1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
29.08.2018 08:17:15 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 maja 2018 r.
29.08.2018 08:16:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 maja 2018 r.
29.08.2018 08:16:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 maja 2018 r.
29.08.2018 08:15:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 maja 2018 r.
29.08.2018 08:15:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2018 r.
29.08.2018 08:14:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 lipca 2018 r.
29.08.2018 08:13:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.
29.08.2018 08:12:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 maja 2018 r.
29.08.2018 08:11:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 maja 2018 r.
29.08.2018 08:09:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 32/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 19 lipca 2018 roku.
29.08.2018 08:08:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 31/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 21 maja 2018 roku.
29.08.2018 08:07:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 32/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 19 lipca 2018 roku.
29.08.2018 08:07:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 31/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 21 maja 2018 roku.
29.08.2018 08:05:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 27/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 18 lipca 2018 roku.
29.08.2018 08:04:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 26/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 08:03:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 25/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 18 maja 2018 roku.
29.08.2018 08:03:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 27/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 18 lipca 2018 roku.
29.08.2018 08:01:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 26/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 08:01:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 25/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 18 maja 2018 roku.
29.08.2018 07:54:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 42/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 23 lipca 2018 roku.
29.08.2018 07:49:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 07:48:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 40/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 22 maja 2018 roku.
29.08.2018 07:38:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 42/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 23 lipca 2018 roku.
29.08.2018 07:36:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku.
29.08.2018 07:30:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 40/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 22 maja 2018 roku.
27.08.2018 15:25:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa mostu w Strzałkach", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 377, 379, 357 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzałki, gm. Kadzidło.
27.08.2018 15:25:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa mostu w Strzałkach", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 377, 379, 357 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzałki, gm. Kadzidło.
27.08.2018 15:19:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 06.07.2018 roku prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 76, 73, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86 położonych obręb ewid. Krobia, gm. Kadzidło.
27.08.2018 15:19:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 06.07.2018 roku prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 76, 73, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86 położonych obręb ewid. Krobia, gm. Kadzidło.
24.08.2018 18:57:59 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
24.08.2018 13:05:21 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
22.08.2018 15:39:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 22.08.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.07.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez Pana Grzegorza Artura Bakułę - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w dniu 08.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwooleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2536W od drogi Nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo, 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady i Nr 2532 Dylewo - Chudek".
22.08.2018 15:38:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 22.08.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.07.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez Pana Grzegorza Artura Bakułę - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w dniu 08.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwooleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2536W od drogi Nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo, 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady i Nr 2532 Dylewo - Chudek".
22.08.2018 14:58:36 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz. II"
20.08.2018 20:45:52 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
20.08.2018 20:45:13 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
20.08.2018 20:43:20 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
20.08.2018 20:42:15 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
20.08.2018 20:41:17 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
20.08.2018 20:41:08 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
20.08.2018 20:40:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
20.08.2018 20:39:37 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
20.08.2018 20:39:19 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
20.08.2018 20:37:48 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojna, Pogodna i Tęczowa oraz wodociągu w Kadzidle”
16.08.2018 14:47:12 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
16.08.2018 14:47:01 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
16.08.2018 14:46:50 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
16.08.2018 14:46:30 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
16.08.2018 14:46:20 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"
16.08.2018 14:46:05 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Kadzidło oraz ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle"