1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
Data Redaktor Zmiana
29.12.2017 09:21:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2017). Dotyczy budowy obory bezściółkowej o obsadzie 75 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 750,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 8,0 - 10,0 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 75,0 DJP, na działce nr 160 we wsi Jazgarka, gmina Kadzidło.
29.12.2017 09:13:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2017). Dotyczy budowy napowietrznej linii SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej nN 0,4kV oraz przyłączy w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
29.12.2017 09:11:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2017). Dotyczy budowy napowietrznej linii SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej nN 0,4kV oraz przyłączy w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
28.12.2017 10:14:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2017). Dotyczy rozbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 110 położonej w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
28.12.2017 10:13:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2017). Dotyczy rozbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 110 położonej w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
22.12.2017 12:08:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.501.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.
22.12.2017 12:07:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.501.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.
22.12.2017 12:00:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.500.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
22.12.2017 12:00:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.500.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
20.12.2017 11:17:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2017). Dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr OST5510B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 206/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Wach, gmina Kadzidło.
20.12.2017 11:16:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2017). Dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr OST5510B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 206/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Wach, gmina Kadzidło.
18.12.2017 12:47:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2017). Dotyczy budowy obory bezściółkowej o obsadzie 75 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 750,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 8,0 - 10,0 m3, na działce nr 160 we wsi Jazgarka, gmina Kadzidło.
18.12.2017 12:47:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2017). Dotyczy budowy obory bezściółkowej o obsadzie 75 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 750,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 8,0 - 10,0 m3, na działce nr 160 we wsi Jazgarka, gmina Kadzidło.
18.12.2017 12:45:07 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2017). Dotyczy budowy obory bezściółkowej o obsadzie ok. 75 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 750,0 m3 oraz zbiornika na śc
18.12.2017 12:43:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
18.12.2017 12:43:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
15.12.2017 13:35:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy wystąpienia o zawieszenie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii WN-110kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb nr 0005 Dylewo, gmina Kadzidło.
15.12.2017 13:35:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy wystąpienia o zawieszenie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii WN-110kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb nr 0005 Dylewo, gmina Kadzidło.
11.12.2017 14:04:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2017). Dotyczy rozbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 110 położonej w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
11.12.2017 14:03:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2017). Dotyczy rozbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 110 położonej w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
08.12.2017 10:41:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 8 grudnia 2017 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.11.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2517W Jazgarka-Lipniki na odcinku od km 0+000,0 do km 1+684,00.
08.12.2017 10:40:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 8 grudnia 2017 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.11.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2517W Jazgarka-Lipniki na odcinku od km 0+000,0 do km 1+684,00.
07.12.2017 12:18:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2017). Dotyczy budowy napowietrznej linii SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej nN 0,4kV oraz przyłączy w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
07.12.2017 12:18:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2017). Dotyczy budowy napowietrznej linii SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej nN 0,4kV oraz przyłączy w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
05.12.2017 14:21:12 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
05.12.2017 14:20:50 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
05.12.2017 10:43:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2017). Dotyczy rozbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 110 położonej w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
05.12.2017 10:43:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.12.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2017). Dotyczy rozbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 110 położonej w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
04.12.2017 15:30:35 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
01.12.2017 13:25:58 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
01.12.2017 13:25:31 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
01.12.2017 13:24:36 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
01.12.2017 13:24:29 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
29.11.2017 07:12:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 27.11.2017 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.09.2017). Dotyczy rozbudowy drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Kadzidło od km 0+000,00 do km 0+510,00.
29.11.2017 07:12:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 27.11.2017 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.09.2017). Dotyczy rozbudowy drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Kadzidło od km 0+000,00 do km 0+510,00.
27.11.2017 13:52:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2017). Dotyczy budowy obory bezściółkowej o obsadzie ok. 75 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 750,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 8,0 - 10,0 m3, na działce o numerze geodezyjnym 160 położonej w miejscowości Jazgarka, gmina Kadzidło.
27.11.2017 13:52:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2017). Dotyczy budowy obory bezściółkowej o obsadzie ok. 75 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 750,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 8,0 - 10,0 m3, na działce o numerze geodezyjnym 160 położonej w miejscowości Jazgarka, gmina Kadzidło.
27.11.2017 13:51:40 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2017). Dotyczy budowy obory bezściółkowej o obsadzie ok. 75 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 750,0 m3 oraz zbiornika na śc
27.11.2017 13:51:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
22.11.2017 11:35:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wydania decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości na własność powiatu ostrołęckiego.
22.11.2017 11:35:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wydania decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości na własność powiatu ostrołęckiego.
20.11.2017 09:44:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.11.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy budowy linii WN-110kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
20.11.2017 09:42:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.11.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy budowy linii WN-110kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
14.11.2017 15:33:14 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
14.11.2017 11:48:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2017). Dotyczy budowy napowietrznej linii SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej nN 0,4kV oraz przyłączy w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
14.11.2017 11:48:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2017). Dotyczy budowy napowietrznej linii SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej nN 0,4kV oraz przyłączy w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
08.11.2017 10:22:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2016 r. w sprawie REGULAMINU wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
08.11.2017 10:21:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2016 r. w sprawie REGULAMINU wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
03.11.2017 22:52:19 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
03.11.2017 22:52:01 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”