1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
05.11.2018 13:21:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 367/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.09.2018 r. w sprawie przyjęcia instrukcji wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy Kadzidło.
05.11.2018 13:19:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 366/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.09.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 364/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 13:18:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 366/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.09.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 364/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 13:16:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 365/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.09.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 303/2018 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle. 
05.11.2018 13:16:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 365/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.09.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 303/2018 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle. 
05.11.2018 13:07:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 364/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 13:05:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 364/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 13:01:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 363/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.08.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisania umowy o dotację z Funduszu Sprawiedliwości dla gmin i miast na prawach powiatu z województwa mazowieckiego na wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
05.11.2018 13:00:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 363/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.08.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisania umowy o dotację z Funduszu Sprawiedliwości dla gmin i miast na prawach powiatu z województwa mazowieckiego na wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
05.11.2018 12:55:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 362/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.08.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do wydawania decyzji administracyjnych.
05.11.2018 12:54:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 362/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.08.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do wydawania decyzji administracyjnych.
05.11.2018 12:48:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 361/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018. 
05.11.2018 12:47:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 361/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018. 
05.11.2018 12:44:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 360/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. 
05.11.2018 12:41:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 360/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. 
05.11.2018 12:35:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 360/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. 
05.11.2018 12:29:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 360/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. 
05.11.2018 12:26:40 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 359/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
05.11.2018 12:25:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 359/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
05.11.2018 12:19:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 359/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
05.11.2018 12:17:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 359/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
05.11.2018 12:14:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 358/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 12:13:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 358/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 12:11:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 357/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.07.2018 r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS).
05.11.2018 12:11:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 357/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.07.2018 r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS).
05.11.2018 12:06:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 356/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 12:04:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 356/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 11:55:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 355/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 11:54:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 355/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 11:52:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 354/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start".
05.11.2018 11:52:23 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 354/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start".
05.11.2018 11:49:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 353/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrokda Pomocy Społecznej w Kadzidle do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
05.11.2018 11:48:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 353/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrokda Pomocy Społecznej w Kadzidle do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
05.11.2018 11:45:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 352/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start".
05.11.2018 11:45:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 352/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start".
05.11.2018 11:41:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 351/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.06.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
05.11.2018 11:40:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 351/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.06.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
05.11.2018 11:32:42 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 350/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.06.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
05.11.2018 11:30:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 350/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.06.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
05.11.2018 11:30:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 350/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.06.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
05.11.2018 11:24:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 349/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
05.11.2018 11:24:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 349/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
05.11.2018 11:22:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 348/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chudku podczas jego nieobecności.
05.11.2018 11:22:23 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 348/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chudku podczas jego nieobecności.
05.11.2018 11:21:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 348/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chudku podczas jego nieobecności.
05.11.2018 11:20:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 347/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego zadania pn. "Wymiana i ocieplenie podłogi w świetlicy w Kierzku".
05.11.2018 11:19:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 347/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego zadania pn. "Wymiana i ocieplenie podłogi w świetlicy w Kierzku".
05.11.2018 11:17:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 346/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tatarach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci".
05.11.2018 11:16:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 346/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tatarach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci".
05.11.2018 11:11:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 345/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło.