1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
02.01.2020 12:48:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
02.01.2020 12:47:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
02.01.2020 12:45:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
02.01.2020 12:44:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
02.01.2020 12:41:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
02.01.2020 12:38:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
02.01.2020 12:36:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
02.01.2020 12:34:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
02.01.2020 12:25:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
02.01.2020 12:21:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
02.01.2020 12:20:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
02.01.2020 12:19:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
02.01.2020 12:18:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
02.01.2020 12:17:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
02.01.2020 12:16:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
02.01.2020 12:15:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
02.01.2020 12:14:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
02.01.2020 12:10:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
02.01.2020 12:09:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
02.01.2020 12:07:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
02.01.2020 12:06:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
02.01.2020 11:54:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło. 
02.01.2020 11:54:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło. 
02.01.2020 11:52:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
02.01.2020 11:51:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
02.01.2020 11:50:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
02.01.2020 11:50:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
02.01.2020 11:48:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
02.01.2020 11:48:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
02.01.2020 11:47:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
02.01.2020 11:46:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
02.01.2020 11:38:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2019 rok.
02.01.2020 11:36:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2019 rok.
20.12.2019 09:08:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023.
20.12.2019 09:07:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023.
20.12.2019 09:07:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023.
20.12.2019 09:06:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023.
18.12.2019 14:40:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Petycja z dnia 26.09.2019 r. wraz z odpowiedzią.
18.12.2019 14:37:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Petycja z dnia 26.09.2019 r. wraz z odpowiedzią.
17.12.2019 13:08:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.15.2019), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą gminną i budowie ścieżki pieszo - rowerowej"
17.12.2019 13:08:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.15.2019), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą gminną i budowie ścieżki pieszo - rowerowej"
16.12.2019 14:38:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 28 listopada 2019 r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Eurodiesel do autobusów szkolnych.
16.12.2019 14:38:04 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert z dnia 28 listopada 2019 r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Eurodiesel do autobusów szkolnych.
16.12.2019 11:52:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe z dnia 28 listopada 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zaprasza do składania ofert na: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2020".
16.12.2019 11:49:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 28 listopada 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zaprasza do składania ofert na: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2020".
11.12.2019 12:46:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. podatkowych.
11.12.2019 12:45:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. podatkowych.
11.12.2019 12:44:19 Marta Ciak Edytowano artykuł Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku referenta ds. planowania przestrzennego.
11.12.2019 12:41:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku referenta ds. planowania przestrzennego.
11.12.2019 12:40:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku referenta ds. planowania przestrzennego.