1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
21.12.2018 10:27:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
21.12.2018 10:26:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
21.12.2018 09:29:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.513.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
21.12.2018 09:29:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.513.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
21.12.2018 09:27:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.512.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2018.
21.12.2018 09:27:12 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr Os.512.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2018.
21.12.2018 09:24:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.512.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2018.
21.12.2018 09:23:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.512.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2018.
17.12.2018 19:18:11 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.12.2018 na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
17.12.2018 12:45:25 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
14.12.2018 11:24:03 Marta Ciak Edytowano artykuł Jak załatwić sprawę
14.12.2018 11:23:00 Marta Ciak Edytowano artykuł Jak załatwić sprawę
13.12.2018 10:57:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 13 listopada 2018 roku.
13.12.2018 10:56:40 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 13 listopada 2018 roku.
13.12.2018 10:50:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
13.12.2018 10:49:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
13.12.2018 10:46:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
13.12.2018 10:46:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
13.12.2018 07:37:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Zapytanie ofertowe z dnia 11 grudnia 2018 r. na "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2019".
13.12.2018 07:37:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Zapytanie ofertowe z dnia 11 grudnia 2018 r. na "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2019".
13.12.2018 07:36:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Zapytanie ofertowe z dnia 11 grudnia 2018 r. na "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2019".
13.12.2018 07:35:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Zapytanie ofertowe z dnia 11 grudnia 2018 r. na "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2019".
13.12.2018 07:34:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Zapytanie ofertowe z dnia 11 grudnia 2018 r. na "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2019".
13.12.2018 07:28:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
12.12.2018 11:46:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
12.12.2018 11:45:25 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
12.12.2018 11:43:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
12.12.2018 11:40:24 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
12.12.2018 09:44:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło. 
12.12.2018 09:43:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło. 
11.12.2018 13:00:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
11.12.2018 12:59:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
11.12.2018 12:57:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
11.12.2018 12:55:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
11.12.2018 12:49:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 378/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
11.12.2018 12:48:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 378/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
11.12.2018 12:45:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 378/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
11.12.2018 12:42:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 378/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
07.12.2018 11:53:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.
07.12.2018 11:53:05 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.
07.12.2018 11:51:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku Referenta ds. inwestycyjnych.
07.12.2018 11:50:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku Referenta ds. inwestycyjnych.
06.12.2018 13:14:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
05.12.2018 15:44:40 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.12.2018 na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
05.12.2018 15:43:23 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.12.2018 na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
05.12.2018 15:35:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.12.2018 na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
05.12.2018 15:34:41 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.12.2018 na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
05.12.2018 15:34:16 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.12.2018 na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
05.12.2018 15:32:55 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.12.2018 na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
05.12.2018 15:32:11 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.12.2018 na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”