1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
Data Redaktor Zmiana
09.01.2019 08:26:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.01.2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
09.01.2019 08:26:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.01.2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
09.01.2019 08:23:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
09.01.2019 08:23:03 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
09.01.2019 08:21:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
09.01.2019 08:19:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
09.01.2019 07:53:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
09.01.2019 07:53:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
08.01.2019 22:47:30 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
08.01.2019 22:45:56 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
08.01.2019 22:44:09 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
08.01.2019 22:43:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
08.01.2019 22:43:41 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
08.01.2019 22:43:24 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
08.01.2019 22:43:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
08.01.2019 22:42:24 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
08.01.2019 08:41:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Katarzyna Pawłowska
08.01.2019 08:39:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Katarzyna Pawłowska
08.01.2019 08:32:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Stanisław Aptacy
08.01.2019 08:31:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Stanisław Aptacy
08.01.2019 08:30:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Jerzy Prusaczyk
08.01.2019 08:29:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Jerzy Prusaczyk
08.01.2019 08:17:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Justyna Marta Duszak
08.01.2019 08:16:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Justyna Marta Duszak
08.01.2019 08:15:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Roman Florek
08.01.2019 08:15:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Roman Florek
08.01.2019 08:14:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Jan Kaczyński
08.01.2019 08:13:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Jan Kaczyński
08.01.2019 08:09:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Marian Pajka
08.01.2019 08:08:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Marian Pajka
08.01.2019 08:08:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Paweł Zbigniew Gadomski
08.01.2019 08:07:05 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Paweł Zbigniew Gadomski
07.01.2019 14:58:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Jan Mirosław Kulasik
07.01.2019 14:58:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Jan Mirosław Kulasik
07.01.2019 14:57:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ewa Szurnicka
07.01.2019 14:56:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ewa Szurnicka
07.01.2019 14:56:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Tadeusz Bieńkowski
07.01.2019 14:55:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Tadeusz Bieńkowski
07.01.2019 14:51:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Michał Kaczyński
07.01.2019 14:50:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Michał Kaczyński
07.01.2019 14:46:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Paweł Majewski
07.01.2019 14:45:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Paweł Majewski
07.01.2019 14:45:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zdzisław Cymek
07.01.2019 14:44:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zdzisław Cymek
07.01.2019 14:43:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Barbara Bączek
07.01.2019 14:42:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Barbara Bączek
07.01.2019 13:59:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 03.01.2019 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.25.2016) o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wach, obejmującej działki nr 75,78,95,338,585 o łącznej powierzchni 13,34 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Wach gm. Kadzidło. 
07.01.2019 13:58:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 03.01.2019 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.25.2016) o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wach, obejmującej działki nr 75,78,95,338,585 o łącznej powierzchni 13,34 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Wach gm. Kadzidło. 
04.01.2019 14:13:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.
04.01.2019 14:13:16 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.