1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
28.06.2018 09:47:00 Marta Ciak Edytowano artykuł Zadania publiczne własne
26.06.2018 14:50:28 Marta Ciak Usunięto artykuł Skarbnik Gminy Kadzidło z kategorii Skarbnik gminy
26.06.2018 14:48:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Skarbnik Gminy Kadzidło
26.06.2018 14:16:57 Marta Ciak Usunięto artykuł Sekretarz Gminy Kadzidło z kategorii Sekretarz gminy
26.06.2018 14:16:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Sekretarz Gminy Kadzidło
26.06.2018 12:26:57 Marta Ciak Edytowano artykuł Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski
26.06.2018 12:20:02 Marta Ciak Usunięto artykuł Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski z kategorii Wójt gminy
26.06.2018 12:19:20 Marta Ciak Edytowano artykuł Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski
26.06.2018 12:16:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski
26.06.2018 08:24:31 Marta Ciak Usunięto artykuł Zadania publiczne zlecone z kategorii Zadania publiczne zlecone
26.06.2018 08:24:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zadania publiczne zlecone
26.06.2018 08:19:24 Marta Ciak Edytowano artykuł Zadania publiczne własne
26.06.2018 08:15:03 Marta Ciak Usunięto artykuł Zadania publiczne własne z kategorii Zadania publiczne własne
26.06.2018 08:14:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zadania publiczne własne
26.06.2018 07:25:56 Marta Ciak Usunięto artykuł Sołectwa z kategorii Sołectwa
26.06.2018 07:25:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Sołectwa
26.06.2018 07:21:51 Marta Ciak Usunięto artykuł Komisje Stałe Rady Gminy z kategorii Komisje stałe rady gminy
26.06.2018 07:21:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Komisje Stałe Rady Gminy
26.06.2018 07:16:20 Marta Ciak Usunięto artykuł Rada Gminy Kadzidło z kadencji 2014-2018 z kategorii Rada gminy
26.06.2018 07:16:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Rada Gminy Kadzidło z kadencji 2018-2023
26.06.2018 07:10:15 Marta Ciak Usunięto artykuł Struktura organizacyjna z kategorii Struktura i referaty urzędu
26.06.2018 07:09:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Struktura organizacyjna
25.06.2018 14:17:14 Marta Ciak Usunięto artykuł Ogranizacje pozarządowe działające na terenie gminy Kadzidło z kategorii Organizacje pozarządowe
25.06.2018 14:16:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Kadzidło
25.06.2018 12:12:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.06.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2018). Dotyczy zawiadomienia o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa wewnętrznej stacji transformatorowej, kablowych sieci energetycznych niskiego napięcia i średniego napięcia, podwójnego słupa energetycznego średniego napięcia oraz złacza kablowego niskiego napięcia", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 102, 58/14, 58/22, 58/13, 58/1 obręb ewid. Golanka, gm. Kadzidło.
25.06.2018 12:12:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.06.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2018). Dotyczy zawiadomienia o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa wewnętrznej stacji transformatorowej, kablowych sieci energetycznych niskiego napięcia i średniego napięcia, podwójnego słupa energetycznego średniego napięcia oraz złacza kablowego niskiego napięcia", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod: 102, 58/14, 58/22, 58/13, 58/1 obręb ewid. Golanka, gm. Kadzidło.
22.06.2018 13:07:31 Marta Ciak Edytowano artykuł Liczba ludności
22.06.2018 13:07:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Liczba ludności
22.06.2018 13:06:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Liczba ludności
22.06.2018 13:05:25 Marta Ciak Usunięto artykuł Liczba ludności z kategorii Dane statystyczne
21.06.2018 14:44:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Programy profilaktyczne
21.06.2018 14:43:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Programy profilaktyczne
21.06.2018 14:42:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Programy profilaktyczne
21.06.2018 14:32:00 Marta Ciak Usunięto artykuł Programy z kategorii Programy
21.06.2018 14:31:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
21.06.2018 14:28:34 Marta Ciak Usunięto artykuł Programy z kategorii Programy
21.06.2018 14:28:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
21.06.2018 14:27:05 Marta Ciak Usunięto artykuł Programy z kategorii Programy
21.06.2018 14:26:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
21.06.2018 14:26:01 Marta Ciak Usunięto artykuł Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok (przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Kadzidle nr XLI/292/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (przyjęty Uc
21.06.2018 14:25:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
21.06.2018 14:18:23 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
21.06.2018 14:18:09 Marta Ciak Edytowano artykuł
21.06.2018 14:10:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
21.06.2018 14:09:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
21.06.2018 14:08:31 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
21.06.2018 14:08:25 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
21.06.2018 13:59:02 Marta Ciak Edytowano artykuł
21.06.2018 13:57:56 Marta Ciak Edytowano artykuł
21.06.2018 11:18:26 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł