1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
07.04.2009 07:48:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 191/09 z dnia 07.01.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kadzidło na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
07.04.2009 07:47:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 190/09 z dnia 05.01.2009 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania upomnień w imieniu Wójta.
07.04.2009 07:46:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 189/09 z dnia 02.01.2009 r. w sprawie opracowania na 2009 rok układu wykonawczego budżetu Gminy Kadzidło i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
07.04.2009 07:43:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 188/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
07.04.2009 07:42:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 187/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
07.04.2009 07:42:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 186/08 z dnia 23.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
07.04.2009 07:41:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 186/08 z dnia 23.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
07.04.2009 07:40:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 185/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
07.04.2009 07:39:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 184/08 z dnia 08.12.2008 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasz Sucheckiego – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz do odebrania oświadczenia majątkowego.
07.04.2009 07:38:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 183/08 z dnia 08.12.2008 r. w sprawie przekazania samochodu.
07.04.2009 07:37:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 182/08 z dnia 08.12.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kadzidło na 2008 rok i planie finansowym zadać z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
07.04.2009 07:36:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 181/08 z dnia 08.12.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
07.04.2009 07:35:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 180/08 z dnia 03.12.2008 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
07.04.2009 07:34:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 179/08 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kadzidło na 2008 rok i planie finansowym zadać z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
07.04.2009 07:33:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 178/08 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
07.04.2009 07:33:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 177/08 z dnia 20.11.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
07.04.2009 07:32:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 176/08 z dnia 17.11.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
06.04.2009 15:01:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 175/08 z dnia 12.11.2008 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Radzie Gminy w Kadzidle.
06.04.2009 15:00:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 174/08 z dnia 12.11.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
06.04.2009 14:59:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 173/08 z dnia 12.11.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:59:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 172/08 z dnia 23.10.2008 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle pełnomocnictwa do podejmowania czynności prawnych i finansowych w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Kadzidło”.
06.04.2009 14:58:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 171/08 z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:57:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 170/08 z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 14:57:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 169/08 z dnia 20.10.2008 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2008 roku.
06.04.2009 14:56:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 168/08 z dnia 16.10.2008 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej wg stanu na dzień 31 października 2008 roku.
06.04.2009 14:55:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 167/08 z dnia 16.10.2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
06.04.2009 14:54:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 166/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:53:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 165/08 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:52:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 164/08 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 14:52:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 163/08 z dnia 15.09.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok
06.04.2009 14:51:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 162/08 z dnia 15.09.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 14:50:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 161/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:50:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 160/08 z dnia 01.09.2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wachu.
06.04.2009 14:49:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 159/08 z dnia 01.09.2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego gimnazjum im. Gen. A. Krzyżanowskiego „Wilka” w Kadzidle.
06.04.2009 14:48:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 158/08 z dnia 01.09.2008 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Glebie.
06.04.2009 14:47:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 157/08 z dnia 28.08.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:47:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 156/08 z dnia 28.08.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 14:46:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 155/08 z dnia 22.08.2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2008 roku.
06.04.2009 14:45:56 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 153/08 z dnia 14.08.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki), rachunkowości i zakładowego planu kont.
06.04.2009 14:45:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 154/08 z dnia 22.08.2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 r.
06.04.2009 14:44:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 153/08 z dnia 14.08.2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki), rachunkowości i zakładowego planu kont.
06.04.2009 14:43:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 152/08 z dnia 12.08.2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kadzidle.
06.04.2009 14:42:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 151/08 z dnia 12.08.2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
06.04.2009 14:41:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 150/08 z dnia 12.08.2008 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
06.04.2009 14:40:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 149/08 z dnia 01.08.2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Kadzidle Panią Mariolę Bednarczyk do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
06.04.2009 14:39:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 148/08 z dnia 31.07.2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
06.04.2009 14:38:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 147/08 z dnia 28.07.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:37:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 146/08 z dnia 28.07.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 14:36:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 145/08 z dnia 28.07.2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2008 rok.
06.04.2009 14:36:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 144/08 z dnia 23.07.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.