1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
07.06.2018 13:38:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 322/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.03.2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło na rok 2017.
07.06.2018 13:33:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 322/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.03.2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło na rok 2017.
07.06.2018 13:12:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 321/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.03.2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.
07.06.2018 13:11:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 321/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.03.2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.
07.06.2018 13:09:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 320/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 13:08:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 320/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 13:05:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 319/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.03.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.06.2018 13:05:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 319/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.03.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.06.2018 13:03:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 318/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferty zostały wybrane.
07.06.2018 13:02:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 318/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferty zostały wybrane.
07.06.2018 12:58:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 317/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.03.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
07.06.2018 12:58:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 317/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.03.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
07.06.2018 12:55:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 316/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.03.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.06.2018 12:55:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 316/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.03.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.06.2018 12:51:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 315/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 12:50:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 315/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 12:43:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLV/337/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych bedących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Kadzidle.
07.06.2018 12:39:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/337/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych bedących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Kadzidle.
07.06.2018 12:35:17 Marta Ciak Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLV/336/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
07.06.2018 12:32:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLV/336/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
07.06.2018 12:31:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/336/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
07.06.2018 12:28:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/335/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
07.06.2018 12:25:44 Marta Ciak Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLV/334/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego.
07.06.2018 12:18:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLV/334/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego.
07.06.2018 12:17:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/334/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego.
07.06.2018 12:14:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLV/333/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
07.06.2018 12:13:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/333/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
07.06.2018 12:10:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLV/332/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
07.06.2018 12:10:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/332/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
07.06.2018 11:51:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLV/331/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
07.06.2018 11:51:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/331/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
07.06.2018 11:47:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLV/330/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Brzozowa.
07.06.2018 11:46:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/330/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Brzozowa.
07.06.2018 11:44:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLV/329/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 11:41:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/329/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 11:39:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLV/328/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
07.06.2018 11:37:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/328/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
05.06.2018 13:17:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - ogólna
05.06.2018 13:16:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna - ogólna
05.06.2018 13:15:46 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Klauzula informacyjna - wzory ogólne z kategorii RODO - Ochrona Danych Osobowych
05.06.2018 13:03:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
05.06.2018 13:02:54 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
05.06.2018 13:00:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
05.06.2018 13:00:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
05.06.2018 12:58:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
05.06.2018 12:30:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/327/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa.
05.06.2018 12:29:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/327/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa.
05.06.2018 12:27:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/326/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
05.06.2018 12:26:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/326/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
05.06.2018 12:21:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/325/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.