1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
21.05.2019 11:19:05 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
21.05.2019 11:16:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
21.05.2019 11:16:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
21.05.2019 11:13:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 11:10:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 11:06:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
21.05.2019 10:59:11 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
21.05.2019 10:58:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
21.05.2019 10:56:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
21.05.2019 10:21:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 10:20:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 10:06:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowekj Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 10:06:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowekj Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 10:05:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.04.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i opłat za najem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Kadzidło oraz określenia wzorów wniosku o wynajem świetlicy i umowy najmu świetlicy.
21.05.2019 10:03:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.04.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i opłat za najem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Kadzidło oraz określenia wzorów wniosku o wynajem świetlicy i umowy najmu świetlicy.
20.05.2019 14:22:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16.05.2019 r. (Znak sprawy: PE-I.7440.5.2019.MB). Dotyczy "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywaniej drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło, od km ok. 85+600 do km ok. 105+230, gminy Myszyniec i Kadzidło w powiecie ostrołęckim, województwo mazowieckie".
20.05.2019 14:21:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16.05.2019 r. (Znak sprawy: PE-I.7440.5.2019.MB). Dotyczy "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywaniej drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło, od km ok. 85+600 do km ok. 105+230, gminy Myszyniec i Kadzidło w powiecie ostrołęckim, województwo mazowieckie".
20.05.2019 14:21:03 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16.05.2019 r. (Znak sprawy: PE-I.7440.5.2019.MB). Dotyczy "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków
20.05.2019 14:19:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
20.05.2019 14:18:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
20.05.2019 09:25:39 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 16 maja 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.2.2019) o o wydaniu decyzji  Nr 04/2019 z dnia 16.05.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi po
20.05.2019 09:07:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Gminy Kadzidło za rok 2018.
17.05.2019 09:12:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 173/7, obręb ewidencyjny Brzozówka, gm. Kadzidło.
17.05.2019 09:12:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 173/7, obręb ewidencyjny Brzozówka, gm. Kadzidło.
17.05.2019 08:33:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
17.05.2019 08:32:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
16.05.2019 14:37:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 15 maja 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę i rozbudowę drogi gminnej w Golance kol. Kapuśniska w km 0+000,00+727,00.
16.05.2019 14:37:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 15 maja 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę i rozbudowę drogi gminnej w Golance kol. Kapuśniska w km 0+000,00+727,00.
16.05.2019 09:23:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2019) o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie hodowli krów mlecznych w gospodarstwie rolnym o obsadzie całościowej do 85 DJP" na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 203 w obrębie Kuczyńskie, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie.
16.05.2019 09:21:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2019) o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie hodowli krów mlecznych w gospodarstwie rolnym o obsadzie całościowej do 85 DJP" na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 203 w obrębie Kuczyńskie, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie.
15.05.2019 08:36:18 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kadzidło
15.05.2019 08:35:10 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kadzidło
15.05.2019 08:34:17 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kadzidło
15.05.2019 08:33:16 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kadzidło
15.05.2019 08:31:52 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kadzidło
15.05.2019 08:30:11 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kadzidło
15.05.2019 08:28:42 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kadzidło
14.05.2019 14:05:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
14.05.2019 14:05:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
14.05.2019 13:57:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
14.05.2019 13:56:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
14.05.2019 13:50:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kodeks wyborczy
14.05.2019 13:49:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kodeks wyborczy
09.05.2019 22:40:09 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
09.05.2019 22:39:25 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
09.05.2019 22:38:05 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
09.05.2019 22:36:52 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
09.05.2019 22:31:29 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
09.05.2019 10:15:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle za rok 2018.
08.05.2019 12:39:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle za rok 2018.