1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
10.07.2019 12:18:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną rejonowej Radziwiliszki (Radviliskis-Litwa).
10.07.2019 12:17:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną rejonowej Radziwiliszki (Radviliskis-Litwa).
10.07.2019 12:15:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kadzidło.
10.07.2019 12:14:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kadzidło.
10.07.2019 12:12:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
10.07.2019 12:10:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
10.07.2019 12:08:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zmienionej uchwałą Nr XXVIII/188/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
10.07.2019 12:07:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zmienionej uchwałą Nr XXVIII/188/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
10.07.2019 10:50:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło.
10.07.2019 10:50:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło.
10.07.2019 10:48:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
10.07.2019 10:48:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
10.07.2019 10:46:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
10.07.2019 10:46:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
10.07.2019 10:45:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
10.07.2019 10:45:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
10.07.2019 10:42:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
10.07.2019 10:41:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
10.07.2019 10:40:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nabycia udziału nieruchomości wspólnej.
10.07.2019 10:40:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nabycia udziału nieruchomości wspólnej.
10.07.2019 10:38:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/336/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków zmienionej uchwałą Nr VIII/58/2019 rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r.
10.07.2019 10:38:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/336/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków zmienionej uchwałą Nr VIII/58/2019 rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r.
10.07.2019 10:23:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.
10.07.2019 10:22:41 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.
10.07.2019 10:22:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.
10.07.2019 10:21:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.
10.07.2019 10:20:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
10.07.2019 10:19:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
10.07.2019 10:16:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
10.07.2019 10:13:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
10.07.2019 10:11:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
10.07.2019 10:04:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
09.07.2019 10:39:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 117 w Kadzidle z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ostrołęckiego, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. zarejestrowani zostali dwaj kandydaci na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
09.07.2019 10:39:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 117 w Kadzidle z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ostrołęckiego, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. zarejestrowani zostali dwaj kandydaci na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
04.07.2019 10:08:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie.
04.07.2019 10:08:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie.
03.07.2019 14:39:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
03.07.2019 14:38:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
03.07.2019 14:38:50 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
03.07.2019 14:38:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
03.07.2019 14:34:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
03.07.2019 14:34:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
02.07.2019 07:39:26 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUS.5.421.21.2019.JM z dnia 12.06.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w msc. Wach, gm. Kadzidło
02.07.2019 07:38:32 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUS.5.421.21.2019.JM z dnia 12.06.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w msc. Wach, gm. Kadzidło
02.07.2019 07:37:58 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUS.5.421.21.2019.JM z dnia 12.06.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w msc. Wach, gm. Kadzidło
02.07.2019 07:32:22 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZPU.5.451.9.2019.BT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego (rów odprowadzający wodę o nazwie R-A), którego następstwem jest szkodliwe oddziaływanie na grunty sąsiednie
02.07.2019 07:31:50 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZPU.5.451.9.2019.BT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego (rów odprowadzający wodę o nazwie R-A), którego następstwem jest szkodliwe oddziaływanie na grunty sąsiednie
02.07.2019 07:30:33 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZPU.5.451.9.2019.BT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego (rów odprowadzający wodę o nazwie R-A), którego następstwem jest szkodliwe oddziaływanie na grunty sąsiednie
28.06.2019 14:05:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 25 czerwca 2019 r. (Znak sprawy: BR.6222.2.2019.HS). Dotyczy wniosku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga, ul. Kościelna 25, 07-437 Łyse z dnia 16.05.2019 r.
28.06.2019 14:05:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 25 czerwca 2019 r. (Znak sprawy: BR.6222.2.2019.HS). Dotyczy wniosku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga, ul. Kościelna 25, 07-437 Łyse z dnia 16.05.2019 r.