1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
Data Redaktor Zmiana
12.03.2018 22:46:02 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
12.03.2018 22:45:36 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
12.03.2018 22:45:21 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
12.03.2018 22:44:19 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
08.03.2018 13:42:26 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
08.03.2018 13:40:23 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
08.03.2018 12:11:31 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem”
08.03.2018 12:01:22 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
07.03.2018 13:57:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 173/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.11.2016 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
07.03.2018 13:33:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 marca 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy wykazu podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018 na zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.
07.03.2018 13:33:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 marca 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy wykazu podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018 na zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.
01.03.2018 22:33:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 314/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 180/2016 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
01.03.2018 22:32:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 314/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 180/2016 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
01.03.2018 22:28:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 313/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.02.2018 r. w sprawie REGULAMINU wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
01.03.2018 22:28:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 313/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.02.2018 r. w sprawie REGULAMINU wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
01.03.2018 22:24:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 312/2018 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 23.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 303/2018 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
01.03.2018 22:23:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 312/2018 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 23.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 303/2018 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
01.03.2018 22:19:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 311/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018.
01.03.2018 22:18:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 311/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018.
01.03.2018 22:14:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 310/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
01.03.2018 22:14:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 310/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
01.03.2018 22:11:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 309/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego.
01.03.2018 22:11:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 309/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego.
28.02.2018 21:50:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 308/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.02.2018 r. w sprawie przyznania nagród oraz stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
28.02.2018 21:50:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 308/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.02.2018 r. w sprawie przyznania nagród oraz stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
27.02.2018 21:08:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 307/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.02.2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.
27.02.2018 21:08:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 307/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.02.2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.
26.02.2018 22:33:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 306/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.02.2018 r. w sprawie wyznaczenia dla pracowników dnia wolnego.
26.02.2018 22:33:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 306/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.02.2018 r. w sprawie wyznaczenia dla pracowników dnia wolnego.
26.02.2018 22:29:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 305/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018.
26.02.2018 22:29:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 305/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018.
26.02.2018 22:25:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 304/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
26.02.2018 22:25:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 304/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
26.02.2018 22:20:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 303/2018 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 19.01.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
26.02.2018 22:20:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 303/2018 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 19.01.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
26.02.2018 14:31:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
26.02.2018 14:10:46 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WPN-II.6320.1.2018.AA z dnia 26 lutego 2018 r.
26.02.2018 13:38:53 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WPN-II.6320.1.2018.AA z dnia 26 lutego 2018 r.
26.02.2018 08:05:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018.
26.02.2018 08:05:42 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018.
26.02.2018 08:04:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018.
26.02.2018 08:03:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018.
23.02.2018 11:11:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2018). Dotyczy budowy sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1116/1, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097/2, 1511, położonych w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gmina Kadzidło.
23.02.2018 11:08:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2018). Dotyczy budowy sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1116/1, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097/2, 1511, położonych w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gmina Kadzidło.
23.02.2018 10:58:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2018). Dotyczy budowy kablowych linii energetycznych SN-15kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 432, 441, 1495, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
23.02.2018 10:57:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2018). Dotyczy budowy kablowych linii energetycznych SN-15kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 432, 441, 1495, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
23.02.2018 09:39:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2018 roku.
23.02.2018 09:36:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2018 roku.
20.02.2018 14:48:48 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
20.02.2018 14:48:18 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”