1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
03.02.2009 19:04:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.02.2009 19:01:05 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.02.2009 18:56:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.02.2009 18:55:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.02.2009 18:54:24 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.02.2009 16:19:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
03.02.2009 16:18:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
03.02.2009 16:07:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie - rok 2008
03.02.2009 16:03:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców gminy Kadzidło na temat zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych
03.02.2009 16:02:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja dla mieszkańców gminy Kadzidło na temat zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych
03.02.2009 16:01:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców gminy Kadzidło na temat zawierania umów na odbiór ścieków
03.02.2009 16:00:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja dla mieszkańców gminy Kadzidło na temat zawierania umów na odbiór ścieków
03.02.2009 15:59:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Program Ochrony Środowiska dla gminy Kadzidło
03.02.2009 15:57:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Program Ochrony Środowiska dla gminy Kadzidło
03.02.2009 15:56:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Plan Gospodarki Odpadami gminy Kadzidło
03.02.2009 15:52:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Plan Gospodarki Odpadami gminy Kadzidło
03.02.2009 15:49:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o znajdujących się na terenie gminy Kadzidło punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochądzący z gospodarstw domowych
03.02.2009 15:49:24 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kadzidło
03.02.2009 15:48:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o znajdujących się na terenie gminy Kadzidło punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochądzący z gospodarstw domowych
03.02.2009 15:47:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kadzidło
03.02.2009 15:46:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kadzidło
03.02.2009 15:44:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Nowe zasady odbierania śmieci
03.02.2009 15:43:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Nowe zasady odbierania śmieci
03.02.2009 15:30:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
03.02.2009 15:30:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kalendarz imprez w roku 2019
03.02.2009 15:28:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Linki
03.02.2009 15:27:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Linki
03.02.2009 15:25:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.02.2009 15:23:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Kadzidło - 07.06.2009 r
03.02.2009 15:23:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kontrola w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy w Kadzidle przeprowadzona w dniu 21 kwietnia 2009 r.
03.02.2009 15:22:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.02.2009 15:21:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.02.2009 15:20:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Nowe zasady odbierania śmieci
03.02.2009 15:18:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zamówienia publiczne
03.02.2009 15:15:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Finanse gminy
03.02.2009 15:14:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prawo lokalne
03.02.2009 15:12:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Władze i struktura
03.02.2009 15:10:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.02.2009 15:09:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Gmina Kadzidło
03.02.2009 15:05:56 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Gmina Kadzidło
03.02.2009 15:02:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Gmina Kadzidło
03.02.2009 14:58:34 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Lokalizacja gminy Kadzidło
03.02.2009 14:55:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.02.2009 14:54:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.02.2009 14:49:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.02.2009 14:43:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.02.2009 14:32:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.02.2009 14:25:50 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.02.2009 14:19:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.02.2009 14:08:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł