1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
Data Redaktor Zmiana
07.08.2018 14:42:55 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz. II"
07.08.2018 14:42:30 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz. II"
07.08.2018 14:40:45 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz. II"
06.08.2018 12:01:05 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 12:00:54 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 12:00:39 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 11:59:54 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 11:59:44 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 11:59:18 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 11:59:00 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 11:58:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 11:57:02 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 11:56:50 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 11:56:02 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 11:53:54 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
06.08.2018 09:23:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2018). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Kadzidło w dniu 5 sierpnia 2018 roku, w której uznał o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 0+670,00-0+879,00" w jednostce ewidencyjnej Kadzidło.
06.08.2018 09:22:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2018). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Kadzidło w dniu 5 sierpnia 2018 roku, w której uznał o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 0+670,00-0+879,00" w jednostce ewidencyjnej Kadzidło.
03.08.2018 10:12:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. na wniosek Tomasza Samełko, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN/15kV, linii kablowej SN/15kV o długości 99 m oraz linii napowietrznej nN/0,4kV o długości 1883 m i kablowej nN/0,4kV" o długości 576 m", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 130/1, 134, 135, 137, 142/6, 142/5, 186, 143, 164/3, 150, 156, 157, 158, 249/2, 249/1, 185, 146/4, 147/5, 146/5, 184, 126/2, 126/1, 147/4, 147/1, 147/2, 125/1 obręb ewid. Siarcza Łąka, gm. Kadzidło.
03.08.2018 10:12:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. na wniosek Tomasza Samełko, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN/15kV, linii kablowej SN/15kV o długości 99 m oraz linii napowietrznej nN/0,4kV o długości 1883 m i kablowej nN/0,4kV" o długości 576 m", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 130/1, 134, 135, 137, 142/6, 142/5, 186, 143, 164/3, 150, 156, 157, 158, 249/2, 249/1, 185, 146/4, 147/5, 146/5, 184, 126/2, 126/1, 147/4, 147/1, 147/2, 125/1 obręb ewid. Siarcza Łąka, gm. Kadzidło.
01.08.2018 14:17:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek DROG-PROJEKT Wojciech Zając, ul. Jabłonowa 2, 07-410 Ostrołęka reprezentującego Zarząd Powiatu Ostrołęckiego z dnia 29.07.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba od km 0+000,00 do 3+550,00 "w miejscowości Wach i Piasecznia.
01.08.2018 14:15:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek DROG-PROJEKT Wojciech Zając, ul. Jabłonowa 2, 07-410 Ostrołęka reprezentującego Zarząd Powiatu Ostrołęckiego z dnia 29.07.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba od km 0+000,00 do 3+550,00 "w miejscowości Wach i Piasecznia.
01.08.2018 09:59:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 25.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6820.81.2018). Dotyczy zawiadomienia, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie wszczętego na wniosek Wójta Gminy Kadzidło z dn. 28.05.2018 r. znak sprawy: IK.7013.16.2018 postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 538/2 o pow. 0,0607 ha, nr 538/29 o pow. 0,0788 ha, nr 547/1 o pow. 0,1734 ha, nr 547/2 o pow. 0,0532 ha, nr 698/27 o pow. 0,7968 ha, nr 698/28 o pow. 0,0930 ha, położonych na terenie wsi Dylewo Nowe, w obrębie ewidencyjnym Dylewo gm. Kadzidło.
01.08.2018 09:48:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 25.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6820.81.2018). Dotyczy zawiadomienia, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie wszczętego na wniosek Wójta Gminy Kadzidło z dn. 28.05.2018 r. znak sprawy: IK.7013.16.2018 postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 538/2 o pow. 0,0607 ha, nr 538/29 o pow. 0,0788 ha, nr 547/1 o pow. 0,1734 ha, nr 547/2 o pow. 0,0532 ha, nr 698/27 o pow. 0,7968 ha, nr 698/28 o pow. 0,0930 ha, położonych na terenie wsi Dylewo Nowe, w obrębie ewidencyjnym Dylewo gm. Kadzidło.
24.07.2018 13:12:17 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg w Kadzidle i Glebie"
24.07.2018 09:46:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2018). Dotyczy zawiadomienia,że na wniosek Urzędu Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa mostu w Strzałkach", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. geod.: 377, 379, 357 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzałki, gm. Kadzidło.
24.07.2018 09:46:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2018). Dotyczy zawiadomienia,że na wniosek Urzędu Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa mostu w Strzałkach", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. geod.: 377, 379, 357 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzałki, gm. Kadzidło.
23.07.2018 13:36:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 17.07.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.06.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: " Budowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Brzozówka - Kadzidło klasy D w km 0+000,00-2+046,00".
