1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
01.04.2019 12:43:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku.
01.04.2019 12:42:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku.
01.04.2019 12:32:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.
01.04.2019 12:31:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.
01.04.2019 12:29:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
01.04.2019 12:29:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
01.04.2019 12:26:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kadzidło.
01.04.2019 12:26:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kadzidło.
01.04.2019 12:02:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kadzidło.
01.04.2019 12:00:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kadzidło.
01.04.2019 11:14:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
01.04.2019 11:10:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
01.04.2019 11:08:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
01.04.2019 11:07:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
01.04.2019 11:06:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
01.04.2019 11:04:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
01.04.2019 11:02:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
01.04.2019 11:01:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
29.03.2019 15:49:01 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle"
29.03.2019 15:47:59 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle"
29.03.2019 15:47:49 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle"
29.03.2019 15:47:12 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle"
29.03.2019 13:22:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
29.03.2019 13:20:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
29.03.2019 13:16:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kadzidło.
29.03.2019 13:16:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kadzidło.
29.03.2019 13:08:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
29.03.2019 13:07:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
29.03.2019 12:49:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.
29.03.2019 12:41:16 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.
29.03.2019 12:37:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.
29.03.2019 12:36:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.
28.03.2019 12:08:40 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem"
27.03.2019 06:59:25 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
26.03.2019 11:10:51 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
22.03.2019 11:02:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 marca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2019) dotyczące zawiadomienia, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa powiązania odgałęzień ciągu liniowego SN-15kV pomiędzy miejscowościami Kuczyńskie, Strzałki gm. Kadzidło.
22.03.2019 11:02:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 marca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2019) dotyczące zawiadomienia, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa powiązania odgałęzień ciągu liniowego SN-15kV pomiędzy miejscowościami Kuczyńskie, Strzałki gm. Kadzidło.
22.03.2019 09:19:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Znak sprawy: BI.ZPU.5.451.13.2019.BT) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego (rów odprowadzający wodę z terenu wsi Grale, Płoszyce, Dąbrówka), którego następstwem jest szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na grunty sąsiednie.
22.03.2019 09:18:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Znak sprawy: BI.ZPU.5.451.13.2019.BT) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego (rów odprowadzający wodę z terenu wsi Grale, Płoszyce, Dąbrówka), którego następstwem jest szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na grunty sąsiednie.
21.03.2019 12:58:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu W dniu 26 lutego 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2019.
21.03.2019 12:54:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu W dniu 21 marca 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2019.
21.03.2019 12:50:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle z dnia 21 marca 2019 roku na temat podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 na jednego ucznia.
21.03.2019 12:48:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle z dnia 21 marca 2019 roku na temat podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 na jednego ucznia.
21.03.2019 07:42:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2019 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferty zostały wybrane.
21.03.2019 07:42:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2019 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferty zostały wybrane.
21.03.2019 07:40:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.03.2019 07:39:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.03.2019 07:38:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu W dniu 21 marca 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2019.
21.03.2019 07:37:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł W dniu 21 marca 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2019.
19.03.2019 12:54:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło