1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
05.06.2018 12:21:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/325/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
05.06.2018 12:15:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/324/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
05.06.2018 12:15:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/324/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
05.06.2018 12:13:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/323/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
05.06.2018 12:13:03 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/323/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
05.06.2018 12:10:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/322/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
05.06.2018 12:10:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/322/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
05.06.2018 12:07:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/321/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
05.06.2018 12:07:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/321/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
05.06.2018 12:03:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/320/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości.
05.06.2018 12:03:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/320/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości.
05.06.2018 12:01:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/319/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości.
05.06.2018 12:00:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/319/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości.
05.06.2018 11:53:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/318/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 stycznia 2018 r. na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
05.06.2018 11:52:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/318/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 stycznia 2018 r. na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
05.06.2018 11:50:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/317/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości.
05.06.2018 11:50:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/317/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości.
05.06.2018 11:48:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/316/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 grudnia 2017 r. na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
05.06.2018 11:47:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/316/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 grudnia 2017 r. na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
05.06.2018 11:44:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/315/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości.
05.06.2018 11:44:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/315/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości.
05.06.2018 11:41:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/314/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 grudnia 2017 r. na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
05.06.2018 11:40:32 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/314/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 grudnia 2017 r. na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
05.06.2018 11:04:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/313/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości.
05.06.2018 11:03:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/313/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości.
05.06.2018 11:00:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/312/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
05.06.2018 10:59:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/312/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
05.06.2018 10:44:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 29 maja 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.6.2017) o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Czarnia, obejmującej działki nr 45, 70, 142, 222/2, 232/2, 241, 242, 300 o łacznej powierzchni 19,08 ha; położone w obrębie ewidencyjnym Czarnia gm. Czarnia.
05.06.2018 10:43:44 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 29 maja 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.6.2017) o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Czarnia, obejmującej działki nr 45, 70, 142, 222/2, 232/2, 241, 242, 300 o łacznej powierzchni 19,08 ha; położone w obrębie ewidencyjnym Czarnia gm. Czarnia.
05.06.2018 10:36:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
05.06.2018 10:36:19 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
05.06.2018 10:30:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
05.06.2018 10:27:00 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
05.06.2018 10:25:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
05.06.2018 10:24:40 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
04.06.2018 14:44:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLII/309/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kadzidło Programu "Rodzina Trzy Plus".
04.06.2018 14:41:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/309/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kadzidło Programu "Rodzina Trzy Plus".
04.06.2018 14:38:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLII/308/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło.
04.06.2018 14:35:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/308/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło.
04.06.2018 14:29:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLII/307/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.
04.06.2018 14:27:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/307/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.
04.06.2018 13:55:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLII/306/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
04.06.2018 13:55:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/306/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
04.06.2018 13:52:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLII/305/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skarg złożonych przez Paną Justynę Kowalewską zam. Warszawa na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
04.06.2018 13:51:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/305/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skarg złożonych przez Paną Justynę Kowalewską zam. Warszawa na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
04.06.2018 13:34:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLII/304/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 roku.
04.06.2018 13:33:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/304/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 roku.
04.06.2018 13:24:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLII/303/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Kadzidło.
04.06.2018 13:22:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/303/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Kadzidło.
04.06.2018 13:15:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLII/302/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolenienia od opłat, a także trybu ich pobierania.