1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
30.11.2018 13:07:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Florek Roman
30.11.2018 13:06:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Florek Roman
30.11.2018 13:05:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Bielski Ryszard
30.11.2018 13:04:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Bielski Ryszard
30.11.2018 12:58:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Pajka Marian
30.11.2018 12:57:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Pajka Marian
30.11.2018 12:56:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Szlachetka Krzysztof
30.11.2018 12:55:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Szlachetka Krzysztof
30.11.2018 12:53:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Lesiński Mirosław
30.11.2018 12:53:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Lesiński Mirosław
30.11.2018 12:49:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Szurnicka Ewa
30.11.2018 12:49:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Szurnicka Ewa
30.11.2018 12:48:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Szurnicka Ewa
30.11.2018 12:44:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
30.11.2018 12:42:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Bieńkowski Tadeusz
30.11.2018 12:41:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Bączek Barbara
30.11.2018 12:40:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Bączek Barbara
30.11.2018 12:21:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Majewski Jan
30.11.2018 12:19:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Majewski Paweł
30.11.2018 12:18:58 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Majewski Jan
30.11.2018 12:18:53 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Majewski Jan
30.11.2018 12:17:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Majewski Jan
30.11.2018 12:16:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Majewski Paweł
30.11.2018 12:15:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Majewski Jan
30.11.2018 12:12:23 Marta Ciak Edytowano artykuł Majewski Jan
30.11.2018 12:09:47 Marta Ciak Edytowano artykuł Majewski Jan
30.11.2018 12:04:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Majewski Jan
30.11.2018 10:35:20 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 15. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
30.11.2018 10:31:43 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
29.11.2018 19:41:56 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
29.11.2018 14:36:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
29.11.2018 13:14:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 26 listopada 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.24.2016) o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Gleba, stanowiącą działki nr 364/1, 364/2, 403, 460, 478, o łacznej powierzchni 2,46 ha, położone we wsi Gleba gm. Kadzidło. 
29.11.2018 13:13:06 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 26 listopada 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.24.2016) o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Gleba, stanowiącą działki nr 364/1, 364/2, 403, 460, 478, o łacznej powierzchni 2,46 ha, położone we wsi Gleba gm. Kadzidło. 
29.11.2018 13:12:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 26 listopada 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.24.2016) o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Gleba, stanowiącą działki nr 364/1, 364/2, 403, 460, 478, o łacznej powierzchni 2,46 ha, położone we wsi Gleba gm. Kadzidło. 
29.11.2018 13:11:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 26 listopada 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.24.2016) o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Gleba, stanowiącą działki nr 364/1, 364/2, 403, 460, 478, o łacznej powierzchni 2,46 ha, położone we wsi Gleba gm. Kadzidło. 
29.11.2018 13:05:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Starosty Ostrołęckiego z dnia 27.11.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.25.2016),  dotycząca rozpatrzenia wniosku Czesławy Puławskiej w której orzeka o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wach, stanowiącej działki nr 75, 78, 95, 338, 585 o łącznej pow. 13,34 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Wach gm. Kadzidło. 
29.11.2018 13:04:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Ostrołęckiego z dnia 27.11.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.25.2016),  dotycząca rozpatrzenia wniosku Czesławy Puławskiej w której orzeka o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wach, stanowiącej działki nr 75, 78, 95, 338, 585 o łącznej pow. 13,34 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Wach gm. Kadzidło. 
28.11.2018 12:13:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
28.11.2018 12:13:03 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
28.11.2018 10:14:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.11.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Dariusza Dąbkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu  i na rzecz T-Mobile Polska S.A.,z dnia 16.11.2018 roku zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE wraz z infrastrukturą towarzyszącą", planowanej do realizacji na terenie działki ozn. nr geod.:374 położonej obręb ewid. Gleba, gm. Kadzidło. 
28.11.2018 10:13:20 Marta Ciak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.11.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Dariusza Dąbkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu  i na rzecz T-Mobile Polska S.A.,z dnia 16.11.2018 roku zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE wraz z infrastrukturą towarzyszącą", planowanej do realizacji na terenie działki ozn. nr geod.:374 położonej obręb ewid. Gleba, gm. Kadzidło. 
28.11.2018 10:12:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.11.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Dariusza Dąbkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu  i na rzecz T-Mobile Polska S.A.,z dnia 16.11.2018 roku zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE wraz z infrastrukturą towarzyszącą", planowanej do realizacji na terenie działki ozn. nr geod.:374 położonej obręb ewid. Gleba, gm. Kadzidło. 
28.11.2018 09:51:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
27.11.2018 13:01:20 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 listopada 2018 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło”
27.11.2018 12:57:25 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 listopada 2018 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło”
27.11.2018 09:34:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 270/2017 z dnia 18.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Kadzidle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kadzidło.
27.11.2018 09:31:57 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 270/2017 z dnia 18.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Kadzidle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kadzidło.
27.11.2018 09:31:50 Marta Ciak Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 270/2017 z dnia 18.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Kadzidle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kadzidło.
27.11.2018 09:26:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
27.11.2018 09:23:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.