1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
Data Redaktor Zmiana
26.05.2017 14:59:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
26.05.2017 14:53:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 1 czerwca 2017 r.
26.05.2017 14:46:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 31 maja 2017 r.
26.05.2017 14:40:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 30 maja 2017 r.
26.05.2017 10:34:03 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
23.05.2017 13:53:17 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
23.05.2017 13:18:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.05.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2017). Dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki od km 0+000,00 do km 1+684,00".
23.05.2017 13:18:02 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.05.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2017). Dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki od km 0+000,00 do km 1+684,00".
23.05.2017 13:15:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.05.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2017). Dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki od km 0+000,00 do km 1+684,00".
23.05.2017 13:15:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.05.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2017). Dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki od km 0+000,00 do km 1+684,00".
18.05.2017 22:53:10 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:52:52 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:47:10 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:46:38 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:46:02 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:45:45 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:45:37 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:45:30 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:45:15 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:44:48 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:44:33 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:44:20 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
18.05.2017 22:40:51 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
16.05.2017 15:12:39 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
16.05.2017 12:16:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 1. Zapytanie ofertowe z dnia 18 kwietnia 2017 r. Dotyczy świadczenia usług audytu wewnętrznego.
16.05.2017 12:15:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 1. Zapytanie ofertowe z dnia 18 kwietnia 2017 r. Dotyczy świadczenia usług audytu wewnętrznego.
15.05.2017 11:50:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 15 maja 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 (II nabór).
15.05.2017 11:50:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 15 maja 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 (II nabór).
15.05.2017 11:50:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 15 maja 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 (II nabór).
15.05.2017 11:49:44 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł W dniu 15 maja 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017. z kategorii Rok 2017
15.05.2017 11:40:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
15.05.2017 11:40:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
15.05.2017 11:39:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
12.05.2017 13:37:34 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
12.05.2017 11:25:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.05.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2017). Dotyczy zmiany nazwy zadania z "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2587W Golanka-Krobia-Jazgarka od km 0+000,00 do km 1+684,00" na "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki od km 0+000,00 do km 1+684,00".
12.05.2017 11:25:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.05.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2017). Dotyczy zmiany nazwy zadania z "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2587W Golanka-Krobia-Jazgarka od km 0+000,00 do km 1+684,00" na "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki od km 0+000,00 do km 1+684,00".
12.05.2017 11:25:09 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.05.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2017). Dotyczy zmiany nazwy zadania z "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2587W Golanka-Krobia-Jazgarka od km 0+000,00 do km 1+684,00&quo
12.05.2017 11:24:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
12.05.2017 11:24:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
12.05.2017 11:21:00 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.05.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2587W Golanka-Krobia-Jazgarka od km 0+000,00 do km 1+684,00. z kategorii Rok 2017
12.05.2017 11:20:48 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
12.05.2017 11:19:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
12.05.2017 11:18:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.05.2017 11:55:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 lutego 2017 roku.
08.05.2017 11:55:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 lutego 2017 roku.
08.05.2017 11:53:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2017 roku.
08.05.2017 11:53:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2017 roku.
08.05.2017 11:52:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 30/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 listopada 2016 roku.
08.05.2017 11:51:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 30/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 listopada 2016 roku.
08.05.2017 11:50:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 29/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 października 2016 roku.