1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Data Redaktor Zmiana
29.09.2018 23:14:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Ostrołęce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
29.09.2018 23:14:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Ostrołęce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
27.09.2018 15:00:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
27.09.2018 14:16:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 27 września 2018 r. na temat termimu przyznania w trybie publicznego losowania numerów zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów i komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego.
27.09.2018 14:16:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 27 września 2018 r. na temat termimu przyznania w trybie publicznego losowania numerów zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów i komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego.
27.09.2018 14:16:17 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 27 września 2018 r. na temat termimu przyznania w trybie publicznego losowania numerów zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów listom kandydatów i komitetów niespełniając
27.09.2018 14:15:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
27.09.2018 14:15:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
26.09.2018 21:27:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
25.09.2018 13:41:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 25 września 2018 r. na temat terminu losowania na członków obwodowych komisji wyborczych.
25.09.2018 13:41:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 25 września 2018 r. na temat terminu losowania na członków obwodowych komisji wyborczych.
25.09.2018 13:34:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
25.09.2018 13:33:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
25.09.2018 13:12:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin z dnia 16.07.2018 r. prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. 709, 912, 701/2, 700/1, 700/2, 698/1, 698/2 położonych w obrębie ewid. Piasecznia, gm. Kadzidło.
25.09.2018 13:11:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin z dnia 16.07.2018 r. prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. 709, 912, 701/2, 700/1, 700/2, 698/1, 698/2 położonych w obrębie ewid. Piasecznia, gm. Kadzidło.
25.09.2018 13:04:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 05.09.2018 roku, prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego",  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 317 i 219 położonych w obrębie ewid. Brzozówka, gm. Kadzidło.
25.09.2018 13:04:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 05.09.2018 roku, prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego",  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 317 i 219 położonych w obrębie ewid. Brzozówka, gm. Kadzidło.
25.09.2018 12:52:31 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
20.09.2018 15:13:12 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
20.09.2018 13:09:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 18.09.2018 r. (znak sprawy: GBN.6740.1.06.2018). Dotyczy budowy drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Brzozówka - Kadzidło klasy D w km 0+000,00 - 2+046,00.
20.09.2018 13:09:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 18.09.2018 r. (znak sprawy: GBN.6740.1.06.2018). Dotyczy budowy drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Brzozówka - Kadzidło klasy D w km 0+000,00 - 2+046,00.
20.09.2018 09:51:57 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbioru odpadów komunalnych
20.09.2018 09:51:24 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbioru odpadów komunalnych
20.09.2018 09:51:07 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbioru odpadów komunalnych
20.09.2018 09:48:41 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbioru odpadów komunalnych
20.09.2018 09:48:13 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbioru odpadów komunalnych
18.09.2018 14:02:18 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz. II"
18.09.2018 11:24:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. W załączeniu znajduje się uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
18.09.2018 11:23:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. W załączeniu znajduje się uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
18.09.2018 11:20:31 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
18.09.2018 09:13:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
18.09.2018 09:11:37 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
18.09.2018 09:09:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
18.09.2018 09:08:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
17.09.2018 15:05:47 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
17.09.2018 15:00:43 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
17.09.2018 15:00:20 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
17.09.2018 15:00:01 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
17.09.2018 14:57:33 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
17.09.2018 14:57:25 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
17.09.2018 14:56:56 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
17.09.2018 14:52:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
17.09.2018 14:50:12 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
14.09.2018 12:25:42 Marta Ciak Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLIX/364/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy KIadzidło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14.09.2018 12:25:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIX/364/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy KIadzidło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14.09.2018 12:24:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIX/364/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy KIadzidło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14.09.2018 12:23:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIX/363/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kadzidło maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartosci alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
14.09.2018 12:22:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIX/363/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kadzidło maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartosci alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
14.09.2018 12:18:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIX/362/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą  Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r.
14.09.2018 12:18:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIX/362/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą  Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r.