1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
24.07.2018 09:46:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2018). Dotyczy zawiadomienia,że na wniosek Urzędu Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa mostu w Strzałkach", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. geod.: 377, 379, 357 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzałki, gm. Kadzidło.
24.07.2018 09:46:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2018). Dotyczy zawiadomienia,że na wniosek Urzędu Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa mostu w Strzałkach", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. geod.: 377, 379, 357 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzałki, gm. Kadzidło.
23.07.2018 13:36:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 17.07.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.06.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: " Budowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Brzozówka - Kadzidło klasy D w km 0+000,00-2+046,00".
23.07.2018 13:35:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 17.07.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.06.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: " Budowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Brzozówka - Kadzidło klasy D w km 0+000,00-2+046,00".
16.07.2018 15:02:45 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 11.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.24.2016). Dotyczy wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Gleba gm. Kadzidło postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawinionych do udzialu we Wspólnocie Gruntowej wsi Gleba, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.
16.07.2018 15:01:31 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 11.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.24.2016). Dotyczy wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Gleba gm. Kadzidło postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawinionych do udzialu we Wspólnocie Gruntowej wsi Gleba, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.
16.07.2018 15:01:10 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 11.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.24.2016). Dotyczy wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Gleba gm. Kadzidło postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawinionych do udzialu we Wspólnocie Gruntowej wsi Gleba, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.
16.07.2018 14:54:43 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło"
13.07.2018 14:00:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 09.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.25.2016). Dotyczy wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Wach gm. Kadzidło postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawinionych do udzialu we Wspólnocie Gruntowej wsi Wach, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.
13.07.2018 14:00:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dn. 09.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.25.2016). Dotyczy wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Wach gm. Kadzidło postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawinionych do udzialu we Wspólnocie Gruntowej wsi Wach, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie.
12.07.2018 10:56:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dn. 12.07.2018 r. (znak sprawy: GG.6220.4.2018). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki granica województwa w km 0+670,00-0+879,00" w miejscowości Kadzidło.
12.07.2018 10:56:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dn. 12.07.2018 r. (znak sprawy: GG.6220.4.2018). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki granica województwa w km 0+670,00-0+879,00" w miejscowości Kadzidło.
12.07.2018 10:47:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Starosty Ostrołęckiego z dn. 06.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.11.2016), która orzeka o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Golanka, stanowiącej działki nr 133, 183, 347, 348, 856 o łącznej pow. 4,12 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Golanka gm. Kadzidło.
12.07.2018 10:46:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Ostrołęckiego z dn. 06.07.2018 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.11.2016), która orzeka o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Golanka, stanowiącej działki nr 133, 183, 347, 348, 856 o łącznej pow. 4,12 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Golanka gm. Kadzidło.
12.07.2018 10:37:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 04.07.2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kadzidło z dn. 15.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Budowa linii WN-110 kV" , planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. : 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
12.07.2018 10:36:59 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 04.07.2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kadzidło z dn. 15.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Budowa linii WN-110 kV" , planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. : 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
11.07.2018 10:19:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 3. Zaproszenie do składania ofert z dnia 29 czerwca 2018 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2018 do 30.06.2019.
11.07.2018 10:18:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 04.07.2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kadzidło z dn. 15.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Budowa linii WN-110 kV" , planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. : 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
11.07.2018 10:16:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Zaproszenie do składania ofert z dnia 29 czerwca 2018 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2018 do 30.06.2019.
11.07.2018 10:16:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 04.07.2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kadzidło z dn. 15.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Budowa linii WN-110 kV" , planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. : 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
10.07.2018 13:55:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2018). Dotyczy zawiadomienia o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN/15kV, linii kablowej SN/15kV oraz linii napowietrznej nN/0,4kV i kablowej nN/0,4kV", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 130/1, 134, 135, 137, 142/6, 142/5, 186, 143, 164/3, 150, 156, 157, 158, 249/2, 249/1, 185, 146/4, 147/5, 146/5, 184, 126/2, 126/1, 147/4, 147/1, 147/2, 125/1 obręb ewid. Siarcza Łąka, gm. Kadzidło.
10.07.2018 13:55:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2018). Dotyczy zawiadomienia o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN/15kV, linii kablowej SN/15kV oraz linii napowietrznej nN/0,4kV i kablowej nN/0,4kV", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 130/1, 134, 135, 137, 142/6, 142/5, 186, 143, 164/3, 150, 156, 157, 158, 249/2, 249/1, 185, 146/4, 147/5, 146/5, 184, 126/2, 126/1, 147/4, 147/1, 147/2, 125/1 obręb ewid. Siarcza Łąka, gm. Kadzidło.
