1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
11.02.2009 09:00:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr V/25/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu gminy
11.02.2009 08:59:55 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr V/24/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 08:59:25 Sylwester Marchewka Z kategorii IV Sesja RG - 16.02.2007 r. do kategorii V Sesja RG - 27.03.2007 r. został przeniesiony artykuł Uchwała nr V/24/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 08:57:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/25/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu gminy
11.02.2009 08:56:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/24/07 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
11.02.2009 08:55:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IV/23/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dadtków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
11.02.2009 08:52:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IV/22/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi
11.02.2009 08:51:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IV/21/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie wydania czasopisma "Nowiny Kadzidlańskie"
11.02.2009 08:50:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IV/20/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
11.02.2009 08:49:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IV/19/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na 2007 rok
10.02.2009 13:29:13 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29 stycznia 2009 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na okresową dostawę około 2000 m3 żwiru drogowego wraz z rozplantowaniem w drogi na terenie gminy Kadzidło z kategorii Wybór ofert - rok 20
10.02.2009 13:29:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 10 lutego 2009 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na okresową dostawę około 2000 m3 żwiru drogowego wraz z rozplantowaniem
10.02.2009 13:28:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 10 lutego 2009 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na okresową dostawę około 2000 m3 żwiru drogowego wraz z rozplantowaniem
10.02.2009 12:56:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
10.02.2009 12:55:49 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
10.02.2009 12:46:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr III/18/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
10.02.2009 12:45:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/18/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
10.02.2009 12:44:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/17/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
10.02.2009 12:44:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/16/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców sołectw
10.02.2009 12:43:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/15/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
10.02.2009 12:41:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/18/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
10.02.2009 12:40:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/17/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
10.02.2009 12:38:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/16/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców sołectw
10.02.2009 12:37:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/15/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
10.02.2009 12:36:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/14/06 z dnia 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/262/05 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie
10.02.2009 12:35:07 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr III/12/06 z dnia 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/315/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
10.02.2009 12:34:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/13/06 z dnia 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/316/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu zmieniającego uchwałę nr XLVIII/322/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 października 2006 r.
10.02.2009 12:32:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/12/06 z dnia 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/315/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
10.02.2009 12:30:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/11/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Kadzidło, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków
10.02.2009 12:29:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/10/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.
10.02.2009 12:24:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr II/9/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego
10.02.2009 12:22:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr II/8/06 z dnia 06.12.2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiazania długoterminowego
10.02.2009 12:20:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr II/9/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego
10.02.2009 12:19:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr II/8/06 z dnia 06.12.2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiazania długoterminowego
10.02.2009 12:18:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr II/7/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie
10.02.2009 12:16:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr II/6/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie
10.02.2009 12:14:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr II/5/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.
10.02.2009 09:56:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr I/4/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie uchwalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Kadzidle
10.02.2009 09:55:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr I/4/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie uchwalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Kadzidle
10.02.2009 09:51:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/3/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Gminy
10.02.2009 09:50:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr I/3/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Gminy
10.02.2009 09:49:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr I/3/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Gminy
10.02.2009 09:47:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr I/2/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
10.02.2009 09:46:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr I/2/06 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
10.02.2009 09:44:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Prawo lokalne
10.02.2009 09:43:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Prawo lokalne
10.02.2009 09:41:54 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/1/06 z dnia 27.11.2006 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
10.02.2009 09:40:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr I/1/06 z dnia 27.11.2006 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
10.02.2009 09:39:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr I/1/06 z dnia 27.11.2006 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
03.02.2009 19:06:42 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacje ogólne