1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Data Redaktor Zmiana
21.04.2020 07:49:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
21.04.2020 07:49:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
20.04.2020 14:22:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
20.04.2020 09:26:21 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
20.04.2020 09:10:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
20.04.2020 09:08:25 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
20.04.2020 09:08:22 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
20.04.2020 09:08:19 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
20.04.2020 09:08:15 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
20.04.2020 09:08:05 Marta Ciak Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
17.04.2020 12:11:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.04.2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2020). Dotyczy wydania decyzji nr GG.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie nieruchomości składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 248/239, 247/238 położonych w obrębie Siarcza Łąka, gmina Kadzidło.
17.04.2020 12:11:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.04.2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2020). Dotyczy wydania decyzji nr GG.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie nieruchomości składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 248/239, 247/238 położonych w obrębie Siarcza Łąka, gmina Kadzidło.
17.04.2020 10:44:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 30 marca 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2020.
17.04.2020 10:44:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 30 marca 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2020.
17.04.2020 10:42:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 30 marca 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2020.
17.04.2020 09:44:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
17.04.2020 09:44:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
17.04.2020 09:27:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:25:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:22:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:18:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:17:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:16:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:15:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:13:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:12:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:11:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:10:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:09:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:05:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
17.04.2020 09:04:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
16.04.2020 11:47:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.3.2020). Dotyczy "Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 5+670 do km 5+780.
16.04.2020 11:47:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.3.2020). Dotyczy "Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 5+670 do km 5+780.
16.04.2020 09:50:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.04.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2020). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej Nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba od ok. km 0+500 do ok. km 8+941 z rozbudową mostu w ok. km 2+300 przez rzekę Piasecznicę gmina Kadzidło, powiat ostrołęcki".
16.04.2020 09:50:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.04.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2020). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej Nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba od ok. km 0+500 do ok. km 8+941 z rozbudową mostu w ok. km 2+300 przez rzekę Piasecznicę gmina Kadzidło, powiat ostrołęcki".
16.04.2020 09:04:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.04.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2020). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej maks. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 768 - obręb 0010 - Jeglijowiec w miejscowości Jeglijowiec, gmina Kadzidło".
16.04.2020 09:02:18 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.04.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2020). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej maks. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 768 - obręb 0010 - Jeglijowiec w miejscowości Jeglijowiec, gmina Kadzidło".
16.04.2020 08:51:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.04.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2020). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej maks. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 768 - obręb 0010 - Jeglijowiec w miejscowości Jeglijowiec, gmina Kadzidło".
16.04.2020 08:50:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.04.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2020). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej maks. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 768 - obręb 0010 - Jeglijowiec w miejscowości Jeglijowiec, gmina Kadzidło".
15.04.2020 10:44:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 15 kwietnia 2020 r. Dotyczy dodatkowych zgłoszeń kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kadzidło oraz o losowaniu członków komisji w przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji.
15.04.2020 10:44:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 15 kwietnia 2020 r. Dotyczy dodatkowych zgłoszeń kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kadzidło oraz o losowaniu członków komisji w przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń przekroczy ustawowy skład liczbowy komisji.
14.04.2020 08:26:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.123.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
14.04.2020 08:23:29 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr Os.123.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
14.04.2020 08:22:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.123.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
14.04.2020 08:21:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.123.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
10.04.2020 09:09:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
10.04.2020 09:09:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
10.04.2020 09:06:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
10.04.2020 09:06:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
09.04.2020 11:22:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 59/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminy w Kadzidle