1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
06.04.2009 10:27:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 7/06 z dnia 27.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.
06.04.2009 10:25:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 6/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2006 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
06.04.2009 10:22:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 5/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
06.04.2009 10:20:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 4/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle
06.04.2009 10:18:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 3/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
06.04.2009 10:16:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 2/06 z dnia 08.12.2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta.
06.04.2009 10:14:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 1/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2006 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
06.04.2009 10:13:41 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 1/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2006 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
06.04.2009 10:12:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 1/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2006 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
06.04.2009 10:03:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Proszę kliknąć na poszczególny rok w menu po lewej stronie, aby pobrać odpowiednie zarządzenie.
04.04.2009 20:13:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 16.04.2009 r.
04.04.2009 20:02:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 16.04.2009 r.
04.04.2009 19:52:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 15.04.2009 r.
04.04.2009 19:47:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 14.04.2009 r.
03.04.2009 08:45:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 2 kwietnia 2009 r. Dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 250533W, Kadzidło, kolonia Żytocha.
03.04.2009 08:40:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 2 kwietnia 2009 r. Dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 250533W, Kadzidło, kolonia Żytocha.
02.04.2009 14:53:27 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
25.03.2009 11:42:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 marca 2009 r. Dotyczy przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Kadzidło z wyłączeniem wsi Kadzidło.
25.03.2009 11:40:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 marca 2009 r. Dotyczy przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Kadzidło z wyłączeniem wsi Kadzidło.
20.03.2009 13:59:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2009 r. Dotyczy wydania Gminie Kadzidło decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi w Glebie".
20.03.2009 13:59:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2009 r. Dotyczy wydania Gminie Kadzidło decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi w Glebie".
12.03.2009 07:57:27 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy z dnia 10 marca 2009 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. "Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 17-miejscowego (w tym możliwość przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich).
12.03.2009 07:53:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy z dnia 10 marca 2009 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. "Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 17-miejscowego (w tym możliwość przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich).
12.03.2009 07:51:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy z dnia 10 marca 2009 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. "Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 17-miejscowego (w tym możliwość przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich).
05.03.2009 07:47:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
05.03.2009 07:47:06 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:28:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:20:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:14:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:14:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:11:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:05:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:05:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:05:39 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:05:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:05:06 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:05:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:04:53 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:04:48 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:04:44 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:04:40 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:04:36 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:04:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:04:21 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:04:11 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:04:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:03:45 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:03:38 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:03:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.
04.03.2009 20:03:08 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha.