1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
11.12.2019 12:38:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.
11.12.2019 12:37:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.
10.12.2019 12:47:08 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
10.12.2019 12:46:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
07.12.2019 10:47:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.12.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2019), że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na : Rozbudowie drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady w miejscowościach Piasecznia, Gleba i Kierzek.
07.12.2019 10:46:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.12.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2019), że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na : Rozbudowie drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady w miejscowościach Piasecznia, Gleba i Kierzek.
06.12.2019 12:03:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.12.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2019), o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV, oświetlenia ulicznego" na terenie nieruchomości składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 81/3,1475,114 położonych w obrębie Dylewo, gmina Kadzidło.
06.12.2019 12:02:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.12.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2019), o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV, oświetlenia ulicznego" na terenie nieruchomości składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 81/3,1475,114 położonych w obrębie Dylewo, gmina Kadzidło.
06.12.2019 08:31:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
05.12.2019 13:54:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.390.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.
05.12.2019 13:54:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.390.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.
05.12.2019 13:51:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.389.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030.
05.12.2019 13:50:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.389.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030.
05.12.2019 12:58:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
03.12.2019 13:39:31 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
02.12.2019 14:06:55 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
29.11.2019 07:53:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 28 listopada 2019 r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Eurodiesel do autobusów szkolnych.
29.11.2019 07:52:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 28 listopada 2019 r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Eurodiesel do autobusów szkolnych.
29.11.2019 07:52:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert z dnia 28 listopada 2019 r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Eurodiesel do autobusów szkolnych.
29.11.2019 07:51:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert z dnia 28 listopada 2019 r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Eurodiesel do autobusów szkolnych.
28.11.2019 14:49:45 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUZ.5.421.196.2019.DK z dnia 21.10.2019 r.
28.11.2019 14:48:56 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUZ.5.421.196.2019.DK z dnia 21.10.2019 r.
28.11.2019 12:50:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 28 listopada 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zaprasza do składania ofert na: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2020".
28.11.2019 12:50:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe z dnia 28 listopada 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zaprasza do składania ofert na: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2020".
27.11.2019 13:32:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2019), o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na : rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady w miejscowości Piasecznia, Gleba i Kierzek .
27.11.2019 13:32:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2019), o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na : rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady w miejscowości Piasecznia, Gleba i Kierzek .
27.11.2019 13:05:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne
27.11.2019 12:47:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2019) o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie działek ozn. nr geod.: 537/3, 537/4, 694/4, 693/2, 692/2, 691/2, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, obr. Dylewo, gm. Kadzidło.
27.11.2019 12:47:23 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2019) o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie działek ozn. nr geod.: 537/3, 537/4, 694/4, 693/2, 692/2, 691/2, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, obr. Dylewo, gm. Kadzidło.
27.11.2019 12:40:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2019) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie działki ozn. nr 55/7 obr. Brzozówka, gm. Kadzidło.
27.11.2019 12:39:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2019) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie działki ozn. nr 55/7 obr. Brzozówka, gm. Kadzidło.
25.11.2019 15:11:25 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
21.11.2019 09:58:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
18.11.2019 13:27:46 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
15.11.2019 11:55:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2019) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
15.11.2019 11:55:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2019) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
15.11.2019 11:53:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2019) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
15.11.2019 11:53:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2019) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
14.11.2019 14:46:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
13.11.2019 14:27:52 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUZ.5.421.21.2019.JM z dnia 06.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usłuę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działcea o nr. ew. 273 obęb 0024 Wach, gm. Kadzidło
13.11.2019 14:22:00 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUZ.5.421.21.2019.JM z dnia 06.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usłuę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działcea o nr. ew. 273 obęb 0024 Wach, gm. Kadzidło
13.11.2019 07:51:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2019) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory rusztowej wolnostanowiskowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 105/2 obręb Todzia, gmina Kadzidło. 
13.11.2019 07:50:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2019) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory rusztowej wolnostanowiskowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 105/2 obręb Todzia, gmina Kadzidło. 
09.11.2019 18:33:16 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:33:04 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:32:45 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:32:35 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:32:18 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:31:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:31:45 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."