1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
07.04.2009 11:55:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr II/9/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego
07.04.2009 11:55:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/4/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie uchwalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Kadzidle
07.04.2009 11:54:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/3/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Gminy
07.04.2009 11:54:40 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/2/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
07.04.2009 11:54:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/1/06 z dnia 27.11.2006 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
07.04.2009 11:54:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/2/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
07.04.2009 11:53:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/3/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Gminy
07.04.2009 11:53:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/4/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie uchwalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Kadzidle
07.04.2009 11:51:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sesje XXIX-XL
07.04.2009 11:48:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sesje IV-XVI
07.04.2009 11:43:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sesje I-III
07.04.2009 11:38:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
07.04.2009 11:33:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXX/171/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanego zadania pn. „Rozbudowa i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną”.
07.04.2009 11:32:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXX/170/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanego zadania Pb. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Golance”.
07.04.2009 11:31:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXX/169/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie.
07.04.2009 11:30:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXX/168/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kadzidło do realizacji programu pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
07.04.2009 11:29:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXX/167/09 z dnia 23.03.2009 r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.
07.04.2009 11:29:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXX/166/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
07.04.2009 11:27:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/165/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy na 2009 rok Komisji Rewizyjnej.
07.04.2009 11:26:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/164/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kadzidło.
07.04.2009 11:25:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/163/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009 – 2015”.
07.04.2009 11:21:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/162/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji im. Mieczysława Mieszki” na „Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle im. Ks. Mieczysław Mieszki”.
07.04.2009 11:19:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/161/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
07.04.2009 11:18:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/160/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
07.04.2009 11:17:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/159/09 z dnia 09.02.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/69/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
07.04.2009 11:16:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/158/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
07.04.2009 11:15:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/157/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
07.04.2009 11:14:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/156/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
07.04.2009 11:13:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/155/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
07.04.2009 10:46:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 212/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
07.04.2009 10:45:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 211/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
07.04.2009 10:44:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 210/09 z dnia 24.03.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2009.
07.04.2009 10:43:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 209/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
07.04.2009 10:42:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 208/09 z dnia 16.03.2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2008 rok.
07.04.2009 10:41:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 207/09 z dnia 16.03.2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok.
07.04.2009 10:40:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 206/09 z dnia 11.03.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
07.04.2009 10:39:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 205/09 z dnia 11.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
07.04.2009 07:59:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 204/09 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kadzidło na 2009 rok.
07.04.2009 07:58:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 203/09 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
07.04.2009 07:57:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 202/09 z dnia 24.02.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania tradycji ludowej, kulturowej regionu kurpiowskiego w roku 2009”.
07.04.2009 07:57:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 201/09 z dnia 24.02.2009 r. w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kadzidło przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.
07.04.2009 07:56:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 200/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
07.04.2009 07:55:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 199/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
07.04.2009 07:54:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 198/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
07.04.2009 07:53:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 197/09 z dnia 11.02.2009 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
07.04.2009 07:52:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 196/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
07.04.2009 07:51:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 195/09 z dnia 29.01.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
07.04.2009 07:51:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 194/09 z dnia 29.01.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
07.04.2009 07:50:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 193/09 z dnia 29.01.2009 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS.
07.04.2009 07:49:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 192/09 z dnia 28.01.2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle.