1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
04.02.2019 12:05:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2019 roku.
04.02.2019 12:05:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2019 roku.
04.02.2019 12:01:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2019 roku.
04.02.2019 11:59:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2019 roku.
04.02.2019 11:58:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2019 roku.
04.02.2019 11:57:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2019 roku.
01.02.2019 13:11:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sołectwa
29.01.2019 09:28:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2018) dot. wydania postanowienia dn. 29.01.2019 r. o zawieszeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE wraz z infrastrukturą towarzyszącą", planowanego do realizacji na terenie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Gleba nr 374, gm. Kadzidło. 
29.01.2019 09:28:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2018) dot. wydania postanowienia dn. 29.01.2019 r. o zawieszeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE wraz z infrastrukturą towarzyszącą", planowanego do realizacji na terenie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Gleba nr 374, gm. Kadzidło. 
28.01.2019 14:56:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
28.01.2019 14:38:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
28.01.2019 11:58:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie z-cy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 24 stycznia 2019 roku (znak sprawy: BI.ZUZ.5.421.306.2018.ŁB) o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Kadzidło, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
28.01.2019 11:58:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie z-cy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 24 stycznia 2019 roku (znak sprawy: BI.ZUZ.5.421.306.2018.ŁB) o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Kadzidło, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
24.01.2019 14:39:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr IV/2018 z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2018 roku.
24.01.2019 14:39:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr IV/2018 z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2018 roku.
24.01.2019 14:29:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 roku.
24.01.2019 14:28:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 roku.
24.01.2019 14:15:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2019.
24.01.2019 14:14:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2019.
24.01.2019 14:13:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
24.01.2019 14:10:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
24.01.2019 14:10:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
24.01.2019 14:06:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
24.01.2019 14:05:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
24.01.2019 14:04:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.01.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kadzidło. 
24.01.2019 14:03:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.01.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kadzidło. 
24.01.2019 13:58:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmienionej uchwałą Nr III/26/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. 
24.01.2019 13:57:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmienionej uchwałą Nr III/26/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. 
24.01.2019 13:51:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
24.01.2019 13:51:32 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
24.01.2019 13:46:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
24.01.2019 13:46:23 Marta Ciak Edytowano artykuł Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
24.01.2019 13:41:40 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
24.01.2019 13:40:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
24.01.2019 13:40:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
24.01.2019 13:38:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.
24.01.2019 13:37:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.
24.01.2019 13:35:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu składania wniosku o udzielenie dotacji oświatowej.
24.01.2019 13:35:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu składania wniosku o udzielenie dotacji oświatowej.
24.01.2019 13:33:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu. 
24.01.2019 13:33:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu. 
24.01.2019 13:18:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu. 
24.01.2019 13:17:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu. 
24.01.2019 12:03:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
24.01.2019 12:02:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
24.01.2019 12:00:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
24.01.2019 11:58:44 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
24.01.2019 07:29:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na sprzedaż wyrobów alkoholowych
24.01.2019 07:28:56 Marta Ciak Usunięto artykuł Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na sprzedaż wyrobów alkoholowych z kategorii Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na sprzedaż wyrobów alkoholowych
24.01.2019 07:28:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na sprzedaż wyrobów alkoholowych