1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293
Data Redaktor Zmiana
11.08.2017 13:05:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/207/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
11.08.2017 13:01:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXX/206/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
11.08.2017 13:00:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/206/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
11.08.2017 08:58:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 255/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pod nazwą: "Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku".
11.08.2017 08:58:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 255/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pod nazwą: "Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku".
11.08.2017 08:53:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 254/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
11.08.2017 08:52:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 254/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
11.08.2017 08:49:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 253/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Alicji Symołon do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:49:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 253/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Alicji Symołon do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:43:30 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 252/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:43:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 252/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:42:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 252/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:42:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 252/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:39:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 251/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:39:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 251/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:20:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 250/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:20:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 250/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:14:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 249/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:14:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 249/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:10:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 248/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:10:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 248/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:06:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 247/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:05:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 247/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:01:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 246/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Teresy Deptuły do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 08:00:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 246/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Teresy Deptuły do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 07:55:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 245/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 07:54:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 245/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 07:51:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 244/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 07:51:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 244/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 07:48:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 243/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 07:48:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 243/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marioli Bednarczyk do poświadczania, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
11.08.2017 07:47:02 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł ZARZĄDZENIE NR 243/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marioli Bednarczyk do poświadczenia, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu
11.08.2017 07:46:56 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł ZARZĄDZENIE NR 244/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.07.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marioli Bednarczyk do poświadczenia, na żądanie strony, zgodności odpisu dokumentu
11.08.2017 07:43:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
11.08.2017 07:43:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
11.08.2017 07:35:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
11.08.2017 07:34:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
09.08.2017 12:44:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.08.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2017). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2521W Grale-Czarnia-Dawia-Serafin od drogi 645 od km 0+000,00 do km 3+300,00.
09.08.2017 12:44:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.08.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2017). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2521W Grale-Czarnia-Dawia-Serafin od drogi 645 od km 0+000,00 do km 3+300,00.
09.08.2017 12:07:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 242/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 12:07:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 242/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 12:03:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 241/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 12:03:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 241/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 12:00:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 240/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 12:00:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 240/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 11:58:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 239/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
09.08.2017 10:12:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 238/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 10:11:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 238/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 10:09:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 237/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.06.2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Kadzidle.
09.08.2017 10:09:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 237/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.06.2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Kadzidle.