1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Data Redaktor Zmiana
30.01.2018 21:47:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/271/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
30.01.2018 21:39:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/270/2017 RADY GMINY W KADZIDLE z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.
30.01.2018 21:38:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/270/2017 RADY GMINY W KADZIDLE z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.
30.01.2018 21:35:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/269/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
30.01.2018 21:35:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/269/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
30.01.2018 21:31:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/268/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
30.01.2018 21:31:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/268/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
30.01.2018 21:28:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/267/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kadzidle.
30.01.2018 21:28:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/267/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kadzidle.
30.01.2018 21:23:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/266/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dylewie.
30.01.2018 21:23:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/266/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dylewie.
30.01.2018 21:19:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/265/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Dylewie do ośmioletniej szkoły podstawowej.
30.01.2018 21:19:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/265/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Dylewie do ośmioletniej szkoły podstawowej.
30.01.2018 18:40:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/264/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego >>Wilka<< w Kadzidle do ośmioletniej szkoły podstawowej.
30.01.2018 18:39:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/264/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego >>Wilka<< w Kadzidle do ośmioletniej szkoły podstawowej.
30.01.2018 18:34:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/263/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego >>Wilka<< w Kadzidle.
30.01.2018 18:34:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/263/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego >>Wilka<< w Kadzidle.
30.01.2018 18:28:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/262/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
30.01.2018 18:28:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/262/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
30.01.2018 18:24:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/261/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Kadzidło.
30.01.2018 18:24:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/261/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Kadzidło.
30.01.2018 18:18:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/260/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
30.01.2018 18:18:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/260/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
30.01.2018 18:13:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/259/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wzniesienia pomnika plutonowego Wincentego Kamińskiego w Kadzidle.
30.01.2018 18:12:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/259/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wzniesienia pomnika plutonowego Wincentego Kamińskiego w Kadzidle.
30.01.2018 09:25:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 36/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2017 roku
30.01.2018 09:24:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 06 listopada 2017 roku
30.01.2018 09:23:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 15 września 2017 roku.
30.01.2018 09:21:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2017 roku.
30.01.2018 09:20:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 18 lipca 2017 roku.
30.01.2018 09:20:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 02 czerwca 2017 roku.
30.01.2018 09:19:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 01 czerwca 2017 roku.
30.01.2018 09:18:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 36/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2017 roku
30.01.2018 09:17:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 06 listopada 2017 roku
30.01.2018 09:16:53 Marta Ciak Usunięto artykuł Protokół nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 06 listopada 2017 roku z kategorii Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy
30.01.2018 09:15:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
30.01.2018 09:13:40 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 15 września 2017 roku.
30.01.2018 09:12:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2017 roku.
30.01.2018 09:11:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 18 lipca 2017 roku.
30.01.2018 09:10:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 02 czerwca 2017 roku.
30.01.2018 09:09:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 01 czerwca 2017 roku.
30.01.2018 09:06:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2017 roku.
30.01.2018 09:05:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2017 roku.
30.01.2018 09:02:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 30 marca 2017 roku.
30.01.2018 09:00:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 30 marca 2017 roku.
29.01.2018 23:07:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/258/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kadzidło (Rzeczpospolita Polska) a Starostwem Szczodrobów (Sidabravas - Litwa).
29.01.2018 23:07:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/258/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kadzidło (Rzeczpospolita Polska) a Starostwem Szczodrobów (Sidabravas - Litwa).
29.01.2018 23:02:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/257/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sośno.
29.01.2018 23:02:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/257/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sośno.
29.01.2018 22:57:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/256/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.