1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
Data Redaktor Zmiana
27.05.2019 12:55:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2019) o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Kadzidło, w której uznano o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie hodowli krów mlecznych w gospodarstwie rolnym o obsadzie  całościowej do 85 DJP" na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 203 w obrębie Kuczyńskie, gm. Kadzidło.
27.05.2019 12:54:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2019) o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Kadzidło, w której uznano o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie hodowli krów mlecznych w gospodarstwie rolnym o obsadzie  całościowej do 85 DJP" na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 203 w obrębie Kuczyńskie, gm. Kadzidło.
27.05.2019 09:50:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 22 maja 2019 r. (Znak sprawy: BR.6222.1.2019.HS) o umieszczeniu wniosku złożonym przez Zakład Rozbioru Mięsa JBB Sp.zo.o , z/s ul. Przemysława 2, 07-420 Kadzidło w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z prawem stron do zapoznania się z aktami w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. 
27.05.2019 09:50:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 22 maja 2019 r. (Znak sprawy: BR.6222.1.2019.HS) o umieszczeniu wniosku złożonym przez Zakład Rozbioru Mięsa JBB Sp.zo.o , z/s ul. Przemysława 2, 07-420 Kadzidło w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z prawem stron do zapoznania się z aktami w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. 
24.05.2019 15:05:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 maja 2019 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.421.97.2019.ŁB), o wydaniu decyzji znak: BI.ZUZ.5.421.97.2019.ŁB udzielającej Wójtowi Gminy Kadzidło ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
24.05.2019 15:05:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 maja 2019 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.421.97.2019.ŁB), o wydaniu decyzji znak: BI.ZUZ.5.421.97.2019.ŁB udzielającej Wójtowi Gminy Kadzidło ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
24.05.2019 13:59:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
22.05.2019 10:58:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Urzędnika Wyborczego o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych.
22.05.2019 10:58:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Urzędnika Wyborczego o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych.
21.05.2019 15:12:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5.
21.05.2019 15:12:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5.
21.05.2019 14:54:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
21.05.2019 11:47:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 15 maja 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę i rozbudowę drogi gminnej w Golance kol. Kapuśniska w km 0+000,00+727,00.
21.05.2019 11:47:24 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 15 maja 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę i rozbudowę drogi gminnej w Golance kol. Kapuśniska w km 0+000,00+727,00.
21.05.2019 11:37:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Dyrektora Placówek Oświatowych w Dylewie.
21.05.2019 11:36:45 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Dyrektora Placówek Oświatowych w Dylewie.
21.05.2019 11:34:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
21.05.2019 11:34:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
21.05.2019 11:31:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
21.05.2019 11:31:33 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
21.05.2019 11:30:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
21.05.2019 11:30:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
21.05.2019 11:27:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
21.05.2019 11:25:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
21.05.2019 11:21:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
21.05.2019 11:19:05 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
21.05.2019 11:16:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
21.05.2019 11:16:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
21.05.2019 11:13:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 11:10:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 11:06:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
21.05.2019 10:59:11 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
21.05.2019 10:58:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
21.05.2019 10:56:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
21.05.2019 10:21:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 10:20:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 10:06:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowekj Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 10:06:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowekj Gminy Kadzidło na rok 2019.
21.05.2019 10:05:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.04.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i opłat za najem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Kadzidło oraz określenia wzorów wniosku o wynajem świetlicy i umowy najmu świetlicy.
21.05.2019 10:03:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.04.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i opłat za najem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Kadzidło oraz określenia wzorów wniosku o wynajem świetlicy i umowy najmu świetlicy.
20.05.2019 14:22:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16.05.2019 r. (Znak sprawy: PE-I.7440.5.2019.MB). Dotyczy "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywaniej drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło, od km ok. 85+600 do km ok. 105+230, gminy Myszyniec i Kadzidło w powiecie ostrołęckim, województwo mazowieckie".
20.05.2019 14:21:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16.05.2019 r. (Znak sprawy: PE-I.7440.5.2019.MB). Dotyczy "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywaniej drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło, od km ok. 85+600 do km ok. 105+230, gminy Myszyniec i Kadzidło w powiecie ostrołęckim, województwo mazowieckie".
20.05.2019 14:21:03 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16.05.2019 r. (Znak sprawy: PE-I.7440.5.2019.MB). Dotyczy "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków
20.05.2019 14:19:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
20.05.2019 14:18:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
20.05.2019 09:25:39 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 16 maja 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.2.2019) o o wydaniu decyzji  Nr 04/2019 z dnia 16.05.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi po
20.05.2019 09:07:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe Gminy Kadzidło za rok 2018.
17.05.2019 09:12:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 173/7, obręb ewidencyjny Brzozówka, gm. Kadzidło.
17.05.2019 09:12:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 maja 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.7.2019) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 173/7, obręb ewidencyjny Brzozówka, gm. Kadzidło.
17.05.2019 08:33:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu