1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
11.02.2009 10:15:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/51/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu okręgowego i rejonowego
11.02.2009 10:14:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/50/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
11.02.2009 10:13:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/49/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło
11.02.2009 10:12:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/48/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
11.02.2009 10:12:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/47/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
11.02.2009 10:11:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/46/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
11.02.2009 10:10:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/45/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/31/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zadań i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kadzidło oraz jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
11.02.2009 10:07:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IX/44/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 10:06:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VIII/43/07 z dnia 10.06.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
11.02.2009 10:05:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VIII/43/07 z dnia 10.06.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
11.02.2009 10:04:25 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr VIII/42/07 z dnia 10.06.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 10:03:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VIII/42/07 z dnia 10.06.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 10:03:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VIII/42/07 z dnia 10.06.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 09:55:33 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr VI/40/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy
11.02.2009 09:55:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/41/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło
11.02.2009 09:54:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/41/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło
11.02.2009 09:53:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/40/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy
11.02.2009 09:52:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/40/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy
11.02.2009 09:52:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/39/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Kadzidło działek stanowiących własność Powiatu Ostrołęckiego zajętych pod drogi powiatowe Nr 28136 Kadzidło-Piasecznia i Nr 28126 Kadzidło-Łyse
11.02.2009 09:51:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/39/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Kadzidło działek stanowiących własność Powiatu Ostrołęckiego zajętych pod drogi powiatowe Nr 28136 Kadzidło-Piasecznia i Nr 28126 Kadzidło-Łyse
11.02.2009 09:48:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/38/07 z dnia 26.04.2007 r. zmieniająca uchwałę nr I/4/06 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło
11.02.2009 09:48:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/38/07 z dnia 26.04.2007 r. zmieniająca uchwałę nr I/4/06 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło
11.02.2009 09:46:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/37/07 z dnia 26.04.2007 r. zmieniająca uchwałę nr I/3/06 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Rady Gminy Kadzidło
11.02.2009 09:46:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/37/07 z dnia 26.04.2007 r. zmieniająca uchwałę nr I/3/06 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Rady Gminy Kadzidło
11.02.2009 09:31:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/36/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku
11.02.2009 09:29:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/35/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
11.02.2009 09:28:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/34/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło
11.02.2009 09:27:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/34/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło
11.02.2009 09:26:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/33/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 09:26:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/33/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 09:24:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/32/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło
11.02.2009 09:21:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr IV/23/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dadtków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
11.02.2009 09:21:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IV/23/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dadtków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
11.02.2009 09:20:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IV/22/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi
11.02.2009 09:19:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IV/19/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na 2007 rok
11.02.2009 09:16:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/31/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kadzidło
11.02.2009 09:15:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/29/07 z dnia 27.03.2007 r. zmieniająca uchwałę nr III/17/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
11.02.2009 09:15:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/28/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
11.02.2009 09:14:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/27/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
11.02.2009 09:13:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/24/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 09:12:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/26/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
11.02.2009 09:11:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/25/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu gminy
11.02.2009 09:10:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/30/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy na 2007 rok Komisji Rewizyjnej
11.02.2009 09:09:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/31/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kadzidło
11.02.2009 09:08:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/30/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy na 2007 rok Komisji Rewizyjnej
11.02.2009 09:06:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/29/07 z dnia 27.03.2007 r. zmieniająca uchwałę nr III/17/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
11.02.2009 09:04:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/28/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
11.02.2009 09:04:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/27/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
11.02.2009 09:02:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/26/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
11.02.2009 09:00:56 Sylwester Marchewka Z kategorii IV Sesja RG - 16.02.2007 r. do kategorii V Sesja RG - 27.03.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr V/25/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu gminy