1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
Data Redaktor Zmiana
30.10.2015 13:09:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6.1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 z OSP Kadzidło".
30.10.2015 12:54:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.12.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów o obsadzie 90,45DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności technologicznej minimum 750 m3 w miejscowości Tatary, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 10/2.
30.10.2015 12:54:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.12.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów o obsadzie 90,45DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności technologicznej minimum 750 m3 w miejscowości Tatary, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 10/2.
29.10.2015 15:17:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015. (Znak sprawy: GG.6733.7.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV oraz budowę przyłączy na terenie działek ozn. nr. geod. 614, 612, 151/2, 152/2, 153/3, 153/4, 154/4, 154/3, 154/1, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/2, 608, 163, 620, 600, 619, 627,  474/2,  377, 378, 379, 380, 381, 382/2 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
29.10.2015 15:17:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015. (Znak sprawy: GG.6733.7.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV oraz budowę przyłączy na terenie działek ozn. nr. geod. 614, 612, 151/2, 152/2, 153/3, 153/4, 154/4, 154/3, 154/1, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/2, 608, 163, 620, 600, 619, 627,  474/2,  377, 378, 379, 380, 381, 382/2 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
29.10.2015 11:45:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2015 r.
29.10.2015 11:44:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2015 r.
23.10.2015 15:20:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki od km 4 + 625 do km 6 + 685 na terenie działek ozn. nr. geod. 27, 141, 806 w obrębie miejscowości Golanka i 86/2, 34/2, 40, 143 w obrębie miejscowości Sul, gm. Kadzidło.
23.10.2015 15:17:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki od km 4 + 625 do km 6 + 685 na terenie działek ozn. nr. geod. 27, 141, 806 w obrębie miejscowości Golanka i 86/2, 34/2, 40, 143 w obrębie miejscowości Sul, gm. Kadzidło.
22.10.2015 15:19:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2015 r. Dotyczy wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie wsi Piasecznia.
22.10.2015 15:19:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2015 r. Dotyczy wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie wsi Piasecznia.
21.10.2015 09:30:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 z OSP Kadzidło".
21.10.2015 09:29:31 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł 6. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 z OSP Kadzidło". z kategorii Przetargi - rok 2015
21.10.2015 09:29:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
21.10.2015 09:29:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 z OSP Kadzidło".
21.10.2015 09:19:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21.10.2015. Dotyczy wyłożenia projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska wraz z uwzględnieniem zakresu planu zadań ochronnych dla pokrywającego się powierzchniowo z tym rezerwatem obszaru Natura 2000 Bory Bagienne i Torfowiska Karaska PLH140046 oraz dokumentacji sporządzonej na potrzeby sporządzenia tego projektu.
21.10.2015 09:19:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21.10.2015. Dotyczy wyłożenia projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska wraz z uwzględnieniem zakresu planu zadań ochronnych dla pokrywającego się powierzchniowo z tym rezerwatem obszaru Natura 2000 Bory Bagienne i Torfowiska Karaska PLH140046 oraz dokumentacji sporządzonej na potrzeby sporządzenia tego projektu.
16.10.2015 15:43:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
16.10.2015 12:07:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce.
16.10.2015 12:07:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce.
16.10.2015 12:03:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
16.10.2015 12:03:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
16.10.2015 11:56:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
16.10.2015 11:55:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
16.10.2015 10:19:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 października 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz złącza kablowego średniego napięcia ZK-SN-15kV na terenie działek ozn. nr. geod. 878, 1512, 1506, 1505, 1507, 1508/2, 1502, 439/1, 439/2, 991/1, 439/3, 1485, 1504/14, 988/1, 987/1, 986/3, 985/1, 984/1, 983/1, 982/3, 981/5, 980/1, 979/3, 978/5, 978/3, 977/5, 977/3, 976/1, 975/1, 974/1, 973/3, 972/1, 971/1, 970/3, 969/1, 1504/11, 989/1, 990/1 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
16.10.2015 10:19:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 października 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz złącza kablowego średniego napięcia ZK-SN-15kV na terenie działek ozn. nr. geod. 878, 1512, 1506, 1505, 1507, 1508/2, 1502, 439/1, 439/2, 991/1, 439/3, 1485, 1504/14, 988/1, 987/1, 986/3, 985/1, 984/1, 983/1, 982/3, 981/5, 980/1, 979/3, 978/5, 978/3, 977/5, 977/3, 976/1, 975/1, 974/1, 973/3, 972/1, 971/1, 970/3, 969/1, 1504/11, 989/1, 990/1 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
16.10.2015 09:44:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Spoty dotyczące technik głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
16.10.2015 09:35:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
16.10.2015 09:34:41 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. z kategorii Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
16.10.2015 09:32:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
16.10.2015 09:25:39 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. z kategorii Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
16.10.2015 09:17:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
16.10.2015 08:53:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 19 października 2015 roku
16.10.2015 08:44:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 października 2015 roku w sprawie podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
16.10.2015 08:43:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 października 2015 roku w sprawie podania do wiadomości informacji o składach i funkcjach pełnionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
16.10.2015 08:36:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
16.10.2015 08:36:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
13.10.2015 10:06:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 października 2015 r. Dotyczy odstąpienia od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategia Rozwoju Gminy Kadzidło na lata 2015-2030".
13.10.2015 10:06:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 października 2015 r. Dotyczy odstąpienia od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategia Rozwoju Gminy Kadzidło na lata 2015-2030".
08.10.2015 13:24:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 października 2015 roku. (Znak sprawy: GG.6733.7.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV oraz budowie przyłączy na terenie: działek ozn. nr. geod. 614, 612, 151/2, 152/2, 153/3, 153/4, 154/4, 154/3, 154/1, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/2, 608, 163, 620, 600, 619, 627, 474/2, 377, 378, 379, 380, 381, 382/2 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
08.10.2015 13:23:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 października 2015 roku. (Znak sprawy: GG.6733.7.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV oraz budowie przyłączy na terenie: działek ozn. nr. geod. 614, 612, 151/2, 152/2, 153/3, 153/4, 154/4, 154/3, 154/1, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/2, 608, 163, 620, 600, 619, 627, 474/2, 377, 378, 379, 380, 381, 382/2 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
07.10.2015 14:21:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 7 października 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
07.10.2015 14:21:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 7 października 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
07.10.2015 14:21:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 7 października 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
07.10.2015 14:20:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 7 października 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
05.10.2015 13:45:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie WGK z 05.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy wydania decyzji na o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Dylewo", na terenie działek oznaczonych numerami: 438, 439/1, 439/2, 439/3 (stacja transformatorowa) 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 437 (podejścia liniowe napowietrzne linii 110 kV) położonych w obrębie wsi Dylewo.
05.10.2015 13:44:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie WGK z 05.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy wydania decyzji na o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Dylewo", na terenie działek oznaczonych numerami: 438, 439/1, 439/2, 439/3 (stacja transformatorowa) 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 437 (podejścia liniowe napowietrzne linii 110 kV) położonych w obrębie wsi Dylewo.
05.10.2015 12:55:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz złącza kablowego średniego napięcia ZK-SN-15kV na terenie działek ozn. nr. geod. 878, 1512, 1506, 1505, 1507, 1508/2, 1502, 439/1, 439/2, 439/3, 1485, 1504/14, 988/1, 987/1, 986/3, 985/1, 984/1, 983/1, 982/3, 981/5, 980/1, 979/3, 978/5, 978/3, 977/5, 977/3, 976/1, 975/1, 974/1, 973/3, 972/1, 971/1, 970/3, 969/1, 1504/11, 989/1, 990/1 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
05.10.2015 12:54:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz złącza kablowego średniego napięcia ZK-SN-15kV na terenie działek ozn. nr. geod. 878, 1512, 1506, 1505, 1507, 1508/2, 1502, 439/1, 439/2, 439/3, 1485, 1504/14, 988/1, 987/1, 986/3, 985/1, 984/1, 983/1, 982/3, 981/5, 980/1, 979/3, 978/5, 978/3, 977/5, 977/3, 976/1, 975/1, 974/1, 973/3, 972/1, 971/1, 970/3, 969/1, 1504/11, 989/1, 990/1 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
02.10.2015 15:29:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 października 2015 r. o przeprowadzeniu publicznego losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w gminie Kadzidło.