1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
Data Redaktor Zmiana
12.10.2018 11:28:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
12.10.2018 11:26:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
09.10.2018 11:46:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.10.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 9 października 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego",  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 317 i 219 położonych w obrębie ewid. Brzozówka, gm. Kadzidło.
09.10.2018 11:45:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.10.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 9 października 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego",  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 317 i 219 położonych w obrębie ewid. Brzozówka, gm. Kadzidło.
08.10.2018 15:03:30 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
05.10.2018 14:03:22 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
05.10.2018 14:03:01 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
05.10.2018 13:09:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Nr 6/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
05.10.2018 13:07:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 6/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
04.10.2018 14:43:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja z dnia 4 października 2018 r. o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Kadzidło.
04.10.2018 14:43:18 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja z dnia 4 października 2018 r. o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Kadzidło.
04.10.2018 14:41:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja z dnia 4 października 2018 r. o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Kadzidło.
04.10.2018 14:36:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja z dnia 4 października 2018 r. o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Kadzidło.
02.10.2018 23:01:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wybory
02.10.2018 22:57:03 Sylwester Marchewka Z kategorii Wybory do kategorii Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 został przeniesiony artykuł Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Kadzidło - 07.06.2009 r
02.10.2018 22:54:49 Sylwester Marchewka Z kategorii Wybory do kategorii Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kadzidło - 25.03.2007 r. został przeniesiony artykuł Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło - 25.03.2007 r.
02.10.2018 22:52:52 Sylwester Marchewka Z kategorii Wybory do kategorii Wybory prezydenckie 2010 został przeniesiony artykuł Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
02.10.2018 22:50:16 Sylwester Marchewka Z kategorii Wybory do kategorii Wybory został przeniesiony artykuł Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
02.10.2018 14:46:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 14:46:15 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 14:45:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 14:44:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 14:38:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 14:38:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 10:45:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kadzidło.
02.10.2018 10:40:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kadzidło.
01.10.2018 15:41:25 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021"
01.10.2018 15:19:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
01.10.2018 15:17:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 15:16:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 11:02:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 1 października 2018 r. o przyznawaniu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Kadzidło w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
01.10.2018 11:01:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 1 października 2018 r. o przyznawaniu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Kadzidło w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
29.09.2018 23:18:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Ostrołęce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
29.09.2018 23:18:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Ostrołęce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
29.09.2018 23:14:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Ostrołęce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
29.09.2018 23:14:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Ostrołęce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
27.09.2018 15:00:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
27.09.2018 14:16:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 27 września 2018 r. na temat termimu przyznania w trybie publicznego losowania numerów zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów i komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego.
27.09.2018 14:16:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 27 września 2018 r. na temat termimu przyznania w trybie publicznego losowania numerów zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów i komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego.
27.09.2018 14:16:17 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 27 września 2018 r. na temat termimu przyznania w trybie publicznego losowania numerów zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów listom kandydatów i komitetów niespełniając
27.09.2018 14:15:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
27.09.2018 14:15:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
26.09.2018 21:27:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
25.09.2018 13:41:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 25 września 2018 r. na temat terminu losowania na członków obwodowych komisji wyborczych.
25.09.2018 13:41:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 25 września 2018 r. na temat terminu losowania na członków obwodowych komisji wyborczych.
25.09.2018 13:34:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
25.09.2018 13:33:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
25.09.2018 13:12:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin z dnia 16.07.2018 r. prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. 709, 912, 701/2, 700/1, 700/2, 698/1, 698/2 położonych w obrębie ewid. Piasecznia, gm. Kadzidło.
25.09.2018 13:11:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin z dnia 16.07.2018 r. prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. 709, 912, 701/2, 700/1, 700/2, 698/1, 698/2 położonych w obrębie ewid. Piasecznia, gm. Kadzidło.
25.09.2018 13:04:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 05.09.2018 roku, prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego",  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 317 i 219 położonych w obrębie ewid. Brzozówka, gm. Kadzidło.