1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
Data Redaktor Zmiana
14.02.2017 00:31:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/203/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
14.02.2017 00:26:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/202/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
14.02.2017 00:26:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/202/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
14.02.2017 00:19:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/201/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
14.02.2017 00:19:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/201/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
14.02.2017 00:13:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/200/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
14.02.2017 00:13:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/200/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
14.02.2017 00:12:16 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł UCHWAŁA NRXXIX/200/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024. z kategorii XXIX Sesja RG - 29.12.2016
14.02.2017 00:11:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
14.02.2017 00:11:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
14.02.2017 00:06:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/199/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
14.02.2017 00:05:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/199/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
14.02.2017 00:00:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/198/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
14.02.2017 00:00:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/198/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
10.02.2017 11:41:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXX/210/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
10.02.2017 11:41:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXX/210/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
10.02.2017 11:40:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXX/210/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
10.02.2017 11:39:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/210/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
10.02.2017 01:37:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/197/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:37:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/197/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:33:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/196/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
10.02.2017 01:33:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/196/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
10.02.2017 01:28:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/195/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:27:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/195/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:24:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/194/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:24:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/194/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:21:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/193/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:20:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/193/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:16:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/192/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Zawadzkiego na ulicę Tadeusza Zawadzkiego.
10.02.2017 01:15:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/192/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Zawadzkiego na ulicę Tadeusza Zawadzkiego.
10.02.2017 01:11:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/191/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego na ulicę Karola Wojtyły.
10.02.2017 01:11:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/191/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego na ulicę Karola Wojtyły.
10.02.2017 01:07:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/190/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
10.02.2017 01:07:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/190/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
10.02.2017 01:01:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/189/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
10.02.2017 01:01:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/189/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
09.02.2017 20:06:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/188/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
09.02.2017 20:05:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/188/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
09.02.2017 19:56:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle.
09.02.2017 19:56:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle.
09.02.2017 19:52:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/186/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2017 roku.
09.02.2017 19:51:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/186/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2017 roku.
07.02.2017 00:32:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/185/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
07.02.2017 00:31:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/185/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
07.02.2017 00:27:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/184/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
07.02.2017 00:27:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/184/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
07.02.2017 00:24:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/183/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
07.02.2017 00:23:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/183/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
06.02.2017 20:18:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/182/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
06.02.2017 20:18:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/182/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.