
27.04.2009 11:52:29 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł kkkkkkkkkkkk z kategorii
27.04.2009 11:42:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2009
27.04.2009 11:42:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2009
27.04.2009 11:41:40 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
27.04.2009 11:41:00 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
27.04.2009 11:40:08 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
27.04.2009 11:36:21 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
24.04.2009 15:18:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
24.04.2009 15:11:30 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
24.04.2009 15:11:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
24.04.2009 15:04:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
24.04.2009 14:50:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
24.04.2009 14:35:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
24.04.2009 14:33:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
24.04.2009 14:31:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
24.04.2009 14:31:20 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
24.04.2009 14:30:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
24.04.2009 14:29:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki w Kadzidle.
20.04.2009 08:32:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 214/09 z dnia 08.04.2009 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu popularyzacji tradycji ludowej, kulturowej regionu kurpiowskiego w 2009 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
20.04.2009 08:28:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 213/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17.04.2009 11:46:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
16.04.2009 15:00:40 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
16.04.2009 14:59:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
16.04.2009 14:59:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
16.04.2009 14:57:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
16.04.2009 14:56:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
16.04.2009 14:55:26 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
16.04.2009 14:54:49 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
16.04.2009 14:50:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2009
16.04.2009 14:50:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2009
16.04.2009 14:47:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009