1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
07.01.2020 12:55:45 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
07.01.2020 12:52:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 60/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
07.01.2020 12:50:23 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 60/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
07.01.2020 12:48:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 59/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminy w Kadzidle
03.01.2020 14:17:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XVII/2019 z XVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 10 grudnia 2019 roku.
03.01.2020 14:17:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XVII/2019 z XVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 10 grudnia 2019 roku.
03.01.2020 14:16:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XVI/2019 z XVI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 21 listopada 2019 roku.
03.01.2020 14:16:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XVI/2019 z XVI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 21 listopada 2019 roku.
03.01.2020 11:12:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na sprzedaż wyrobów alkoholowych
03.01.2020 11:11:47 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na sprzedaż wyrobów alkoholowych
03.01.2020 10:51:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XV/2019 z XV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 października 2019 roku.
03.01.2020 10:51:40 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XV/2019 z XV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 października 2019 roku.
03.01.2020 10:50:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XIV/2019 z XIV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 9 września 2019 roku.
03.01.2020 10:49:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XIV/2019 z XIV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 9 września 2019 roku.
02.01.2020 13:14:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2023.
02.01.2020 13:12:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2023.
02.01.2020 13:10:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/128/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle. 
02.01.2020 13:10:03 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/128/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle. 
02.01.2020 13:07:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
02.01.2020 13:06:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
02.01.2020 13:05:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/126/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
02.01.2020 13:05:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/126/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
02.01.2020 13:03:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
02.01.2020 13:03:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
02.01.2020 13:02:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/124/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
02.01.2020 13:02:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/124/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
02.01.2020 13:00:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
02.01.2020 12:59:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
02.01.2020 12:55:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
02.01.2020 12:53:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
02.01.2020 12:50:33 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
02.01.2020 12:50:28 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
02.01.2020 12:48:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
02.01.2020 12:47:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
02.01.2020 12:45:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
02.01.2020 12:44:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
02.01.2020 12:41:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
02.01.2020 12:38:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
02.01.2020 12:36:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
02.01.2020 12:34:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
02.01.2020 12:25:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
02.01.2020 12:21:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
02.01.2020 12:20:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
02.01.2020 12:19:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
02.01.2020 12:18:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
02.01.2020 12:17:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
02.01.2020 12:16:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
02.01.2020 12:15:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
02.01.2020 12:14:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
02.01.2020 12:10:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.