1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
08.09.2020 12:39:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle".
08.09.2020 07:28:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 września 2020 r. (Znak sprawy: GG.6720.5.2020), o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło
08.09.2020 07:28:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 września 2020 r. (Znak sprawy: GG.6720.5.2020), o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło
07.09.2020 16:08:26 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
07.09.2020 16:08:15 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
07.09.2020 16:04:26 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
07.09.2020 12:17:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 września 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2020), o  zebraniu materiału dowodowego  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja polegająca na "Budowie sieci wodociągowej" obręb Dylewo
07.09.2020 12:17:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 września 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2020), o  zebraniu materiału dowodowego  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja polegająca na "Budowie sieci wodociągowej" obręb Dylewo
07.09.2020 12:01:12 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 września 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2020), o  zebraniu materiału dowodowego  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja polegająca na "Budowie Elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego" w obrębie Brzozówka.
07.09.2020 12:01:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 września 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2020), o  zebraniu materiału dowodowego  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja polegająca na "Budowie Elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego" w obrębie Brzozówka.
07.09.2020 12:01:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 września 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2020), o  zebraniu materiału dowodowego  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja polegająca na "Budowie Elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego" w obrębie Brzozówka.
07.09.2020 12:00:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 września 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2020), o  zebraniu materiału dowodowego  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja polegająca na "Budowie Elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego" w obrębie Brzozówka.
07.09.2020 11:36:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.09.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Klimki, gmina Kadzidło.
07.09.2020 11:35:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.09.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Klimki, gmina Kadzidło.
07.09.2020 11:33:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.09.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Krobia, gmina Kadzidło.
07.09.2020 11:32:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.09.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Krobia, gmina Kadzidło.
04.09.2020 17:23:36 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
04.09.2020 17:21:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
04.09.2020 17:21:52 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
04.09.2020 17:20:11 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
04.09.2020 17:19:08 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
04.09.2020 17:18:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
04.09.2020 17:18:46 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
04.09.2020 17:18:36 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
04.09.2020 17:18:03 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
04.09.2020 17:16:07 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
04.09.2020 09:22:05 Marta Ciak Edytowano artykuł 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
04.09.2020 09:19:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
03.09.2020 12:32:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 września 2020 r. (znak sprawy GG.6220.16.2020) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN-SP nr 563 w Kadzidle , ul. Warszawska 1A, działki nr 1182/1 i 1183/5, obręb Kadzidło"
03.09.2020 12:32:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 września 2020 r. (znak sprawy GG.6220.16.2020) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN-SP nr 563 w Kadzidle , ul. Warszawska 1A, działki nr 1182/1 i 1183/5, obręb Kadzidło"
03.09.2020 09:20:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
02.09.2020 22:51:28 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 22:49:50 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 22:49:11 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 22:48:12 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 22:47:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 22:44:00 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 22:43:45 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 22:43:27 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 22:43:09 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 22:42:48 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 22:42:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 22:41:48 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
02.09.2020 11:12:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.09.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w obrębie wsi Chudek
02.09.2020 11:12:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.09.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w obrębie wsi Chudek
02.09.2020 11:12:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.09.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w obrębie wsi Chudek
02.09.2020 10:56:40 Marta Ciak Usunięto artykuł Ogłoszenie. Wójt Gminy Kadzidło informuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło, przeznaczonych do wydzierżawiania, położonych w obrębie wsi Chudek. z kategorii Rok 2020
02.09.2020 10:55:24 Marta Ciak Edytowano artykuł
02.09.2020 10:54:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
02.09.2020 10:54:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu