1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
24.01.2019 07:12:29 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019
24.01.2019 07:11:41 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019
23.01.2019 14:27:28 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
23.01.2019 07:26:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
23.01.2019 07:26:38 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
21.01.2019 12:00:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018. 450 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2019.
21.01.2019 11:59:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018. 450 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2019.
17.01.2019 11:12:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia.
17.01.2019 11:12:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia.
17.01.2019 11:10:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia.
17.01.2019 11:10:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia.
17.01.2019 11:08:28 Marta Ciak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2019) w sprawie zawiadomienia, że na wniosek Dariusza Białobrzeskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE RC", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. geod. : 27 i 141 położonych obręb ewid. Golanka, gm. Kadzidło.  
17.01.2019 11:06:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2019) w sprawie zawiadomienia, że na wniosek Dariusza Białobrzeskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE RC", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. geod. : 27 i 141 położonych obręb ewid. Golanka, gm. Kadzidło.  
17.01.2019 11:06:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2019) w sprawie zawiadomienia, że na wniosek Dariusza Białobrzeskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE RC", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. geod. : 27 i 141 położonych obręb ewid. Golanka, gm. Kadzidło.  
17.01.2019 08:26:31 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
17.01.2019 08:26:05 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
17.01.2019 08:22:52 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
15.01.2019 15:19:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2019 roku.
15.01.2019 14:54:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2019 roku.
15.01.2019 14:53:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2019 roku.
15.01.2019 14:53:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2019 roku.
15.01.2019 14:53:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2019 roku.
15.01.2019 14:53:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2019 roku.
15.01.2019 14:50:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2019 roku.
15.01.2019 14:47:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2019 roku.
15.01.2019 14:45:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2019 roku.
15.01.2019 14:44:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2019 roku.
11.01.2019 12:33:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 11 stycznia 2019 roku na wniosek Tomasza Samełko, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: GG.6733.5.2018 z dnia 03.08.2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN/15 kV, linii kablowej SN/15 kV o długości 99 m oraz linii napowietrznej nN/0,4 kV o długości 1883 m i kablowej nN/0,4 kV o długości 576 m".
11.01.2019 12:33:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 11 stycznia 2019 roku na wniosek Tomasza Samełko, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: GG.6733.5.2018 z dnia 03.08.2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN/15 kV, linii kablowej SN/15 kV o długości 99 m oraz linii napowietrznej nN/0,4 kV o długości 1883 m i kablowej nN/0,4 kV o długości 576 m".
11.01.2019 10:47:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kadzidło
11.01.2019 10:44:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
11.01.2019 10:43:48 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
11.01.2019 10:42:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
11.01.2019 10:41:49 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
11.01.2019 08:22:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja o terminie zwołania V Sesji Rady Gminy w Kadzidle, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz. 9.30
11.01.2019 08:22:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Informacja o terminie zwołania V Sesji Rady Gminy w Kadzidle, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz. 9.30
11.01.2019 08:19:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 roku o godz. 15.00
11.01.2019 08:19:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Informacja o terminie posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 roku o godz. 15.00
09.01.2019 14:09:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
09.01.2019 13:47:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
09.01.2019 13:45:46 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
09.01.2019 13:45:41 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
09.01.2019 13:44:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
09.01.2019 13:42:37 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
09.01.2019 13:40:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
09.01.2019 13:39:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
09.01.2019 13:37:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
09.01.2019 13:34:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
09.01.2019 13:32:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
09.01.2019 13:31:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.