1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Data Redaktor Zmiana
03.07.2017 14:06:46 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 2. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło
03.07.2017 14:06:34 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 2. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło
03.07.2017 14:06:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 2. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło
03.07.2017 14:05:02 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 2. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło
28.06.2017 11:12:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.06.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2017). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Dylewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
28.06.2017 11:12:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.06.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2017). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Dylewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
23.06.2017 14:40:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie - rok 2017
23.06.2017 14:39:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie - rok 2017
23.06.2017 14:06:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
23.06.2017 14:04:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Łukaszewski Dariusz
14.06.2017 14:49:21 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
14.06.2017 09:37:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.06.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2017). Dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki od km 0+000,00 do km 1+684,00".
14.06.2017 09:37:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.06.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2017). Dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki od km 0+000,00 do km 1+684,00".
13.06.2017 14:10:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.06.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy budowy linii WN-110kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485 obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
13.06.2017 14:09:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.06.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy budowy linii WN-110kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485 obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
06.06.2017 23:23:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 188/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.12.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 354/2010 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
06.06.2017 23:23:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 188/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.12.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 354/2010 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
06.06.2017 23:18:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 187/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
06.06.2017 23:18:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 187/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
06.06.2017 23:15:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 186/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
06.06.2017 23:15:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 186/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
06.06.2017 23:11:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 185/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
06.06.2017 23:11:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 185/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
06.06.2017 23:07:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 184/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
06.06.2017 23:07:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 184/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
06.06.2017 23:02:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 183/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
06.06.2017 23:02:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 183/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
05.06.2017 23:03:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 182/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
05.06.2017 23:03:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 182/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
05.06.2017 22:58:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 181/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
05.06.2017 22:57:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 181/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
05.06.2017 13:21:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.06.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2017). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Dylewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
05.06.2017 13:21:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.06.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2017). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Dylewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
05.06.2017 08:56:55 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
01.06.2017 14:12:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 180/2016 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 25.11.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
01.06.2017 14:09:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 180/2016 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 25.11.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
01.06.2017 14:06:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 179/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Kadzidło wraz z jednostkami budżetowymi Gminy.
01.06.2017 14:06:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 179/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Kadzidło wraz z jednostkami budżetowymi Gminy.
01.06.2017 14:00:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 178/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
01.06.2017 13:59:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 178/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
01.06.2017 13:45:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 177/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.11.2016 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
01.06.2017 13:44:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 177/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.11.2016 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
01.06.2017 13:39:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 176/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
01.06.2017 13:39:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 176/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
01.06.2017 13:31:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 175/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
01.06.2017 13:28:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 175/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
01.06.2017 13:24:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 174/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
01.06.2017 13:23:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 174/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
01.06.2017 13:19:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 173/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.11.2016 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
26.05.2017 15:01:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXXV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 2 czerwca 2017 roku