1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
06.04.2009 14:35:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 143/08 z dnia 08.07.2008 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
06.04.2009 14:34:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 142/08 z dnia 08.07.2008 r. w sprawie powołania Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
06.04.2009 14:33:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 141/08 z dnia 30.06.2008 r. w sprawie powołania komisji do dokonania inwentaryzacji i zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kadzidle, które odbyły się 25 marca 2007 roku.
06.04.2009 14:32:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 140/08 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:31:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 139/08 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 14:30:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 138/08 z dnia 24.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle.
06.04.2009 14:29:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 137/08 z dnia 17.06.2008 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.
06.04.2009 14:28:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 132/08 z dnia 27.05.2008 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
06.04.2009 14:28:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 136/08 z dnia 12.06.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:27:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 135/08 z dnia 12.06.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 14:26:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 134/08 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:25:21 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 133/08 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie informacji za 2007 rok.
06.04.2009 14:24:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 133/08 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie informacji za 2007 rok.
06.04.2009 14:23:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 132/08 z dnia 27.05.2008 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
06.04.2009 14:21:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 131/08 z dnia 19.05.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
06.04.2009 14:21:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 130/08 z dnia 19.05.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 14:19:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 129/08 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2008 roku.
06.04.2009 14:18:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 128/08 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:17:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 127/08 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 14:16:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 126/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:16:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 125/08 z dnia 21.04.2008 r. w sprawie upoważnienia Pani Teresy Sucheckiej do wydawania w imieniu Wójta zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych.
06.04.2009 14:14:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 124/08 z dnia 21.04.2008 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Kadzidle do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta.
06.04.2009 14:13:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 123/08 z dnia 21.04.2008 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2008 roku.
06.04.2009 14:12:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 122/08 z dnia 21.04.2008 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
06.04.2009 14:11:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 121/08 z dnia 21.04.2008 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
06.04.2009 14:10:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 120/08 z dnia 21.04.2008 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.
06.04.2009 14:09:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 119/08 z dnia 15.04.2008 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro.
06.04.2009 14:08:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 118/08 z dnia 07.04.2008 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.
06.04.2009 14:06:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 117/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:05:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 116/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 14:04:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 115/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
06.04.2009 14:03:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 114/08 z dnia 20.03.2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące.
06.04.2009 14:02:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 113/08 z dnia 19.03.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:02:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 112/08 z dnia 19.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 14:01:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 113/08 z dnia 19.03.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.
06.04.2009 14:00:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 112/08 z dnia 19.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
06.04.2009 13:59:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 111/08 z dnia 18.03.2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
06.04.2009 13:52:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 100/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżety Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
06.04.2009 13:51:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 99/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
06.04.2009 13:50:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 98/07 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok.
06.04.2009 13:49:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 98/07 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok.
06.04.2009 13:47:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 98/07 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok.
06.04.2009 13:46:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 97/07 z dnia 19.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
06.04.2009 13:46:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 110/08 z dnia 18.03.2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok.
06.04.2009 13:44:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 109/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 105/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie opracowania na 2008 rok układu wykonawczegu budżetu Gminy Kadzidło i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
06.04.2009 13:44:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 97/07 z dnia 19.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
06.04.2009 13:43:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 96/07 z dnia 17.12.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
06.04.2009 13:42:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 95/07 z dnia 17.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
06.04.2009 13:40:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 94/07 z dnia 04.12.2007 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego, rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
06.04.2009 13:38:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 108/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2008 rok.