1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
06.02.2018 14:38:45 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
06.02.2018 14:37:05 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
06.02.2018 14:36:49 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
06.02.2018 14:31:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
06.02.2018 14:30:41 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
06.02.2018 14:17:07 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem”
06.02.2018 14:16:51 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem”
06.02.2018 14:16:26 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem”
06.02.2018 14:15:58 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem”
06.02.2018 14:15:08 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem”
05.02.2018 21:32:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 278/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.02.2018 21:31:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 278/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.02.2018 21:27:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 277/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018 - 2028.
05.02.2018 21:27:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 277/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018 - 2028.
05.02.2018 21:23:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 276/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
05.02.2018 21:22:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 276/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
05.02.2018 21:18:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 275/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.11.2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
05.02.2018 21:18:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 275/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.11.2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
05.02.2018 21:14:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 274/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
05.02.2018 21:13:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 274/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
05.02.2018 13:49:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 5 lutego 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.01.2018). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki od km 2+750,0 do km 3+690,00.
05.02.2018 13:49:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 5 lutego 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.01.2018). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki od km 2+750,0 do km 3+690,00.
05.02.2018 13:45:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
05.02.2018 12:33:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 273/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wynajmu sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kadzidle.
05.02.2018 12:33:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 273/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wynajmu sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kadzidle.
05.02.2018 12:29:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 272/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
05.02.2018 12:29:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 272/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
05.02.2018 12:18:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 271/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
05.02.2018 12:17:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 271/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
05.02.2018 12:09:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 270/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Kadzidle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kadzidło.
05.02.2018 12:07:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 270/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Kadzidle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kadzidło.
05.02.2018 12:03:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 269/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 220/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
05.02.2018 12:03:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 269/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 220/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
05.02.2018 11:53:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 268/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
05.02.2018 11:52:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 268/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
04.02.2018 21:52:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 267/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
04.02.2018 21:51:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 267/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
04.02.2018 21:48:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 266/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.09.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 179/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Kadzidło wraz z jednostkami budżetowymi Gminy.
04.02.2018 21:48:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 266/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.09.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 179/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Kadzidło wraz z jednostkami budżetowymi Gminy.
04.02.2018 21:43:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 265/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
04.02.2018 21:42:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 265/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
04.02.2018 21:40:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 264/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
04.02.2018 21:39:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 264/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
04.02.2018 17:23:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 263/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
04.02.2018 17:22:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 263/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
04.02.2018 17:17:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 262/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła, Część I Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynku wraz z montażem pompy ciepła".
04.02.2018 17:16:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 262/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła, Część I Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynku wraz z montażem pompy ciepła".
31.01.2018 22:39:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/297/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
31.01.2018 22:39:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/297/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
31.01.2018 22:34:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/296/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.