1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
16.09.2020 13:01:44 Marta Ciak Z kategorii RODO - Ochrona Danych Osobowych do kategorii Klauzula informacyjna - dowody osobiste został przeniesiony artykuł Klauzula informacyjna - dowody osobiste
16.09.2020 13:01:21 Marta Ciak Z kategorii RODO - Ochrona Danych Osobowych do kategorii Klauzula informacyjna - ogólna został przeniesiony artykuł Klauzula informacyjna - ogólna
16.09.2020 12:59:26 Marta Ciak Z kategorii RODO - Ochrona Danych Osobowych do kategorii Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle. został przeniesiony artykuł Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
16.09.2020 12:41:39 Marta Ciak Edytowano artykuł 14.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
16.09.2020 12:38:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 14.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
16.09.2020 12:09:10 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 17. Przetarg nieograniczony nr IK.271.17.2020 na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2021 r."
16.09.2020 12:06:38 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 17. Przetarg nieograniczony nr IK.271.17.2020 na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2021 r."
16.09.2020 11:58:39 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 17. Przetarg nieograniczony nr IK.271.17.2020 na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kadzidło w 2021 r."
16.09.2020 11:57:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Petycja z dnia 12.08.2020 r
16.09.2020 11:57:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Petycja z dnia 12.08.2020 r
16.09.2020 11:42:25 Marta Ciak Usunięto artykuł Informacja z kategorii INFORMACJA
16.09.2020 11:42:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
16.09.2020 11:38:28 Marta Ciak Usunięto artykuł Klauzula z kategorii RODO - Ochrona Danych Osobowych
16.09.2020 11:37:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
16.09.2020 11:31:07 Marta Ciak Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
16.09.2020 11:30:40 Marta Ciak Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
16.09.2020 11:30:05 Marta Ciak Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
16.09.2020 11:27:55 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - ogólna
16.09.2020 11:27:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - ogólna
16.09.2020 11:25:28 Marta Ciak Edytowano artykuł Klauzula informacyjna - ogólna
16.09.2020 11:21:57 Marta Ciak Usunięto artykuł Informacja z kategorii RODO - Ochrona Danych Osobowych
16.09.2020 11:21:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
16.09.2020 11:18:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
16.09.2020 11:15:49 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
16.09.2020 09:56:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:53:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:53:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:53:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:52:54 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:52:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:48:30 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:48:25 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:42:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:42:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:41:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:39:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:39:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 09:37:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło oraz prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 07:55:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
16.09.2020 07:55:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
16.09.2020 07:55:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
16.09.2020 07:51:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
16.09.2020 07:51:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
16.09.2020 07:47:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 07:43:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 07:43:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Prognoza oddziaływania na środowisko
16.09.2020 07:42:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Prognoza oddziaływania na środowisko
15.09.2020 13:47:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/220/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
15.09.2020 13:46:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/220/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
15.09.2020 13:40:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030