1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
Data Redaktor Zmiana
21.06.2018 14:42:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Programy profilaktyczne
21.06.2018 14:32:00 Marta Ciak Usunięto artykuł Programy z kategorii Programy
21.06.2018 14:31:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
21.06.2018 14:28:34 Marta Ciak Usunięto artykuł Programy z kategorii Programy
21.06.2018 14:28:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
21.06.2018 14:27:05 Marta Ciak Usunięto artykuł Programy z kategorii Programy
21.06.2018 14:26:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
21.06.2018 14:26:01 Marta Ciak Usunięto artykuł Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok (przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Kadzidle nr XLI/292/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (przyjęty Uc
21.06.2018 14:25:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
21.06.2018 14:18:23 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
21.06.2018 14:18:09 Marta Ciak Edytowano artykuł
21.06.2018 14:10:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
21.06.2018 14:09:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
21.06.2018 14:08:31 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
21.06.2018 14:08:25 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
21.06.2018 13:59:02 Marta Ciak Edytowano artykuł
21.06.2018 13:57:56 Marta Ciak Edytowano artykuł
21.06.2018 11:18:26 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
20.06.2018 13:33:08 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło"
20.06.2018 13:30:49 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło"
20.06.2018 13:30:22 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło"
20.06.2018 13:28:31 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło"
20.06.2018 13:28:09 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło"
20.06.2018 13:27:48 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło"
20.06.2018 13:27:26 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło"
20.06.2018 13:26:41 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło"
19.06.2018 14:42:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie - rok 2018
19.06.2018 14:41:56 Marta Ciak Edytowano artykuł Oświadczenie - rok 2018
19.06.2018 14:41:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie - rok 2018
19.06.2018 13:29:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Inspektora ds. świadczeń wychowawczych Joanny Gadomskiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 13:28:15 Marta Ciak Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Inspektora ds. świadczeń wychowawczych Joanny Gadomskiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 13:27:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Inspektora ds. świadczeń wychowawczych Joanny Gadomskiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 13:16:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Specjalisty Pracy Socjalnej Alicji Symołon z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 13:15:03 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Specjalisty Pracy Socjalnej Alicji Symołon z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 13:07:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Kierownika działu świadczeń rodzinnych Tomasza Sucheckiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 13:07:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownika działu świadczeń rodzinnych Tomasza Sucheckiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 13:01:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Beaty Skrodzkiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 13:00:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Beaty Skrodzkiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:59:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy Kadzidło Urszuli Rydel z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:58:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy Kadzidło Urszuli Rydel z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:57:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Kierownika referatu ds. podatkowych Małgorzaty Aldony Prusaczyk z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:55:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownika referatu ds. podatkowych Małgorzaty Aldony Prusaczyk z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:53:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Kierownika referatu ds. inwestycji gminnych Wiesława Nasiadki z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:52:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownika referatu ds. inwestycji gminnych Wiesława Nasiadki z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:52:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika USC Marii Murawskiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:51:08 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika USC Marii Murawskiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:49:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Inspektor ds. gospodarki gruntami Krystyny Hymkowskiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:49:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Inspektor ds. gospodarki gruntami Krystyny Hymkowskiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:48:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Kadzidło Bożeny Grzyb z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 12:47:39 Marta Ciak Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Kadzidło Bożeny Grzyb z roku 2018, za rok 2017.