1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Data Redaktor Zmiana
29.08.2018 14:33:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych.
29.08.2018 14:28:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pismo Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 17 sierpnia 2018 r.
29.08.2018 14:27:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pismo Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 17 sierpnia 2018 r.
29.08.2018 14:24:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
29.08.2018 14:24:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
29.08.2018 14:21:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
29.08.2018 14:20:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
29.08.2018 14:14:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
29.08.2018 14:13:34 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
29.08.2018 14:13:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIII/325/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
29.08.2018 14:10:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIII/325/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
29.08.2018 14:05:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
29.08.2018 14:02:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
29.08.2018 10:56:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 29 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego o łącznej długości 756 m przewodem typu AsXSn 2*25 mm2 na terenie działek ozn. nr geod: 145/2, 84 - obręb Kierzek, gm. Kadzidło i działek ozn. nr geod. 541/1, 541/2, 7/3, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1 obręb Gleba gm. Kadzidło.
29.08.2018 10:55:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 29 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego o łącznej długości 756 m przewodem typu AsXSn 2*25 mm2 na terenie działek ozn. nr geod: 145/2, 84 - obręb Kierzek, gm. Kadzidło i działek ozn. nr geod. 541/1, 541/2, 7/3, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1 obręb Gleba gm. Kadzidło.
29.08.2018 08:31:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLVIII/2018 z XLVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 08:30:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLVII/2018 z XLVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 08:28:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLVI/2018 z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25 maja 2018 roku.
29.08.2018 08:27:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XLVIII/2018 z XLVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 08:26:05 Marta Ciak Edytowano artykuł Protokół nr XLVII/2018 z XLVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 08:24:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XLVII/2018 z XLVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 08:23:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XLVI/2018 z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25 maja 2018 roku.
29.08.2018 08:20:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2018 r.
29.08.2018 08:19:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 lipca 2018 r.
29.08.2018 08:18:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.
29.08.2018 08:17:15 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 maja 2018 r.
29.08.2018 08:16:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 maja 2018 r.
29.08.2018 08:16:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 maja 2018 r.
29.08.2018 08:15:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 maja 2018 r.
29.08.2018 08:15:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2018 r.
29.08.2018 08:14:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 lipca 2018 r.
29.08.2018 08:13:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.
29.08.2018 08:12:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 maja 2018 r.
29.08.2018 08:11:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 maja 2018 r.
29.08.2018 08:09:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 32/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 19 lipca 2018 roku.
29.08.2018 08:08:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 31/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 21 maja 2018 roku.
29.08.2018 08:07:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 32/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 19 lipca 2018 roku.
29.08.2018 08:07:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 31/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 21 maja 2018 roku.
29.08.2018 08:05:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 27/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 18 lipca 2018 roku.
29.08.2018 08:04:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 26/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 08:03:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 25/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 18 maja 2018 roku.
29.08.2018 08:03:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 27/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 18 lipca 2018 roku.
29.08.2018 08:01:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 26/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 08:01:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 25/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 18 maja 2018 roku.
29.08.2018 07:54:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 42/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 23 lipca 2018 roku.
29.08.2018 07:49:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 07:48:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 40/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 22 maja 2018 roku.
29.08.2018 07:38:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 42/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 23 lipca 2018 roku.
29.08.2018 07:36:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 07:30:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 40/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 22 maja 2018 roku.