1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
10.07.2019 14:41:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy Kadzidło Urszuli Rydel z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:40:23 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy Kadzidło Urszuli Rydel z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:37:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jerzego Prusaczyka z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:29:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku Józefa Kojtka z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:29:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku Józefa Kojtka z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:27:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie Elżbiety Cekały z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:26:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie Elżbiety Cekały z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:23:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu Teresy Wielechowskiej z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:23:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu Teresy Wielechowskiej z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:19:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle Haliny Prusaczyk z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:18:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle Haliny Prusaczyk z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:18:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle Wiesława Chrostka z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:17:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle Wiesława Chrostka z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:16:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle Grzegorza Parzycha z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:16:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle Grzegorza Parzycha z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:14:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle Wiesławy Janiny Sobiech z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:13:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle Wiesławy Janiny Sobiech z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:10:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Marioli Bednarczyk z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:09:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Marioli Bednarczyk z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:03:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Stanisława Aptacego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 14:02:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Stanisława Aptacego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:55:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jerzego Prusaczyka z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:53:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Romana Florka z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:53:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Romana Florka z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:52:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jana Kaczyńskiego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:51:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jana Kaczyńskiego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:51:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Mariana Pajki z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:50:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Mariana Pajki z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:50:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Pawła Zbigniewa Gadomskiego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:49:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Pawła Zbigniewa Gadomskiego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:48:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jana Mirosława Kulasika z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:47:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jana Mirosława Kulasika z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:47:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Tadeusza Bieńkowskiego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:46:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Tadeusza Bieńkowskiego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:45:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Michała Kaczyńskiego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:44:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Michała Kaczyńskiego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:42:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Pawła Majewskiego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:41:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Pawła Majewskiego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:36:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Justyny Marty Duszak z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:35:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Justyny Marty Duszak z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:26:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Katarzyny Pawłowskiej z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:25:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Katarzyny Pawłowskiej z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:24:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Ewy Szurnickiej z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:24:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Ewy Szurnickiej z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:20:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło Zdzisława Cymek z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:19:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło Zdzisława Cymek z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:16:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Kadzidło Barbary Bączek z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:15:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Kadzidło Barbary Bączek z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:11:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kadzidło z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 13:08:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kadzidło z roku 2019, za rok 2018.