1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
05.08.2019 11:16:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 sierpnia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6831.38.2019) w sprawie informacji o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Grale gm. Kadzidło, oznaczonej jako działka nr ew. 234 o powierzchni 0,03 ha. 
31.07.2019 12:01:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2019) dot. wydania decyzji, w której zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 173/7, obręb ewidencyjny Brzozówka, gm. Kadzidło.
31.07.2019 12:00:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2019) dot. wydania decyzji, w której zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 173/7, obręb ewidencyjny Brzozówka, gm. Kadzidło.
30.07.2019 14:40:55 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
30.07.2019 14:40:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
30.07.2019 14:38:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
30.07.2019 08:06:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
25.07.2019 15:49:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 25 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.6.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Jazgarka kol. Zastrużce.
25.07.2019 15:48:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 25 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.6.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Jazgarka kol. Zastrużce.
25.07.2019 12:21:49 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
25.07.2019 12:21:38 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
24.07.2019 14:03:31 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
24.07.2019 13:31:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2019) dot. zawiadomienia, że w dniu 24 lipca 2019 roku została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej nN-0,4kv, oświetlenia ulicznego  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 86, 38, 40, 41, 42, 73, 108, 107, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 25/1 ,25/2 , 22  położonych obręb ewid. Krobia, gm. Kadzidło.
24.07.2019 13:31:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2019) dot. zawiadomienia, że w dniu 24 lipca 2019 roku została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej nN-0,4kv, oświetlenia ulicznego  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 86, 38, 40, 41, 42, 73, 108, 107, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 25/1 ,25/2 , 22  położonych obręb ewid. Krobia, gm. Kadzidło.
24.07.2019 10:40:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
24.07.2019 10:37:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
24.07.2019 10:37:15 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
24.07.2019 10:36:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
24.07.2019 10:35:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
24.07.2019 10:33:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
24.07.2019 10:32:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
23.07.2019 14:42:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 19 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o wydaniu decyzji Nr 6/2019 z dnia 19.07.2019 r. przez Starostę Ostrołęckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę i rozbudowę drogi gminnej w Golance kol. Kapuśniska w km 0+000 do km 0+727,00.
23.07.2019 14:41:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 19 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o wydaniu decyzji Nr 6/2019 z dnia 19.07.2019 r. przez Starostę Ostrołęckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę i rozbudowę drogi gminnej w Golance kol. Kapuśniska w km 0+000 do km 0+727,00.
19.07.2019 14:20:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 lipca 2019 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Grale gm. Kadzidło.
19.07.2019 14:19:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 lipca 2019 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Grale gm. Kadzidło.
17.07.2019 10:04:10 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
17.07.2019 09:56:13 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
17.07.2019 09:55:54 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
17.07.2019 09:54:48 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
17.07.2019 09:53:28 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
17.07.2019 09:52:03 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
17.07.2019 09:36:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2019) o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba  - Kierzek - Zawady" w miejscowościach Piasecznia, Gleba i Kierzek.
17.07.2019 09:36:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2019) o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba  - Kierzek - Zawady" w miejscowościach Piasecznia, Gleba i Kierzek.
16.07.2019 14:50:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
16.07.2019 14:48:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
16.07.2019 11:54:53 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
16.07.2019 11:54:23 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
15.07.2019 11:02:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2019 r.  o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - właściciel nieustalony przez powiat ostrołęcki. 
15.07.2019 11:01:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2019 r.  o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - właściciel nieustalony przez powiat ostrołęcki. 
12.07.2019 14:54:31 Marta Ciak Edytowano artykuł Informacja dotycząca przygotowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
12.07.2019 14:53:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca przygotowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
12.07.2019 14:51:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca przygotowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
11.07.2019 08:58:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń "Dobry start".
11.07.2019 08:58:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń "Dobry start".
11.07.2019 08:55:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w Dylewie.
11.07.2019 08:54:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w Dylewie.
11.07.2019 08:51:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia  Pani Marioli Bednarczyk - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
11.07.2019 08:51:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia  Pani Marioli Bednarczyk - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
11.07.2019 08:50:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marty Sobiech do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
11.07.2019 08:49:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marty Sobiech do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.