1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
23.08.2019 14:18:40 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:18:21 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:18:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:17:32 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:16:54 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:16:02 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:15:55 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:15:43 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 08:31:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
21.08.2019 16:58:00 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
21.08.2019 16:57:35 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
21.08.2019 16:57:25 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
21.08.2019 16:57:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
21.08.2019 16:56:52 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
21.08.2019 16:55:30 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
20.08.2019 12:16:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Statut gminy Kadzidło
20.08.2019 10:51:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XIII/2019 z XIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 6 sierpnia 2019 roku.
20.08.2019 10:49:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XIII/2019 z XIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 6 sierpnia 2019 roku.
19.08.2019 14:23:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
19.08.2019 11:22:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
19.08.2019 11:22:04 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
19.08.2019 11:21:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
14.08.2019 15:06:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o przekazaniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę i rozbudowę drogi gminnej w Golance kol. Kapuśniska, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 
14.08.2019 15:06:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o przekazaniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę i rozbudowę drogi gminnej w Golance kol. Kapuśniska, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 
14.08.2019 10:57:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
14.08.2019 10:56:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
13.08.2019 07:47:19 Marta Ciak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 sierpnia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6831.38.2019) w sprawie informacji o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Grale gm. Kadzidło, oznaczonej jako działka nr ew. 234 o powierzchni 0,03 ha. 
13.08.2019 07:46:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 sierpnia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2019) w sprawie wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek-Zawady od km. 4+370.00 km do 8+800.00" w miejscowości Piasecznia, Gleba i Kierzek.
13.08.2019 07:46:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 sierpnia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2019) w sprawie wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek-Zawady od km. 4+370.00 km do 8+800.00" w miejscowości Piasecznia, Gleba i Kierzek.
12.08.2019 12:45:42 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
12.08.2019 12:45:13 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
12.08.2019 12:44:21 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
12.08.2019 12:43:47 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
12.08.2019 12:43:17 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
12.08.2019 12:39:10 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
12.08.2019 11:37:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XII/2019 z XII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
12.08.2019 11:37:47 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr XII/2019 z XII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
12.08.2019 11:36:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XII/2019 z XII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
12.08.2019 11:36:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XI/2019 z XI Uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2019 roku.
12.08.2019 11:35:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr X/2019 z X Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 maja 2019 roku.
12.08.2019 11:35:11 Marta Ciak Edytowano artykuł Protokół nr XI/2019 z XI Uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2019 roku.
12.08.2019 11:32:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XII/2019 z XII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
12.08.2019 09:54:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XI/2019 z XI Uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2019 roku.
12.08.2019 09:53:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr X/2019 z X Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 maja 2019 roku.
12.08.2019 09:47:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
12.08.2019 09:46:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
12.08.2019 09:44:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2018 rok.
12.08.2019 09:44:30 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2018 rok.
12.08.2019 09:43:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2018 rok.
12.08.2019 09:43:05 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2018 rok.