1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
11.02.2009 10:53:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVI/78/07 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 10:52:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/77/07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
11.02.2009 10:51:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/77/07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
11.02.2009 10:50:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/76/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
11.02.2009 10:50:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/76/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
11.02.2009 10:49:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/75/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
11.02.2009 10:49:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/75/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
11.02.2009 10:47:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/74/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Jazgarka
11.02.2009 10:47:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/74/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Jazgarka
11.02.2009 10:46:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/73/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działek gruntu oznaczonych numerem ewidencyjnym 1520 i 349 położonych w Dylewie
11.02.2009 10:45:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/72/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
11.02.2009 10:44:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/72/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
11.02.2009 10:44:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/71/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
11.02.2009 10:43:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/70/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego
11.02.2009 10:42:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/70/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego
11.02.2009 10:41:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/69/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
11.02.2009 10:40:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/69/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
11.02.2009 10:39:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/68/07 z dnia 23.11.2007 r. zmieniająca uchwałę nr IX/48/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
11.02.2009 10:38:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/67/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie
11.02.2009 10:37:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/66/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie poręczenia kredytu
11.02.2009 10:36:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/65/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
11.02.2009 10:35:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/64/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie poparcia zamiaru powołania uczelni typu państwowego na terenie miasta Ostrołęki
11.02.2009 10:34:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/63/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
11.02.2009 10:34:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/63/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
11.02.2009 10:33:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/62/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
11.02.2009 10:33:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/62/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
11.02.2009 10:32:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/61/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Ostrołęce
11.02.2009 10:32:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/61/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Ostrołęce
11.02.2009 10:31:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XII/60/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
11.02.2009 10:30:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XI/59/07 z dnia 17.08.2007 r. zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Kadzidło
11.02.2009 10:29:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XI/59/07 z dnia 17.08.2007 r. zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Kadzidło
11.02.2009 10:28:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XI/58/07 z dnia 17.08.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
11.02.2009 10:27:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/57/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia regionalnego o nazwie Kurpiowska Organizacja Turystyczna
11.02.2009 10:26:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/56/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
11.02.2009 10:25:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr X/57/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia regionalnego o nazwie Kurpiowska Organizacja Turystyczna
11.02.2009 10:24:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr X/56/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
11.02.2009 10:24:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr X/55/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/271/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych
11.02.2009 10:22:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr X/54/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 10:21:01 Sylwester Marchewka Z kategorii XIX Sesja RG - 31.03.2008 r. do kategorii IX Sesja RG - 13.07.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr IX/53/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez gminę Kadzidło odcinków dróg powiatowych celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
11.02.2009 10:20:43 Sylwester Marchewka Z kategorii XIX Sesja RG - 31.03.2008 r. do kategorii IX Sesja RG - 13.07.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr IX/52/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło
11.02.2009 10:20:24 Sylwester Marchewka Z kategorii XIX Sesja RG - 31.03.2008 r. do kategorii IX Sesja RG - 13.07.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr IX/51/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu okręgowego i rejonowego
11.02.2009 10:20:03 Sylwester Marchewka Z kategorii XIX Sesja RG - 31.03.2008 r. do kategorii IX Sesja RG - 13.07.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr IX/50/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
11.02.2009 10:19:45 Sylwester Marchewka Z kategorii XIX Sesja RG - 31.03.2008 r. do kategorii IX Sesja RG - 13.07.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr IX/49/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło
11.02.2009 10:19:27 Sylwester Marchewka Z kategorii XIX Sesja RG - 31.03.2008 r. do kategorii IX Sesja RG - 13.07.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr IX/48/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
11.02.2009 10:19:06 Sylwester Marchewka Z kategorii XIX Sesja RG - 31.03.2008 r. do kategorii IX Sesja RG - 13.07.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr IX/47/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
11.02.2009 10:18:46 Sylwester Marchewka Z kategorii XIX Sesja RG - 31.03.2008 r. do kategorii IX Sesja RG - 13.07.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr IX/46/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
11.02.2009 10:18:24 Sylwester Marchewka Z kategorii XIX Sesja RG - 31.03.2008 r. do kategorii IX Sesja RG - 13.07.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr IX/45/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/31/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zadań i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kadzidło oraz jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
11.02.2009 10:17:39 Sylwester Marchewka Z kategorii XIX Sesja RG - 31.03.2008 r. do kategorii IX Sesja RG - 13.07.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr IX/44/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 10:16:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/53/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez gminę Kadzidło odcinków dróg powiatowych celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
11.02.2009 10:15:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/52/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło