1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
Data Redaktor Zmiana
04.06.2018 12:35:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLII/300/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
04.06.2018 12:34:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/300/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
01.06.2018 13:26:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLV/2018 z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
01.06.2018 13:26:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XLV/2018 z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
01.06.2018 13:16:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 r.
01.06.2018 13:15:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 r.
28.05.2018 13:47:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.05.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii WN-110kV", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod.: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485 obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
28.05.2018 13:46:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.05.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii WN-110kV", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod.: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485 obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
28.05.2018 08:43:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.249.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kadzidło w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.
28.05.2018 08:43:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.249.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kadzidło w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.
28.05.2018 08:25:29 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - zgoda na wysyłkę SMS-ów
28.05.2018 08:06:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - zgoda na wysyłkę SMS-ów
28.05.2018 08:06:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna - zgoda na wysyłkę SMS-ów
28.05.2018 08:03:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
28.05.2018 07:58:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego
28.05.2018 07:58:38 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego
28.05.2018 07:56:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego
28.05.2018 07:56:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - dowody osobiste
28.05.2018 07:56:30 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - dowody osobiste
28.05.2018 07:52:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - dowody osobiste
28.05.2018 07:50:26 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - dowody osobiste
28.05.2018 07:49:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - dowody osobiste
28.05.2018 07:45:07 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego
28.05.2018 07:45:00 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - dowody osobiste
28.05.2018 07:44:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
28.05.2018 07:40:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego
28.05.2018 07:40:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego
28.05.2018 07:37:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - dowody osobiste
28.05.2018 07:37:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna - dowody osobiste
25.05.2018 14:43:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło"
23.05.2018 14:45:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
23.05.2018 11:03:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.05.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa wewnętrznej stacji transformatorowej, kablowych sieci energetycznych niskiego napięcia i średniego napięcia, podwójnego słupa energetycznego średniego napięcia oraz złącza kablowego niskiego napięcia", planowanych do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 102, 58/14, 58/22, 58/12, 58/1 obręb ewid. Golanka, gm. Kadzidło.
23.05.2018 11:02:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.05.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa wewnętrznej stacji transformatorowej, kablowych sieci energetycznych niskiego napięcia i średniego napięcia, podwójnego słupa energetycznego średniego napięcia oraz złącza kablowego niskiego napięcia", planowanych do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 102, 58/14, 58/22, 58/12, 58/1 obręb ewid. Golanka, gm. Kadzidło.
18.05.2018 13:27:01 Sylwester Marchewka Z kategorii Rok 2018 do kategorii Taryfy - woda i ścieki został przeniesiony artykuł Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kadzidło
15.05.2018 13:46:13 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kalendarz imprez w roku 2019
15.05.2018 10:42:41 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
15.05.2018 08:45:36 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kadzidło
15.05.2018 08:41:06 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kadzidło
15.05.2018 08:40:18 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kadzidło
08.05.2018 14:15:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie Dylewo, gm. Kadzidło.
08.05.2018 13:28:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle na stanowisku Asystenta Rodziny.
08.05.2018 13:27:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle na stanowisku Asystenta Rodziny.
08.05.2018 13:15:40 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie Dylewo, gm. Kadzidło.
08.05.2018 13:06:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie Dylewo, gm. Kadzidło.
08.05.2018 13:04:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie Dylewo, gm. Kadzidło.
30.04.2018 09:45:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 29/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 06 marca 2018 roku.
30.04.2018 09:41:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 29/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 06 marca 2018 roku.
30.04.2018 09:39:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 09 marca 2018 roku.
30.04.2018 09:38:44 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 09 marca 2018 roku.
30.04.2018 09:36:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 23/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2018 roku.