1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
Data Redaktor Zmiana
02.01.2017 23:32:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
02.01.2017 23:29:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVII/178/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Brzozówka.
02.01.2017 23:29:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/178/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Brzozówka.
02.01.2017 23:24:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVII/177/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
02.01.2017 23:24:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/177/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
02.01.2017 23:24:20 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł UCHWAŁA NR XXVII/177/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
02.01.2017 23:23:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
02.01.2017 23:23:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
02.01.2017 23:17:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVII/176/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
02.01.2017 23:17:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/176/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
02.01.2017 23:12:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVII/175/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle Panią Ewę Grażynę Bednarczyk.
02.01.2017 23:12:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/175/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle Panią Ewę Grażynę Bednarczyk.
02.01.2017 23:04:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVII/174/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
02.01.2017 23:03:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/174/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
02.01.2017 22:59:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVII/173/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
02.01.2017 22:58:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/173/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
30.12.2016 11:33:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.12.2016 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (Znak sprawy: GG.6733.12.2016). Dotyczy budowy słupowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN oraz linii napowietrznej nN w miejscowości Jazgarka, gmina Kadzidło.
30.12.2016 11:33:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.12.2016 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (Znak sprawy: GG.6733.12.2016). Dotyczy budowy słupowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN oraz linii napowietrznej nN w miejscowości Jazgarka, gmina Kadzidło.
28.12.2016 13:51:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Decyzja i Postanowienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2016 r. (Znak sprawy: IK.6220.2.2016). Dotyczy rozbudowy drogi w Wachu, kol. Zamostki.
28.12.2016 13:50:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Decyzja i Postanowienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2016 r. (Znak sprawy: IK.6220.2.2016). Dotyczy rozbudowy drogi w Wachu, kol. Zamostki.
28.12.2016 13:33:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.16.2016). Dotyczy rozbudowy zakładu rozbioru mięsa JBB2 Sp. z o.o. na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 878, 879, 880, 881, 882, 883 i 884, położonych w obrębie wsi Dylewo, gmina Kadzidło.
28.12.2016 13:33:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.16.2016). Dotyczy rozbudowy zakładu rozbioru mięsa JBB2 Sp. z o.o. na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 878, 879, 880, 881, 882, 883 i 884, położonych w obrębie wsi Dylewo, gmina Kadzidło.
27.12.2016 12:52:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2016). Dotyczy przebudowy mostu na rzece Omulew w ciągu drogi powiatowej nr 2536W od drogi nr 53 Obierwia - Chudek - Baranowo km 12+877,00, planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej nr. geod. 597, obręb ewidencyjny Chudek, gm. Kadzidło.
27.12.2016 12:51:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2016). Dotyczy przebudowy mostu na rzece Omulew w ciągu drogi powiatowej nr 2536W od drogi nr 53 Obierwia - Chudek - Baranowo km 12+877,00, planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej nr. geod. 597, obręb ewidencyjny Chudek, gm. Kadzidło.
27.12.2016 09:25:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Znak sprawy: DLI.I.6620.21.2016.SG.15). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
27.12.2016 09:25:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Znak sprawy: DLI.I.6620.21.2016.SG.15). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
20.12.2016 13:21:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.15.2016). Dotyczy budowy budynku obróbki plastycznej surowca, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1169/7 i 1170/1 położonych w obrębie Kadzidło, gm. Kadzidło.
20.12.2016 12:54:40 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.15.2016). Dotyczy budowy budynku obróbki plastycznej surowca, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1169/7 i 1170/1 położonych w obrębie Kadzidło, gm. Kadzidło.
20.12.2016 12:50:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.15.2016). Dotyczy budowy budynku obróbki plastycznej surowca, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1169/7 i 1170/1 położonych w obrębie Kadzidło, gm. Kadzidło.
20.12.2016 12:49:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.15.2016). Dotyczy budowy budynku obróbki plastycznej surowca, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1169/7 i 1170/1 położonych w obrębie Kadzidło, gm. Kadzidło.
16.12.2016 11:28:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
16.12.2016 11:27:50 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
16.12.2016 11:27:27 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
16.12.2016 11:27:23 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
16.12.2016 11:27:19 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
16.12.2016 11:27:16 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
16.12.2016 11:27:12 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
16.12.2016 11:27:09 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
14.12.2016 15:10:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXVII/2016 z XXVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 18 października 2016 roku.
14.12.2016 15:09:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XXVII/2016 z XXVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 18 października 2016 roku.
14.12.2016 00:38:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/172/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kadzidło".
14.12.2016 00:37:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/172/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kadzidło".
13.12.2016 12:44:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2016). Dotyczy budowy słupowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN oraz linii napowietrznej nN w miejscowości Jazgarka, gm. Kadzidło.
13.12.2016 12:44:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2016). Dotyczy budowy słupowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN oraz linii napowietrznej nN w miejscowości Jazgarka, gm. Kadzidło.
13.12.2016 10:57:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN w miejscowości Wach, gm. Kadzidło i miejscowości Olszyny, gm. Myszyniec.
13.12.2016 10:56:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.12.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN w miejscowości Wach, gm. Kadzidło i miejscowości Olszyny, gm. Myszyniec.
08.12.2016 13:05:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-O.7841.4.3.2016.ES). Dotyczy rozbiórki istniejącej linii 220 kV relacji Ostrołęka - Olsztyn 1.
08.12.2016 13:05:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-O.7841.4.3.2016.ES). Dotyczy rozbiórki istniejącej linii 220 kV relacji Ostrołęka - Olsztyn 1.
08.12.2016 12:52:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 02.12.2016 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.11.2016). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie, wykazu gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we Wspólnocie Grutnowej Wsi Golanka, w skład której wchodzą działki nr 133, 183, 347, 348, 856 położone w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło.
08.12.2016 12:52:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 02.12.2016 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.11.2016). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie, wykazu gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we Wspólnocie Grutnowej Wsi Golanka, w skład której wchodzą działki nr 133, 183, 347, 348, 856 położone w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło.