1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
19.06.2018 11:41:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle Wiesława Chrostka z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 11:40:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle Wiesława Chrostka z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 11:38:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie Elżbiety Cekały z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 11:00:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Marioli Bednarczyk z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:54:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Marioli Bednarczyk z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:49:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Ewy Szurnickiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:48:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Ewy Szurnickiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:47:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Krzysztofa Szlachetki z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:47:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Krzysztofa Szlachetki z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:44:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Zdzisława Pokory z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:44:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Zdzisława Pokory z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:43:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Katarzyny Pawłowskiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:42:40 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Katarzyny Pawłowskiej z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:41:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Mariana Pajki z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:40:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Mariana Pajki z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:39:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Pawła Majewskiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:38:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Pawła Majewskiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:38:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jana Majewskiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:37:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Jana Majewskiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:36:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Mirosława Lesińskiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:34:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Mirosława Lesińskiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:32:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło Jana Mirosława Kulasika z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:31:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Anny Kucińskiej-Giers z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:30:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Anny Kucińskiej-Giers z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:29:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Kazimierza Koczkodana z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:28:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Kazimierza Koczkodana z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:27:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Romana Florka z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:26:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Romana Florka z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:25:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło Tadeusza Bieńkowskiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:24:45 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło Tadeusza Bieńkowskiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:22:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Ryszarda Bielskiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:21:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Kadzidło Ryszarda Bielskiego z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:19:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Barbary Bączek z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 10:15:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Kadzidło Barbary Bączek z roku 2018, za rok 2017.
19.06.2018 09:48:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 39/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 roku.
19.06.2018 09:48:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 39/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 roku.
19.06.2018 09:45:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 30/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 roku.
19.06.2018 09:45:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 30/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 roku.
19.06.2018 09:22:40 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 24/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2018 roku.
19.06.2018 09:22:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 24/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2018 roku.
19.06.2018 09:21:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 24/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2018 roku.
19.06.2018 09:19:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 24/2018 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2018 roku.
19.06.2018 09:13:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXXVIII/2017 z XXXVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 22 sierpnia 2017 roku.
19.06.2018 08:28:28 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr XXXVIII/2017 z XXXVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 22 sierpnia 2017 roku.
19.06.2018 08:16:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXXVIII/2017 z XXXVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 22 sierpnia 2017 roku.
19.06.2018 08:10:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVI/342/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
19.06.2018 08:09:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVI/342/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
19.06.2018 08:06:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVI/341/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2017 rok.
19.06.2018 08:06:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVI/341/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2017 rok.
19.06.2018 08:01:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVI/340/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.