1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
12.09.2019 15:32:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
12.09.2019 15:16:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 września 2019 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie Kadzidło, gm. Kadzidło.
12.09.2019 15:16:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 września 2019 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie Kadzidło, gm. Kadzidło.
12.09.2019 15:14:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 września 2019 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie Kadzidło gm. Kadzidło.
12.09.2019 15:14:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 września 2019 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie Kadzidło gm. Kadzidło.
11.09.2019 15:15:18 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
09.09.2019 13:53:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
09.09.2019 13:52:50 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
04.09.2019 08:29:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
03.09.2019 14:14:47 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
03.09.2019 12:02:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.09.2019 r. (Znak sprawy: GG.6840.1.2019), że  w dniu 27 września 2019 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Kadzidle w sali narad odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Grale. 
03.09.2019 12:01:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.09.2019 r. (Znak sprawy: GG.6840.1.2019), że  w dniu 27 września 2019 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Kadzidle w sali narad odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Grale. 
30.08.2019 15:09:54 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
30.08.2019 10:16:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.06.2019) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi gminnej w Jazgarce kol. Zastrużce".
30.08.2019 10:16:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.06.2019) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi gminnej w Jazgarce kol. Zastrużce".
30.08.2019 08:38:44 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
30.08.2019 08:38:29 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
29.08.2019 13:04:55 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
29.08.2019 13:02:56 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
28.08.2019 08:34:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
28.08.2019 08:33:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
26.08.2019 15:26:17 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
26.08.2019 15:25:20 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
26.08.2019 15:24:51 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
26.08.2019 15:21:51 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
26.08.2019 14:00:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.08.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2019). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło - tzw. tranzyt sieci", planowanego do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 84 położonej w obrębie ewidencyjnym Kierzek, gmina Kadzidło.
26.08.2019 13:58:48 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.08.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2019). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło - tzw. tranzyt sieci", planowanego do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 84 położonej w obrębie ewidencyjnym Kierzek, gmina Kadzidło.
26.08.2019 13:57:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.08.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2019). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło - tzw. tranzyt sieci", planowanego do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 84 położonej w obrębie ewidencyjnym Kierzek, gmina Kadzidło.
26.08.2019 13:57:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.08.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2019). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło - tzw. tranzyt sieci", planowanego do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 84 położonej w obrębie ewidencyjnym Kierzek, gmina Kadzidło.
26.08.2019 13:34:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Nr 114/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
26.08.2019 13:33:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 114/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
23.08.2019 15:09:43 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.421.81.2019.JM z dnia 19.08.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 563 w Kadzidle do urządzenia wodnego.
23.08.2019 15:02:59 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.421.81.2019.JM z dnia 19.08.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 563 w Kadzidle do urządzenia wodnego.
23.08.2019 14:22:59 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:22:33 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:18:40 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:18:21 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:18:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:17:32 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:16:54 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:16:02 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:15:55 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 14:15:43 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
23.08.2019 08:31:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony nr IK.271.3.2019 na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle”
21.08.2019 16:58:00 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
21.08.2019 16:57:35 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
21.08.2019 16:57:25 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
21.08.2019 16:57:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
21.08.2019 16:56:52 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”
21.08.2019 16:55:30 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 5. Przetarg nieograniczony nr IK.271.4.2019 na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2020 r.”