1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
14.09.2018 10:36:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVII/343/2018 RADY GMINY KADZIDŁO  z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
14.09.2018 10:26:27 Marta Ciak Usunięto artykuł XLVII Sesja RG - 17.06.2018 z kategorii Uchwały Rady Gminy - rok 2018
14.09.2018 10:26:08 Marta Ciak Z kategorii Uchwały Rady Gminy - rok 2018 do kategorii Uchwały Rady Gminy - rok 2018 został przeniesiony artykuł
14.09.2018 10:23:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
13.09.2018 15:18:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 13 września 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego o łącznej  długości 488 m przewodem typu AsXSn 2x25 mm2", na terenie działek ozn. nr geod.: 76, 73, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, obręb Krobia, gm. Kadzidło.
13.09.2018 15:17:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 13 września 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego o łącznej  długości 488 m przewodem typu AsXSn 2x25 mm2", na terenie działek ozn. nr geod.: 76, 73, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, obręb Krobia, gm. Kadzidło.
13.09.2018 13:43:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 12 września 2018 roku o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach.
13.09.2018 13:42:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 12 września 2018 roku o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach.
12.09.2018 14:46:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
12.09.2018 14:46:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
12.09.2018 14:45:36 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
12.09.2018 14:45:33 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
12.09.2018 14:37:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
12.09.2018 14:37:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
12.09.2018 14:37:00 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
12.09.2018 14:36:57 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
12.09.2018 14:20:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
12.09.2018 14:20:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
12.09.2018 14:19:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KADZIDLE
11.09.2018 21:39:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 21:38:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 21:29:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 21:29:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 12:34:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle.
11.09.2018 12:24:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle.
11.09.2018 08:21:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.338.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.
11.09.2018 08:21:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.338.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.
10.09.2018 14:15:48 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
10.09.2018 13:15:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2018). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Kadzidło w dniu 10 września 2018 roku, w której uznano o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba od km 0+000,00 do km 3+550,00 "w miejscowości Wach i Piasecznia, w jednostce ewidencyjnej Kadzidło. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
10.09.2018 13:14:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2018). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Kadzidło w dniu 10 września 2018 roku, w której uznano o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba od km 0+000,00 do km 3+550,00 "w miejscowości Wach i Piasecznia, w jednostce ewidencyjnej Kadzidło. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
10.09.2018 12:52:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 10 września 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycynego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego o łącznej długości 1136 m przewodem typu AsXSn 2 x 25 mm² oraz kablem YAKXS 4 x 25 mm² " na terenie działek ozn. nr geod. : 23/1, 23/2, 24, 27, 542, 28, 319 obręb Gleba, gmina Kadzidło.
10.09.2018 12:51:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 10 września 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycynego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego o łącznej długości 1136 m przewodem typu AsXSn 2 x 25 mm² oraz kablem YAKXS 4 x 25 mm² " na terenie działek ozn. nr geod. : 23/1, 23/2, 24, 27, 542, 28, 319 obręb Gleba, gmina Kadzidło.
10.09.2018 07:57:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji (losowanie odbędzie się we wtorek, 11 września 2018 r. o godz. 8.00).
10.09.2018 07:57:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji (losowanie odbędzie się we wtorek, 11 września 2018 r. o godz. 8.00).
10.09.2018 07:56:45 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do sk
10.09.2018 07:55:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
10.09.2018 07:53:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
07.09.2018 12:55:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Starosty Ostrołęckiego z dn. 05.09.2018 r. (znak sprawy: GBN.6820.81.2018), która po wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kadzidło orzeka uznć za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej we wsi Dylewo Nowe i Dylewo Stare, w obrębie ewidencyjnym Dylewo gm. Kadzidło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 538/2 o pow. 0,0607 ha, nr 538/29 o pow. 0,0788 ha, nr 547/1 o pow. 0,1737 ha, nr 698/27 o pow. 0,7968 ha, nr 698/28 pow. 0,0930 ha stanowiące drogi oraz działkę nr 547/2 o pow. 0,0532 ha (ujęcie wody). 
07.09.2018 12:54:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Ostrołęckiego z dn. 05.09.2018 r. (znak sprawy: GBN.6820.81.2018), która po wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kadzidło orzeka uznć za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej we wsi Dylewo Nowe i Dylewo Stare, w obrębie ewidencyjnym Dylewo gm. Kadzidło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 538/2 o pow. 0,0607 ha, nr 538/29 o pow. 0,0788 ha, nr 547/1 o pow. 0,1737 ha, nr 698/27 o pow. 0,7968 ha, nr 698/28 pow. 0,0930 ha stanowiące drogi oraz działkę nr 547/2 o pow. 0,0532 ha (ujęcie wody). 
07.09.2018 12:38:12 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 05.09.2018 roku, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego",  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 317 i 219 położonych obręb ewid. Brzozówka, gm. Kadzidło. 
07.09.2018 12:38:07 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 05.09.2018 roku, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego",  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 317 i 219 położonych obręb ewid. Brzozówka, gm. Kadzidło. 
07.09.2018 12:37:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 05.09.2018 roku, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego",  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 317 i 219 położonych obręb ewid. Brzozówka, gm. Kadzidło. 
07.09.2018 12:37:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 05.09.2018 roku, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego",  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 317 i 219 położonych obręb ewid. Brzozówka, gm. Kadzidło. 
07.09.2018 12:37:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 05.09.2018 roku, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego",  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 317 i 219 położonych obręb ewid. Brzozówka, gm. Kadzidło. 
07.09.2018 12:36:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 05.09.2018 roku, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego",  planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 317 i 219 położonych obręb ewid. Brzozówka, gm. Kadzidło. 
06.09.2018 07:17:50 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
06.09.2018 07:17:14 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
04.09.2018 15:34:55 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
04.09.2018 08:42:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin z dnia 16.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. 709, 912, 701/2, 700/1, 700/2, 698/1, 698/2 położonych obręb ewid. Piasecznia, gm. Kadzidło.
04.09.2018 08:40:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin z dnia 16.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. 709, 912, 701/2, 700/1, 700/2, 698/1, 698/2 położonych obręb ewid. Piasecznia, gm. Kadzidło.