1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
Data Redaktor Zmiana
01.03.2016 18:46:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
01.03.2016 18:42:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
01.03.2016 18:42:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
01.03.2016 18:37:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
01.03.2016 18:37:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
01.03.2016 18:31:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kadzidło a Powiatem Mrągowskim.
01.03.2016 18:31:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kadzidło a Powiatem Mrągowskim.
01.03.2016 18:25:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
01.03.2016 18:24:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
01.03.2016 18:19:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
01.03.2016 18:18:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
01.03.2016 18:13:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
01.03.2016 18:13:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
01.03.2016 18:05:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
01.03.2016 18:05:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
29.02.2016 14:08:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.5.2016.HP). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
29.02.2016 14:07:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.5.2016.HP). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
29.02.2016 14:07:04 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania. Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki. z kategorii Rok 2016
29.02.2016 14:06:51 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
29.02.2016 14:06:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
29.02.2016 14:05:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
29.02.2016 13:57:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2016). Dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN125 i PE DN110 na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1469, 881, 882, 883, 884, 880, 879, 878 w miejscowości Dylewo, gmina Kadzidło.
29.02.2016 13:56:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2016). Dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN125 i PE DN110 na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1469, 881, 882, 883, 884, 880, 879, 878 w miejscowości Dylewo, gmina Kadzidło.
25.02.2016 15:40:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.7.2016.JL). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
25.02.2016 15:39:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.7.2016.JL). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
25.02.2016 13:13:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675,00 do km 5+763,00 w obrębie wsi Piasecznia.
25.02.2016 13:13:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675,00 do km 5+763,00 w obrębie wsi Piasecznia.
25.02.2016 13:03:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2016). Dotyczy zalesienia 0,42 ha gruntów rolnych będących częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3148, obrębu Piasecznia, gminy Kadzidło.
25.02.2016 13:03:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2016). Dotyczy zalesienia 0,42 ha gruntów rolnych będących częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3148, obrębu Piasecznia, gminy Kadzidło.
24.02.2016 15:09:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2016). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 70/3 w miejscowości Chudek, gmina Kadzidło.
24.02.2016 15:09:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2016). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 70/3 w miejscowości Chudek, gmina Kadzidło.
24.02.2016 15:03:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV łączącej linie Myszyniec-Zawodzie i Ostrołęka-Grale, planowanej do realizacji na terenie działki ozn. numerami geodezyjnymi: 184, 326, 316, 110 obręb Czarnia, gmina Kadzidło.
24.02.2016 15:03:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV łączącej linie Myszyniec-Zawodzie i Ostrołęka-Grale, planowanej do realizacji na terenie działki ozn. numerami geodezyjnymi: 184, 326, 316, 110 obręb Czarnia, gmina Kadzidło.
24.02.2016 12:33:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 24 lutego 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
24.02.2016 12:32:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 24 lutego 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
24.02.2016 12:32:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 24 lutego 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
24.02.2016 12:31:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 24 lutego 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
23.02.2016 22:53:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.02.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
23.02.2016 22:53:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.02.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
23.02.2016 22:49:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
23.02.2016 22:49:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
23.02.2016 22:44:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
23.02.2016 22:43:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
23.02.2016 22:33:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
23.02.2016 22:33:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
23.02.2016 22:26:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2016 r. w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Kadzidle oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy.
23.02.2016 22:26:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2016 r. w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Kadzidle oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy.
18.02.2016 12:33:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2016 r. (Znak sprawy: WI-III.747.4.1.2016.ES). Dotyczy budowy linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
18.02.2016 12:05:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2016 r. (Znak sprawy: WI-III.747.4.1.2016.ES). Dotyczy budowy linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
16.02.2016 10:14:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.24.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn oraz budowy kablowej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV kablem typu YAKXS na terenie miejscowości Chudek.