23.07.2018 13:35:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 17.07.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.06.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: " Budowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Brzozówka - Kadzidło klasy D w km 0+000,00-2+046,00".
16.07.2018 15:02:45 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 11.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.24.2016). Dotyczy wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Gleba gm. Kadzidło postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawinionych do udzialu we Wspólnocie Gruntowej wsi Gleba, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.
16.07.2018 15:01:31 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 11.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.24.2016). Dotyczy wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Gleba gm. Kadzidło postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawinionych do udzialu we Wspólnocie Gruntowej wsi Gleba, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.
16.07.2018 15:01:10 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 11.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.24.2016). Dotyczy wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Gleba gm. Kadzidło postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawinionych do udzialu we Wspólnocie Gruntowej wsi Gleba, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.
16.07.2018 14:54:43 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło"
13.07.2018 14:00:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 09.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.25.2016). Dotyczy wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Wach gm. Kadzidło postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawinionych do udzialu we Wspólnocie Gruntowej wsi Wach, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.
13.07.2018 14:00:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 09.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.25.2016). Dotyczy wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Wach gm. Kadzidło postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawinionych do udzialu we Wspólnocie Gruntowej wsi Wach, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.
12.07.2018 10:56:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dn. 12.07.2018 r. (znak sprawy: GG.6220.4.2018). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki granica województwa w km 0+670,00-0+879,00" w miejscowości Kadzidło.
12.07.2018 10:56:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dn. 12.07.2018 r. (znak sprawy: GG.6220.4.2018). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki granica województwa w km 0+670,00-0+879,00" w miejscowości Kadzidło.
12.07.2018 10:47:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Starosty Ostrołęckiego z dn. 06.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.11.2016), która orzeka o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Golanka, stanowiącej działki nr 133, 183, 347, 348, 856 o łącznej pow. 4,12 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Golanka gm. Kadzidło.
12.07.2018 10:46:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Ostrołęckiego z dn. 06.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.11.2016), która orzeka o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Golanka, stanowiącej działki nr 133, 183, 347, 348, 856 o łącznej pow. 4,12 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Golanka gm. Kadzidło.
12.07.2018 10:37:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 04.07.2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kadzidło z dn. 15.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Budowa linii WN-110 kV" , planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. : 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
12.07.2018 10:36:59 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 04.07.2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kadzidło z dn. 15.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Budowa linii WN-110 kV" , planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. : 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
11.07.2018 10:19:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 3. Zaproszenie do składania ofert z dnia 29 czerwca 2018 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2018 do 30.06.2019.
11.07.2018 10:18:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 04.07.2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kadzidło z dn. 15.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Budowa linii WN-110 kV" , planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. : 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
11.07.2018 10:16:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Zaproszenie do składania ofert z dnia 29 czerwca 2018 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2018 do 30.06.2019.
11.07.2018 10:16:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 04.07.2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kadzidło z dn. 15.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Budowa linii WN-110 kV" , planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. : 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
10.07.2018 13:55:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2018). Dotyczy zawiadomienia o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN/15kV, linii kablowej SN/15kV oraz linii napowietrznej nN/0,4kV i kablowej nN/0,4kV", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 130/1, 134, 135, 137, 142/6, 142/5, 186, 143, 164/3, 150, 156, 157, 158, 249/2, 249/1, 185, 146/4, 147/5, 146/5, 184, 126/2, 126/1, 147/4, 147/1, 147/2, 125/1 obręb ewid. Siarcza Łąka, gm. Kadzidło.
10.07.2018 13:55:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2018). Dotyczy zawiadomienia o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN/15kV, linii kablowej SN/15kV oraz linii napowietrznej nN/0,4kV i kablowej nN/0,4kV", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 130/1, 134, 135, 137, 142/6, 142/5, 186, 143, 164/3, 150, 156, 157, 158, 249/2, 249/1, 185, 146/4, 147/5, 146/5, 184, 126/2, 126/1, 147/4, 147/1, 147/2, 125/1 obręb ewid. Siarcza Łąka, gm. Kadzidło.
10.07.2018 12:52:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2018). Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 76, 77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86 położone w obrębie ewid. Krobia, gm. Kadzidło.
10.07.2018 12:50:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2018). Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 76, 77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86 położone w obrębie ewid. Krobia, gm. Kadzidło.
06.07.2018 15:00:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2018). Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 23/1, 23/2, 24, 27, 542, 28, 29, 176/1, 319 położonych w obrębie ewid. Gleba gm. Kadzidło.
06.07.2018 14:59:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2018). Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 23/1, 23/2, 24, 27, 542, 28, 29, 176/1, 319 położonych w obrębie ewid. Gleba gm. Kadzidło.