1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
29.12.2018 08:42:08 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
29.12.2018 08:40:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
29.12.2018 08:39:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
29.12.2018 08:37:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kadzidło na 2019 rok.
29.12.2018 08:36:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kadzidło na 2019 rok.
29.12.2018 08:35:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kadzidło na 2019 rok.
29.12.2018 08:34:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kadzidło na 2019 rok.
29.12.2018 08:32:57 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców sołectw.
29.12.2018 08:32:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców sołectw.
29.12.2018 08:31:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców sołectw.
29.12.2018 08:31:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców sołectw.
29.12.2018 08:28:31 Marta Ciak Edytowano artykuł Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
29.12.2018 08:28:22 Marta Ciak Edytowano artykuł Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchawły budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
29.12.2018 08:28:15 Marta Ciak Edytowano artykuł Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
29.12.2018 08:28:04 Marta Ciak Edytowano artykuł Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
29.12.2018 08:27:51 Marta Ciak Edytowano artykuł Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
29.12.2018 08:26:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
29.12.2018 08:26:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
29.12.2018 08:20:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchawły budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
29.12.2018 08:19:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchawły budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
29.12.2018 08:16:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
29.12.2018 08:14:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
29.12.2018 08:11:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
29.12.2018 08:11:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
29.12.2018 08:09:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
29.12.2018 08:09:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
28.12.2018 14:50:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 28.12.2018 r. (znak sprawy: GBN.6740.1.09.2018) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba od km 0+000,00 do km 3+550,00".
28.12.2018 14:49:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 28.12.2018 r. (znak sprawy: GBN.6740.1.09.2018) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba od km 0+000,00 do km 3+550,00".
28.12.2018 08:22:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr II/2018 z II Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2018 roku.
28.12.2018 08:21:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr II/2018 z II Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2018 roku.
27.12.2018 14:55:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 11 grudnia 2018 r. na "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2019".
27.12.2018 14:54:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 11 grudnia 2018 r. na "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2019".
27.12.2018 09:20:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło plansza kierunków zagospodarowania przestrzennego.
27.12.2018 09:18:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło plansza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
27.12.2018 09:18:08 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 09:17:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 09:15:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 09:14:15 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 09:13:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 09:13:28 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 09:12:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 09:09:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 09:08:12 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 09:08:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 09:07:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 08:57:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 08:56:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło plansza kierunków zagospodarowania przestrzennego.
27.12.2018 08:26:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło plansza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
27.12.2018 08:21:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
27.12.2018 08:19:32 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.