10.07.2018 12:52:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2018). Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 76, 77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86 położone w obrębie ewid. Krobia, gm. Kadzidło.
10.07.2018 12:50:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2018). Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 76, 77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86 położone w obrębie ewid. Krobia, gm. Kadzidło.
06.07.2018 15:00:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2018). Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 23/1, 23/2, 24, 27, 542, 28, 29, 176/1, 319 położonych w obrębie ewid. Gleba gm. Kadzidło.
06.07.2018 14:59:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2018). Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 23/1, 23/2, 24, 27, 542, 28, 29, 176/1, 319 położonych w obrębie ewid. Gleba gm. Kadzidło.
06.07.2018 14:55:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2018). Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 145/2, 84 położone w obrębie ewid. Kierzek, gm. Kadzidło i 541/1, 541/2, 7/3, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, położonych w obrębie ewid. Gleba gm. Kadzidło.
06.07.2018 14:54:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2018). Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV i oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 145/2, 84 położone w obrębie ewid. Kierzek, gm. Kadzidło i 541/1, 541/2, 7/3, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, położonych w obrębie ewid. Gleba gm. Kadzidło.
06.07.2018 11:43:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2018). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa wewnętrznej stacji transformatorowej, kablowych sieci energetycznych niskiego napięcia i średniego napięcia, podwójnego słupa energetycznego średniego napięcia oraz złacza kablowego niskiego napięcia", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 102, 58/14, 58/22, 58/13, 58/1 obręb ewid. Golanka, gm. Kadzidło.
06.07.2018 11:41:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06.07.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2018). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa wewnętrznej stacji transformatorowej, kablowych sieci energetycznych niskiego napięcia i średniego napięcia, podwójnego słupa energetycznego średniego napięcia oraz złacza kablowego niskiego napięcia", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 102, 58/14, 58/22, 58/13, 58/1 obręb ewid. Golanka, gm. Kadzidło.
06.07.2018 09:03:25 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
05.07.2018 14:41:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło"
05.07.2018 11:07:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 02.07.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6820.81.2018), że dnia 23 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa "Nila" 15, pok. 103b, przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 538/2 o pow. 0,0607 ha, nr 538/29 o pow. 0,0788 ha, nr 547/1 o pow. 0,1734 ha, nr 547/2 o pow. 0,0532 ha, nr 698/27 o pow. 0,7968 ha, nr 698/28 o pow. 0,0930 ha, w obrębie ewidencyjnym Dylewo gm. Kadzidło - za mienie gromadzkie (gminne).
05.07.2018 11:06:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 02.07.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6820.81.2018), że dnia 23 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Fieldorfa "Nila" 15, pok. 103b, przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 538/2 o pow. 0,0607 ha, nr 538/29 o pow. 0,0788 ha, nr 547/1 o pow. 0,1734 ha, nr 547/2 o pow. 0,0532 ha, nr 698/27 o pow. 0,7968 ha, nr 698/28 o pow. 0,0930 ha, w obrębie ewidencyjnym Dylewo gm. Kadzidło - za mienie gromadzkie (gminne).
03.07.2018 15:37:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kadzidło z roku 2018, za rok 2017.
03.07.2018 15:36:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kadzidło z roku 2018, za rok 2017.
03.07.2018 15:34:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło Jana Mirosława Kulasika z roku 2018, za rok 2017.
02.07.2018 14:01:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wynajęcia, położonej w obrębie wsi Kadzidło.
02.07.2018 14:00:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wynajęcia, położonej w obrębie wsi Kadzidło.
02.07.2018 13:35:34 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg w Kadzidle i Glebie"
29.06.2018 12:48:23 Marta Ciak Usunięto artykuł Pracownicy urzędu z kategorii Pracownicy urzędu
29.06.2018 12:47:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Pracownicy Urzędu Gminy w Kadzidle.
29.06.2018 08:34:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Zaproszenie do składania ofert z dnia 29 czerwca 2018 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2018 do 30.06.2019.
29.06.2018 08:33:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Zaproszenie do składania ofert z dnia 29 czerwca 2018 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2018 do 30.06.2019.
29.06.2018 08:32:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Zaproszenie do składania ofert z dnia 29 czerwca 2018 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2018 do 30.06.2019.
29.06.2018 08:31:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Zaproszenie do składania ofert z dnia 29 czerwca 2018 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2018 do 30.06.2019.
29.06.2018 07:26:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - zgoda na wysyłkę SMS-ów
28.06.2018 09:56:59 Marta Ciak Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Kadzidło
28.06.2018 09:55:45 Marta Ciak Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Kadzidło
28.06.2018 09:54:09 Marta Ciak Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Kadzidło