1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
08.05.2019 12:26:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle za rok 2018.
08.05.2019 12:25:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle za rok 2018.
08.05.2019 12:21:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie za rok 2018.
08.05.2019 12:19:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie za rok 2018.
08.05.2019 12:13:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu za rok 2018.
08.05.2019 12:12:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu za rok 2018.
08.05.2019 12:09:50 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle za rok 2018.
08.05.2019 12:08:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku za rok 2018.
08.05.2019 12:07:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku za rok 2018.
08.05.2019 12:02:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle za rok 2018.
08.05.2019 11:59:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle za rok 2018.
08.05.2019 11:56:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Kadzidle za rok 2018.
08.05.2019 11:54:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Kadzidle za rok 2018.
08.05.2019 11:53:49 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Kadzidło za rok 2018. z kategorii Sprawozdania finansowe za rok 2018
08.05.2019 11:52:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
08.05.2019 11:50:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.05.2019 11:49:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Gminy Kadzidło za rok 2018.
08.05.2019 11:48:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe Gminy Kadzidło za rok 2018.
08.05.2019 11:46:42 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Sprawozdania finansowe za rok 2018. z kategorii Sprawozdania finansowe
08.05.2019 11:45:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
08.05.2019 11:39:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.05.2019 11:31:21 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Sprawozdanie finansowe za rok 2018. z kategorii Sprawozdania finansowe
08.05.2019 11:30:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.05.2019 11:29:52 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Sprawozdanie finansowe za rok 2018. z kategorii Sprawozdania finansowe
08.05.2019 11:25:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.05.2019 11:20:42 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Sprawozdanie finansowe Gminy Kadzidło za rok 2018. z kategorii Sprawozdania finansowe za rok 2018
08.05.2019 11:19:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
08.05.2019 11:18:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.05.2019 09:30:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr IX/2019 z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2019 roku.
08.05.2019 09:30:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr IX/2019 z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2019 roku.
08.05.2019 09:27:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr VIII/2019 z VIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 26 marca 2019 roku.
08.05.2019 09:27:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr VIII/2019 z VIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 26 marca 2019 roku.
08.05.2019 09:21:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2019) dotyczące zawiadomienia, że prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii nN 0,4kV wraz ze złączami w miejscowości Chudek, Gleba, Dylewo gm. Kadzidło" planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 610 położonej w obrębie ewid. Chudek, 573, 546,539 położonych w obrębie ew. Gleba oraz działki ozn. nr ew. 322 położonej w obrębie ewid. Dylewo gm. Kadzidło. 
08.05.2019 09:21:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2019) dotyczące zawiadomienia, że prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii nN 0,4kV wraz ze złączami w miejscowości Chudek, Gleba, Dylewo gm. Kadzidło" planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 610 położonej w obrębie ewid. Chudek, 573, 546,539 położonych w obrębie ew. Gleba oraz działki ozn. nr ew. 322 położonej w obrębie ewid. Dylewo gm. Kadzidło. 
07.05.2019 09:24:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie nr 80/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
07.05.2019 09:22:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie nr 80/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
04.05.2019 12:27:16 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu DOTACJE na wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków
04.05.2019 12:26:55 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu DOTACJE na wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków
04.05.2019 12:26:43 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu DOTACJE na wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków
04.05.2019 12:26:33 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu DOTACJE na wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków
04.05.2019 12:26:02 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu DOTACJE na wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków
04.05.2019 12:23:30 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł DOTACJE na wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków
30.04.2019 14:55:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle.
30.04.2019 14:55:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle.
30.04.2019 14:53:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 34/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019. 
30.04.2019 14:51:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 34/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019. 
30.04.2019 14:49:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za 2018 rok.
30.04.2019 14:48:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za 2018 rok.
30.04.2019 14:46:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2018 rok.
30.04.2019 14:44:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2018 rok.