1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Data Redaktor Zmiana
14.09.2018 12:14:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIX/361/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kadzidło.
14.09.2018 12:12:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIX/361/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kadzidło.
14.09.2018 12:10:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIX/360/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 
14.09.2018 12:09:08 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIX/360/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 
14.09.2018 12:01:16 Marta Ciak Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLIX/359/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
14.09.2018 12:00:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIX/359/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
14.09.2018 12:00:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIX/359/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
14.09.2018 11:53:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIX/358/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
14.09.2018 11:52:09 Marta Ciak Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLIX/358/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
14.09.2018 11:51:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIX/358/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
14.09.2018 11:49:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIX/357/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
14.09.2018 11:47:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIX/357/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
14.09.2018 11:41:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVIII/356/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii gminnych na terenie Gminy Kadzidło poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne.
14.09.2018 11:36:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVIII/356/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii gminnych na terenie Gminy Kadzidło poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne.
14.09.2018 11:35:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVIII/356/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii gminnych na terenie Gminy Kadzidło poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne.
14.09.2018 11:33:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVIII/355/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis. 
14.09.2018 11:33:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVIII/355/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis. 
14.09.2018 11:31:34 Marta Ciak Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVIII/353/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kadzidło.
14.09.2018 11:30:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVIII/354/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wynajęcia pomieszczenia w budynku dworca autobusowego w Kadzidle. 
14.09.2018 11:29:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVIII/354/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wynajęcia pomieszczenia w budynku dworca autobusowego w Kadzidle. 
14.09.2018 11:27:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVIII/353/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kadzidło.
14.09.2018 11:27:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVIII/353/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kadzidło.
14.09.2018 11:24:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVIII/352/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
14.09.2018 11:22:08 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVIII/352/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
14.09.2018 11:16:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVIII/351/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
14.09.2018 11:14:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVIII/351/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
14.09.2018 10:56:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/350/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.
14.09.2018 10:55:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVII/350/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.
14.09.2018 10:51:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/349/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło.
14.09.2018 10:50:40 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVII/349/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło.
14.09.2018 10:46:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/348/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:46:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVII/348/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:44:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/347/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:43:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVII/347/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:42:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/346/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:41:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVII/346/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:40:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/345/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:40:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVII/345/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:38:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/344/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:38:32 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVII/344/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:37:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/343/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:36:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVII/343/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:26:27 Marta Ciak Usunięto artykuł XLVII Sesja RG - 17.06.2018 z kategorii Uchwały Rady Gminy - rok 2018
14.09.2018 10:26:08 Marta Ciak Z kategorii Uchwały Rady Gminy - rok 2018 do kategorii Uchwały Rady Gminy - rok 2018 został przeniesiony artykuł
14.09.2018 10:23:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
13.09.2018 15:18:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 13 września 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego o łącznej  długości 488 m przewodem typu AsXSn 2x25 mm2", na terenie działek ozn. nr geod.: 76, 73, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, obręb Krobia, gm. Kadzidło.
13.09.2018 15:17:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 13 września 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego o łącznej  długości 488 m przewodem typu AsXSn 2x25 mm2", na terenie działek ozn. nr geod.: 76, 73, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, obręb Krobia, gm. Kadzidło.
13.09.2018 13:43:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 12 września 2018 roku o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach.
13.09.2018 13:42:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 12 września 2018 roku o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach.
12.09.2018 14:46:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE