1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
Data Redaktor Zmiana
14.11.2016 10:46:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXIX/261/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
10.11.2016 12:39:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.11.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN, planowanej do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod. 242/2, 251, 252, 311, 40/3 w miejscowości Grale, gm. Kadzidło.
10.11.2016 12:39:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.11.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN, planowanej do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod. 242/2, 251, 252, 311, 40/3 w miejscowości Grale, gm. Kadzidło.
10.11.2016 09:58:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
10.11.2016 09:57:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
10.11.2016 09:57:36 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
10.11.2016 09:57:33 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
10.11.2016 09:57:30 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
09.11.2016 22:29:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 166/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
09.11.2016 22:29:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 166/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
09.11.2016 22:23:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 165/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.10.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
09.11.2016 22:23:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 165/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.10.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
09.11.2016 22:19:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 164/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
09.11.2016 22:19:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 164/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
04.11.2016 14:48:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 października 2016 r. (Znak sprawy: DOOŚ.OAII.4202.2.2015.aj.20). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
04.11.2016 14:47:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 października 2016 r. (Znak sprawy: DOOŚ.OAII.4202.2.2015.aj.20). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
03.11.2016 19:38:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 163/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
03.11.2016 19:38:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 163/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
03.11.2016 19:31:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 162/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
03.11.2016 19:30:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 162/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
03.11.2016 19:28:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 161/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
03.11.2016 19:28:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 161/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
03.11.2016 19:25:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 160/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
03.11.2016 19:24:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 160/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
03.11.2016 19:19:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 159/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle.
03.11.2016 19:19:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 159/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle.
03.11.2016 14:17:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 października 2016 r. (Znak sprawy: DOOŚ.OAII.4202.2.2015.aj.18). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
03.11.2016 14:17:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 października 2016 r. (Znak sprawy: DOOŚ.OAII.4202.2.2015.aj.18). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
03.11.2016 14:10:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. (Znak sprawy: WI-III.747.4.24.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
03.11.2016 14:09:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. (Znak sprawy: WI-III.747.4.24.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
02.11.2016 12:10:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. (Znak sprawy: WI-III.747.4.23.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
02.11.2016 12:09:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. (Znak sprawy: WI-III.747.4.23.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
26.10.2016 14:11:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.10.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2016). Dotyczy budowy napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego, planowanej do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod.: 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 1472, 19/1, 19/3, 20/2, 21/2, 22/2, 23, 30, 31, 32, 33, 24/5, 24/14, 24/15, 24/16, 24/18 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
26.10.2016 14:10:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.10.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2016). Dotyczy budowy napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego, planowanej do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod.: 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 1472, 19/1, 19/3, 20/2, 21/2, 22/2, 23, 30, 31, 32, 33, 24/5, 24/14, 24/15, 24/16, 24/18 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
25.10.2016 11:35:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na 30.09.2016 r.
25.10.2016 11:34:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na 30.09.2016 r.
25.10.2016 11:23:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego. Dotyczy rozbudowy drogi gminnej Kadzidło - Todzia klasy D od km 0+000,00 do km 3+608,26.
25.10.2016 11:23:01 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego. Dotyczy rozbudowy drogi gminnej Kadzidło - Todzia klasy D od km 0+000,00 do km 3+608,26.
25.10.2016 11:22:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego. Dotyczy rozbudowy drogi gminnej Kadzidło - Todzia klasy D od km 0+000,00 do km 3+608,26.
25.10.2016 11:22:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego. Dotyczy rozbudowy drogi gminnej Kadzidło - Todzia klasy D od km 0+000,00 do km 3+608,26.
25.10.2016 11:04:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.35.2016.BT). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
25.10.2016 11:03:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.35.2016.BT). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
20.10.2016 10:33:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 października 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2016). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 239, poz. 395) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016 - III nabór.
20.10.2016 10:32:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 października 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2016). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 239, poz. 395) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016 - III nabór.
20.10.2016 09:01:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 października 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2016). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2016 roku (III nabór).
20.10.2016 09:01:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 października 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2016). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2016 roku (III nabór).
18.10.2016 14:49:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXVI/2016 z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 października 2016 roku.
18.10.2016 14:49:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XXVI/2016 z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 października 2016 roku.
18.10.2016 14:44:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXV/2016 z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 września 2016 roku.
18.10.2016 14:44:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XXV/2016 z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 września 2016 roku.