1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
Data Redaktor Zmiana
25.05.2016 13:34:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kojtek Józef
25.05.2016 13:32:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Chrostek Wiesław
25.05.2016 13:32:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Chrostek Wiesław
25.05.2016 13:29:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Cekała Elżbieta
25.05.2016 13:29:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Cekała Elżbieta
25.05.2016 13:26:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Mariola
25.05.2016 13:26:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Mariola
25.05.2016 13:24:35 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Cekała Elżbieta z kategorii Kierownicy jednostek - rok 2016
25.05.2016 13:24:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
25.05.2016 13:21:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Ewa Grażyna
25.05.2016 13:21:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Ewa Grażyna
24.05.2016 13:25:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2016 r. (Znak sprawy: WI-III.747.4.13.2016.ES/JK). Dotyczy budowy odcinków linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
24.05.2016 13:24:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2016 r. (Znak sprawy: WI-III.747.4.13.2016.ES/JK). Dotyczy budowy odcinków linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
24.05.2016 11:19:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie - rok 2016
24.05.2016 11:18:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie - rok 2016
24.05.2016 10:26:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Symołon Alicja
24.05.2016 10:25:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Symołon Alicja
24.05.2016 10:15:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Suchecki Tomasz
24.05.2016 10:14:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Suchecki Tomasz
24.05.2016 09:51:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
24.05.2016 09:50:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Łukaszewski Dariusz
20.05.2016 15:05:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.05.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2016). Dotyczy budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 460, 461/4, 461/5, 465, 466, 468, 626, położonych w obrębie Chudek, gmina Kadzidło.
20.05.2016 15:05:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.05.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2016). Dotyczy budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 460, 461/4, 461/5, 465, 466, 468, 626, położonych w obrębie Chudek, gmina Kadzidło.
20.05.2016 14:57:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.05.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2016). Dotyczy rozbudowy obory wolnostanowiskowej dla krów o obsadzie 87,3 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 w miejscowości Piasecznia, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 425.
20.05.2016 14:56:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.05.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2016). Dotyczy rozbudowy obory wolnostanowiskowej dla krów o obsadzie 87,3 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 w miejscowości Piasecznia, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 425.
20.05.2016 12:47:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 12:43:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 12:39:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 12:35:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 12:33:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 12:30:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 12:23:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 12:20:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 12:17:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 12:12:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 12:09:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 12:06:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 11:59:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 11:52:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 11:51:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 11:50:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
20.05.2016 11:48:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
13.05.2016 15:43:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.05.2016 r. (Znak sprawy: IK.6220.1.2016). Dotyczy rozbudowy istniejącej drogi gminnej o nawierzchni żwirowo-gruntowej, na odcinku w km 0 + 000,00 - 3 + 608,26 w miejscowościach Kadzidło, Siarcza Łąka, Todzia.
13.05.2016 15:42:43 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.05.2016 r. (Znak sprawy: IK.6220.1.2016). Dotyczy rozbudowy istniejącej drogi gminnej o nawierzchni żwirowo-gruntowej, na odcinku w km 0 + 000,00 - 3 + 608,26 w miejscowościach Kadzidło, Siarcza Łąka, Todzia.
13.05.2016 15:26:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.05.2016 r. (Znak sprawy: IK.6220.1.2016). Dotyczy rozbudowy istniejącej drogi gminnej o nawierzchni żwirowo-gruntowej, na odcinku w km 0 + 000,00 - 3 + 608,26 w miejscowościach Kadzidło, Siarcza Łąka, Todzia.
13.05.2016 15:26:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.05.2016 r. (Znak sprawy: IK.6220.1.2016). Dotyczy rozbudowy istniejącej drogi gminnej o nawierzchni żwirowo-gruntowej, na odcinku w km 0 + 000,00 - 3 + 608,26 w miejscowościach Kadzidło, Siarcza Łąka, Todzia.
12.05.2016 15:07:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr LI/2014 z LI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 listopada 2014 roku.
12.05.2016 15:07:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr LI/2014 z LI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 listopada 2014 roku.
12.05.2016 15:04:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr L/2014 z L Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 października 2014 roku.
12.05.2016 15:03:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr L/2014 z L Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 października 2014 roku.