1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Data Redaktor Zmiana
27.11.2019 12:39:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2019) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie działki ozn. nr 55/7 obr. Brzozówka, gm. Kadzidło.
25.11.2019 15:11:25 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
21.11.2019 09:58:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
18.11.2019 13:27:46 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
15.11.2019 11:55:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2019) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
15.11.2019 11:55:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2019) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
15.11.2019 11:53:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2019) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
15.11.2019 11:53:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2019) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
14.11.2019 14:46:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
13.11.2019 14:27:52 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUZ.5.421.21.2019.JM z dnia 06.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usłuę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działcea o nr. ew. 273 obęb 0024 Wach, gm. Kadzidło
13.11.2019 14:22:00 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUZ.5.421.21.2019.JM z dnia 06.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usłuę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działcea o nr. ew. 273 obęb 0024 Wach, gm. Kadzidło
13.11.2019 07:51:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2019) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory rusztowej wolnostanowiskowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 105/2 obręb Todzia, gmina Kadzidło. 
13.11.2019 07:50:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2019) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory rusztowej wolnostanowiskowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 105/2 obręb Todzia, gmina Kadzidło. 
09.11.2019 18:33:16 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:33:04 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:32:45 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:32:35 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:32:18 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:31:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:31:45 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
09.11.2019 18:31:03 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 6. Przetarg nieograniczony nr IK.271.5.2019 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2020 r."
05.11.2019 10:19:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.14.2019) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działek nr ew. 61 oraz 62 obręb 0015 Kuczyńskie gmina Kadzidło".
05.11.2019 10:18:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.11.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.14.2019) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działek nr ew. 61 oraz 62 obręb 0015 Kuczyńskie gmina Kadzidło".
31.10.2019 10:57:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.13.2019) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed".
31.10.2019 10:57:32 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.13.2019) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed".
31.10.2019 10:54:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.12.2019) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory".
31.10.2019 10:54:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.12.2019) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory".
31.10.2019 10:52:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2019) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki".
31.10.2019 10:51:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2019) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki".
31.10.2019 10:09:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle z dnia 17 października 2019 roku w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 na jednego ucznia oraz zaktualizowanej statystycznie liczbie dzieci na 2019 rok.
31.10.2019 09:54:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na 30.09.2019 r.
31.10.2019 09:54:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na 30.09.2019 r.
24.10.2019 17:36:49 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
23.10.2019 12:36:55 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
23.10.2019 08:52:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.9.2019) o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524 W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło. 
23.10.2019 08:51:45 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.9.2019) o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524 W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło. 
23.10.2019 08:49:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.10.2019) o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec  - Kadzidło. 
23.10.2019 08:49:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.10.2019) o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec  - Kadzidło. 
21.10.2019 12:23:20 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
17.10.2019 14:08:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle z dnia 17 października 2019 roku w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 na jednego ucznia oraz zaktualizowanej statystycznie liczbie dzieci na 2019 rok.
17.10.2019 14:07:54 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle z dnia 17 października 2019 roku w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 na jednego ucznia oraz zaktualizowanej statystycznie liczby dzieci na 2019 rok. z
17.10.2019 14:07:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle z dnia 17 października 2019 roku w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 na jednego ucznia oraz zaktualizowanej statystycznie liczbie dzieci na 2019 rok.
17.10.2019 14:06:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
17.10.2019 14:06:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
16.10.2019 12:01:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
16.10.2019 12:01:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
11.10.2019 13:08:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2019), że zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej, planowanego do realizacji na terenie działek położonych obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
11.10.2019 13:06:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.10.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2019), że zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej, planowanego do realizacji na terenie działek położonych obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
10.10.2019 10:57:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Lista kandydatów do Sejmu
10.10.2019 10:56:22 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Lista kandydatów do Sejmu z kategorii Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019