1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
06.06.2019 08:35:03 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 08:34:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 08:34:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 08:32:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 08:31:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 08:29:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 08:27:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 08:13:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 08:13:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 08:09:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 08:08:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 08:05:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
06.06.2019 08:01:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
06.06.2019 07:58:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 07:58:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 07:56:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 07:56:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 07:54:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 07:52:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 07:49:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
06.06.2019 07:43:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
06.06.2019 07:37:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 07:36:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
05.06.2019 14:51:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.05.2019 r. w sprawie refundacji na okulary korygujące wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranów w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
05.06.2019 14:50:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.05.2019 r. w sprawie refundacji na okulary korygujące wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranów w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
04.06.2019 11:44:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr Instytucji Kultury
04.06.2019 11:44:17 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr Instytucji Kultury
03.06.2019 09:46:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2019) dot. zawiadomienia, że na wniosek Pana Tomasza Kwiatkowskiego zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kv, oświetlenia ulicznego  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 86,38,40,41,42,73,108,107,105,104,103,102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,25/1,25/2,22 położonych obręb ewid. Krobia, gm. Kadzidło.
03.06.2019 09:46:17 Marta Ciak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2019) dot. zawiadomienia, że na wniosek Pana Tomasza Kwiatkowskiego zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kv, oświetlenia ulicznego  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 86,38,40,41,42,73,108,107,105,104,103,102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,25/1,25/2,22 położonych obręb ewid. Krobia, gm. Kadzidło.
03.06.2019 09:45:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2019) dot. zawiadomienia, że na wniosek Pana Tomasza Kwiatkowskiego zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kv, oświetlenia ulicznego  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 86,38,40,41,42,73,108,107,105,104,103,102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,25/1,25/2,22 położonych obręb ewid. Krobia, gm. Kadzidło.
30.05.2019 11:07:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
30.05.2019 10:59:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2019 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia, że nieruchomość zajęta pod drogę publiczną Nr 28143 od drogi nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo, (obecnie Nr 2536W), zaliczoną do kategorii dróg powiatowych, położona w jednostce ewidencyjnej 141505_2 Kadzidło, obręb 0003, Chudek, oznaczona jako działka nr 545/1 o pow. 0,0060 ha, stała się z dniem 01.01.1999 roku własnością Powiatu Ostrołęckiego.
30.05.2019 10:59:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2019 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia, że nieruchomość zajęta pod drogę publiczną Nr 28143 od drogi nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo, (obecnie Nr 2536W), zaliczoną do kategorii dróg powiatowych, położona w jednostce ewidencyjnej 141505_2 Kadzidło, obręb 0003, Chudek, oznaczona jako działka nr 545/1 o pow. 0,0060 ha, stała się z dniem 01.01.1999 roku własnością Powiatu Ostrołęckiego.
29.05.2019 14:31:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Wybory ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023.
29.05.2019 14:30:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Wybory ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023.
29.05.2019 14:30:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Wybory ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023.
29.05.2019 14:30:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Wybory ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023.
29.05.2019 14:26:16 Marta Ciak Usunięto artykuł Wybory ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023. z kategorii Wybory ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020-2023
29.05.2019 13:19:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
29.05.2019 13:19:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
29.05.2019 13:18:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
29.05.2019 13:18:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
29.05.2019 12:05:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie informacji za 2018 r.
29.05.2019 12:01:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie informacji za 2018 r.
29.05.2019 11:03:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
29.05.2019 11:03:15 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie
29.05.2019 10:41:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie
29.05.2019 10:41:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zgłoszenie
29.05.2019 10:40:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Raport o stanie gminy Kadzidło za 2018 rok.
29.05.2019 10:39:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Raport o stanie gminy Kadzidło za 2018 rok.